Тази статия е част от ръководството относно мигрирането от Universal Analytics към Google Анализ 4. Вижте съдържанието на ръководството.

[UA→GA4] Как gtag.js за UA се съпоставя с GA4

Това е ръководство за внедряване за собственици на уебсайтове, които използват библиотеката gtag.js и искат да разберат как gtag.js за Universal Analytics (UA) се съпоставя с Google Анализ 4. Предполага се, че вече сте създали собственост в Google Анализ 4. Ако трябва само да добавите основния код за измерване към уебсайта си, вместо това прочетете тази статия.
В тази статия:

Всичко за фрагмента gtag.js и идентификаторите на собственостите

Фрагментите gtag.js за собственост в Universal Analytics и за собственост в Google Анализ 4 са принципно еднакви. И двата фрагмента имат следната структура:

01: <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=<Some Property ID A>"></script>

02: <script>

03: window.dataLayer = window.dataLayer || [];

04: function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

05: gtag('js', new Date());

06:

07: gtag('config', '<Some Property ID A>');

08:

09: gtag('config', '<Some Property ID B>');

10:

11: gtag('event', 'sign_up', { 'method': 'email' });

12:

13: gtag('event', 'view_video', { 'send_to': '<Some Property ID B>' });

14:

15: </script>

Ред 1: Ако сте внедрили собственост в Universal Analytics чрез gtag.js, вероятно вече имате този ред с код на сайта си. Вместо <Some Property ID A> ще виждате „UA-“, последвано от поредица от числа. Ако сте внедрили gtag.js за Google Ads или друг продукт от Google Marketing Platform, може също да имате този ред с код на уебсайта си, но <Some Property ID A> ще започва с „AW-“ или „DC-“.

Идентификаторът на собствеността (или ID на измерването за собствености в Google Анализ 4), посочен от <Some Property ID A>, „контролира“ този фрагмент gtag.js. Това е важно, защото:

 1. Ако този ред вече е налице, не е необходимо да се внедрява втори път. Ще трябва само да добавите ред „config“, за да посочите ID на измерването за собствеността в Google Анализ 4.
 2. Идентификаторът на собствеността на този ред „контролира“ фрагмента gtag.js. Ако идентификатор на собственост в Universal Analytics („UA-XXXXXXXX“) контролира маркера, ще можете да използвате свързани маркери на сайта, за да изпращате данни от измерванията до собственост в Google Анализ 4, без да се налага да добавяте нов код в страницата.

Ред 7: Командата config на gtag активира събирането на данни за собствеността, свързана със <Some Property ID A>. Например в собственост в Google Анализ 4 добавянето на тази команда с ID на измерването ще изпраща събития page_view към нея.

Идентификаторът на собствеността може да представлява измерване за различни продукти на Google, включително собственост в Universal Analytics („UA-XXXXXXXX“), собственост в Google Анализ 4 („G-XXXXXXXX“), собственост в Google Ads („AW-XXXXXXXX“) или собственост във Floodlight („DC-XXXXXXXX“).

Ред 11: Командата event на gtag ще изпрати събитие. Във фрагменти, в които за няколко собствености са налице няколко команди „config“, събитието ще бъде изпратено до всички собствености.

В този пример параметърът sign_up е името на събитието. Последният параметър е обект, който съдържа набор от параметри на събитието. В този случай method е параметър със стойност email.

Ред 13: Събитието тук има параметър send_to. Това е специален параметър, който изпраща свързаното събитие към конкретна собственост. С други думи, това събитие ще бъде изпратено само до собствеността, посочена от <Some Property ID B>.

Командата config на gtag дава възможност за основно измерване.

 • За собственост в Universal Analytics командата config с идентификатор на собственост в Universal Analytics изпраща посещение с показване на страница.
 • За собственост в Google Анализ 4 командата config с ID на измерването на собственост в Google Анализ 4 дава възможност за събирането на събития page_view (като автоматично събирани събития), когато се зареждат на страница.

Идентификатори на собствености

Идентификаторите на собственостите в Universal Analytics са с формат „UA-XXXXXXXX“. Те понякога се наричат идентификатори за проследяване. В това ръководство ще ги наричаме идентификатори на собственостите в UA.

Потоците от данни от мрежата за собствености в Google Анализ 4 използват ID на измерването във формат „G-XXXXXXXX“.

В някои примерни кодове и документация може да ги видите като „GA_Measurement_ID“.

Събиране на основни данни

Активирането на събирането на основни данни за собственост в Google Анализ 4 дава възможност за събиране на следното:

Ако съществуващата Ви собственост в Universal Analytics използва внедряване на gtag.js, активирате събирането на основни данни за собствеността си в Google Анализ 4 чрез:

 • Вариант 1: Добавяне на нова команда config със съответния ID на измерването за собственост в Google Анализ 4
  ИЛИ
 • Вариант 2: Включване на свързани маркери на сайта (ако съществуващото Ви внедряване на gtag.js отговаря на условията)

Независимо от избрания от Вас вариант, съществуващата Ви собственост в Universal Analytics няма да бъде засегната и ще продължи да събира данни.

