Nastavenie značky Analytics

Toto je súčasť beta verzie vlastníctva aplikácia + web.

Tieto funkcie budú postupne uvedené v priebehu niekoľkých nasledujúcich týždňov.

Nastavenie značkovania webu

Keď vytvoríte webový stream pre vlastníctvo aplikácia + web, Analytics vygeneruje globálnu značku webu (gtag.js) so špecifickým identifikátorom merania (napr. G-A2ABC2ABCD) pre daný stream. Ďalšie informácie

Ak chcete zhromažďovať údaje z webových stránok, musíte na ne pridať globálnu značku webu alebo pridať do existujúcej značky na stránke konfiguráciu pre identifikátor merania streamu.

Nájdenie značky na stránke a identifikátora merania

 1. Prihláste sa do účtu Analytics.
 2. Kliknite na položku Správca.
 3. V stĺpci Vlastníctvo vyberte pomocou ponuky požadované vlastníctvo a potom kliknite na Streamy údajov > Web.

Použitie existujúcej značky na stránke

Overenie prítomnosti existujúcej značky na stránke

Ak chcete overiť prítomnosť existujúcej globálnej značky webu, zobrazte zdrojový kód príslušných webových stránok a vyhľadajte výraz googletagmanager.com.

Ak vyhľadávanie nevráti žiadne výsledky, nemáte na svojej stránke implementovanú existujúcu značku globálneho webu ani kontajner Správcu značiek Google. V takom prípade pridajte podľa pokynov novú značku stránky.

Ak máte na svojom webe staršiu verziu kódu merania služby Google Analytics alebo používate systém tretej strany na správu značiek, reťazec googletagmanager.com možno nenájdete.

Ak v kóde nájdete odkaz ...googletagmanager.com/gtag/js?id=..., máte už na stránke implementovanú globálnu značku webu (gtag.js). Príklad:

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_MEASUREMENT_ID"></script>

Ak v kóde nájdete odkaz ...googletagmanager.com/gtm.js?id=...”, máte už na stránke implementovaný nástroj Správca značiek Google. Príklad:

 

<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-XXXX');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->

Určenie služby alebo účtu, ktorý riadi značku na stránke

Ak máte na svojich webových stránkach implementovanú globálnu značku webu alebo Správcu značiek Google, na základe webovej adresy zdroja skriptu môžete určiť, ktorá služba a účet (alebo súvisiaca entita) riadi túto značku na stránke.

Globálna značka webu (gtag.js)

Keď vygenerujete útržok gtag.js pre určitú službu, tento útržok obsahuje identifikátor pre danú službu a súvisiaci účet alebo entitu v danej službe. Tento identifikátor je uvedený na dvoch miestach:

 

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-XXXXXX-Y"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'UA-XXXXXX-Y');
</script>

 

Môžete nájsť viacero riadkov gtag(‘config’,...) pre ďalšie služby a účty, napríklad:

 

<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-XXXXXX-Y"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'UA-XXXXXX-Y');
 gtag('config', 'UA-YYYYYY-Z');
 gtag('config', 'AW-XXXXXXXXXX');
 gtag('config', 'G-XXXXXXXX');

</script>

 

Značku na stránke riadi služba a účet, ktorého identifikátor sa nachádza vo webovej adrese zdroja skriptu (t. j. identifikátor v hornej časti útržku).

Predpony služieb v globálnych značkách webu
UA Globálnu značku webu riadi Google Analytics. Identifikátor predstavuje identifikátor merania služby Google Analytics. Ak chcete nájsť vlastníctvo spojené s týmto identifikátorom, použite funkciu vyhľadávania účtu v službe Google Analytics. Ak sa vlastníctvo nezobrazí, pravdepodobne k nemu nemáte prístup.
G Globálnu značku webu riadi stream aplikácia + web v službe Google Analytics. Identifikátor predstavuje identifikátor merania služby Google Analytics.
AW Globálnu značku webu riadi Google Ads. Číselný reťazec nasledujúci za predponou AW je konverzný identifikátor služby Google Ads.
DC Globálnu značku webu riadi značka Floodlight. Číselný reťazec nasledujúci za predponou DC je reklamný identifikátor.
iné Globálna značka webu je riadená inou službou Googlu alebo je možno implementovaná nesprávne. Overte ju pomocou rozšírenia Tag Assistant pre Google Chrome.

Správca značiek Google

Ak máte na svojej stránke implementovaný nástroj Správca značiek Google, nájdete tu hromadný útržok Správcu značiek s identifikátorom kontajnera, napríklad:

 

<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-XXXXXX');</script>
<:!-- End Google Tag Manager -->

 

Ak chcete nájsť kontajner Správcu značiek spojený s týmto identifikátorom, otvorte obrazovku účtov Správcu značiek Google a vyhľadajte daný identifikátor. Ak ho nenájdete, pravdepodobne k príslušnému kontajneru nemáte prístup.