Вариант 1: Добавяне на нова команда config

Ако в страницата има съществуващ код на gtag.js, трябва само да добавите допълнителна команда config с ID на измерването на съответната собственост в Google Анализ 4. В примера по-долу ред 8 е добавен към съществуващо внедряване на gtag.js. Той съдържа ID на измерването за собственост в Google Анализ 4. Така ще се изпращат събития page_view към съответната собственост в Google Анализ 4. Освен това активира автоматично събирани събития и такива с подобрено измерване (ако сте активирали подобреното измерване) в тази собственост в Google Анализ 4.

1: <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=<Some Property ID A>"></script>

2: <script>

3: window.dataLayer = window.dataLayer || [];

4: function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

5: gtag('js', new Date());

6:

7: gtag('config', '<Some Property ID A>');

8: gtag('config', 'G-XXXXXXXX');

9: </script>

Вариант 2: Включване на свързани маркери на сайта

Можете да използвате свързан маркер на сайта, ако:

 • Съществуващият фрагмент gtag.js в страницата, за която искате да измервате взаимодействията на потребителите, се „контролира“ от собственост в Universal Analytics (т.е. идентификаторът, посочен в този ред на фрагмента gtag.js, започва с „UA-“):

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=<Some Property ID A>"></script>

(Свързаните маркери на сайта ще работят и ако съществуващият фрагмент gtag.js се контролира от собственост в Google Анализ 4. Но подобен случай би възникнал само ако вече е внедрена собственост в Google Анализ 4.)

 • И имате администраторски достъп до собствеността в Universal Analytics, посочена чрез идентификатора във фрагмента.
Ако на страницата Ви са внедрени и маркер gtag.js, и контейнер в Мениджър на маркери на Google (GTM), маркерът gtag.js трябва да е разположен преди контейнера в GTM, за да могат да работят свързаните маркери на сайта.

Конфигурационни настройки за gtag.js

Можете да конфигурирате основния фрагмент gtag.js, за да контролирате настройките за събиране на данни, като анонимизиране на IP адресите, персонализиране на „бисквитките“ и сигнали от Google. Можете да направите това чрез командите config или set в gtag.js.

Собственостите в Universal Analytics („UA-XXXXXXXX“) и в Google Анализ 4 („G-XXXXXXXX“) поддържат внедряването на тези конфигурационни настройки чрез gtag.js. Има обаче няколко разлики между тези настройки за собствености в Universal Analytics и собствености в Google Анализ 4.

 • Анонимизирането на IP адресите е стандартизирано на „true“ и не може да се конфигурира в собственост в Google Анализ 4. Поради това IP адресът автоматично се маскира със стандартното събитие за собственост в Google Анализ 4 („G-XXXXXXXX“).
 • Когато трябва да се приложат глобални настройки към всички конфигурирани собствености, трябва да се използва командата set, за да се приложи към всички идентификатори на измервания и/или на собствености, включително внедрените чрез свързаните маркери на сайта.
 • Обърнете особено внимание на функциите за деактивиране на персонализирането на рекламите, които обикновено се внедряват с ред config.
 • Когато използвате свързани маркери на сайта: Всички конфигурации, извършени в кода на gtag.js с помощта на „config“, се прилагат само за собствеността, свързана с ID на измерването в този ред на кода. Те няма да се изпращат автоматично към свързаната собственост в Google Анализ 4. Ако искате конфигурацията да се приложи към свързаната собственост в Google Анализ 4:
  • Създайте отделна команда „config“ и я приложете към съответната собственост в Google Анализ 4, като посочите ID на измерването.
   ИЛИ
  • Конфигурирайте настройката посредством команда set, при което конфигурацията ще бъде приложена към всички конфигурирани собствености.

Примери за конфигурация

Активиране на събирането на основни данни; конфигуриране на User-ID

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

'user_id': 'USER_ID'

});

Конфигуриране на настройките за „бисквитките“

gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', {

'cookie_prefix': 'MyCookie',

'cookie_domain': 'blog.example.com',

'cookie_expires': 28 * 24 * 60 * 60 // 28 дни, в секунди

});

Блокиране на събитие page_view

Ако при зареждането на конфигурационния код не е необходимо събитие page_view (ако например се зарежда вложена рамка), можете да коригирате настройката за конфигуриране да блокира събитието page_view. Обмислете вариант, при който е изпратено събитие page_view, последвано от влизане на потребителя в профила си в сайта. За взаимодействието при влизане в профила използвате команда config, за да зададете идентификатор на потребителя, но не искате да изпращате друго събитие page_view. Следният код илюстрира как да предотвратите изпращането на събитието page_view.

gtag('config', 'MEASUREMENT_ID', {

'user_id': 'USER_ID',

'send_page_view': false

});

Събития

Вижте ръководството относно мигрирането на събития.

Персонализирани величини и показатели

Персонализираните величини и показатели могат да се използват за разширяване на информацията и за импортиране на офлайн данни, например от системи за управление на връзките с клиенти.

Когато използвате общия маркер на сайта (gtag.js), измерванията на персонализираните величини и показатели се превръщат автоматично в параметри, ако се използват свързани маркери на сайта или собственост в Google Анализ 4 (напр. „G-XXXXXXXX“).

Научете повече за персонализираните величини и показатели.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false