Pripojenie značky vlastníctva aplikácia + web v službe Analytics k existujúcej značke na stránke

Ak už máte útržok gtag.js pre iné vlastníctvo v službe Google Analytics alebo máte na svojej stránke implementovaný kontajner Správcu značiek Google, podľa pokynov v tejto sekcii zapnite značkovanie pre webový stream údajov bez zmeny kódu na stránke.

Budete potrebovať prístup k vlastníctvu v službe Google Analytics alebo kontajneru Správcu značiek spojenému so značkou na stránke. Ak nemáte požadovaný prístup, kontaktujte správcu účtu Analytics alebo Správcu značiek vo svojej organizácii alebo postupujte podľa pokynov na pridanie novej značky na stránke.

Ak vašu značku na stránke riadi Google Analytics

 1. Otvorte vlastníctvo v službe Analytics, ktoré riadi vašu značku na stránke.
 2. Ak má identifikátor značky na stránke formát:
  • UA-XXXXX-Y:
   • Prejdite do sekcie Správca > Informácie o sledovaní > Kód sledovania.
   • V sekcii Globálna značka webu (gtag.js) kliknite na Prepojené značky webu.
  • G-XXXXXXX:
   • Prejdite do sekcie Správca > Streamy údajov > Web.
   • V sekcii Pokyny na značkovanie kliknite na Prepojené značky webu.
 3. Pripojte identifikátor merania (napr. G-XXXXXXXX) webového streamu, pre ktorý chcete zapnúť značkovanie.

  V súčasnosti možno pripojiť iba identifikátory merania vlastníctiev aplikácia + web v službe Google Analytics.

Po úspešnom pripojení značky webu sa pripojená značka bude načítavať spolu so značkou na stránke. Ak máte na webovej stránke v súčasnosti implementovanú značku Google Analytics pre vlastníctvo Universal Analytics s identifikátorom merania UA-12345-1 a k tomuto vlastníctvu pripojíte identifikátor merania G-987654321, pri načítaní stránky sa budú údaje posielať do oboch vlastníctiev.

Pripojené značky webu sa načítajú iba vtedy, keď značka, ku ktorej sú pripojené, riadi značku na stránke. Ak napríklad pripojíte značku A k značke B, potom musí značka B riadiť značku na stránke. Ak by bola značka B pripojená k značke C a značka C by riadila značku na stránke, potom by sa značka A nenačítala.

Ak je značka na stránke kontajnerom Správcu značiek Google

 1. Otvorte kontajner Správcu značiek Google implementovaný na stránke.
 2. Kliknite na Značky > Nová.
 3. Kliknite na možnosť Konfigurácia značky a vyberte Google Analytics – konfigurácia aplikácia + web.
 4. Zadajte identifikátor merania (napr. G-XXXXXXXX) webového streamu, pre ktorý chcete zapnúť značkovanie.
 5. Zvoľte spúšťanie značky na všetkých stránkach (alebo v podskupine stránok, ktoré chcete sledovať).
 6. Konfiguráciu značky uložte a zverejnite.

Ak značku na stránke riadi iná služba

Pripojenie značiek pre vlastníctvo aplikácia + web v službe Google Analytics prostredníctvom existujúcich značiek na stránke je momentálne možné iba vtedy, keď globálnu značku webu na stránke (gtag.js) riadi iné vlastníctvo v službe Google Analytics alebo keď používate Správcu značiek Google.

Pridanie novej značky na stránke

Ak na stránke ešte nemáte globálnu značku webu (gtag.js) ani kontajner Správcu značiek Google, musíte globálnu značku webu (gtag.js) pridať na každú stránku svojho webu, ktorú chcete merať.

Po vytvorení nového webového streamu pre vlastníctvo aplikácia + web v službe Google Analytics zobrazuje Analytics útržok globálnej značky webu (gtag.js) prispôsobený pomocou identifikátora merania daného streamu. (Ak ste už toto rozhranie opustili, môžete sa doň vrátiť tak, že vo vlastníctve aplikácia + web prejdete do sekcie Správca > Streamy údajov > Web.) Skopírujte celý obsah poľa s kódom globálnej značky webu a prilepte ho priamo za danú značku na každej stránke svojho webu, ktorú chcete merať.

Overenie zberu údajov

Po nakonfigurovaní zberu údajov na webe môžete pomocou prehľadu v reálnom čase overiť, či daný web skutočne odosiela údaje do služby Analytics.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?