[GA4] Integracija platforme Firebase

Povežite znamke Google Analytics 4 s platformo Firebase.

Če želite ohraniti pretekle podatke aplikacije Google Analytics za platformo Firebase iz obstoječega projekta Firebase, namesto ustvarjanja nove znamke uporabite znamko Google Analytics 4, ki je že povezana s tem projektom Firebase.

Če trenutno nimate znamke Google Analytics 4:

 1. Ustvarite novo znamko Google Analytics 4.
 2. Med ustvarjanjem znamke preskočite korak dodajanja podatkovnega toka aplikacije.
 3. Obstoječi projekt Firebase povežite z novo znamko Google Analytics 4.

Začetek v storitvi Google Analytics

Ustvarjanje znamke Google Analytics 4

Če želite v storitvi Analytics meriti podatke aplikacije, morate ustvariti ustrezen projekt na platformi Firebase ter vzpostaviti povezavo med tem projektom in znamko.

Preberite več o ustvarjanju znamke Google Analytics 4.

Posodabljanje nastavitev po ustvarjanju povezave

Ko ustvarite znamko Google Analytics 4 in vzpostavite povezavo s projektom Firebase, imate na voljo ti možnosti:

 • prilagajanje ravni dostopa, da bodo lahko uporabniki storitve Firebase dostopali do podatkov storitve Analytics;
 • izklop izboljšane integracije ciljne skupine (funkcija je privzeto vklopljena).

Če želite odpreti te nastavitve:

 1. Kliknite Skrbnik.
 2. Na vrhu stolpca Znamka s spustnim izbirnikom izberite znamko, ki jo želite urediti.
 3. V razdelku POVEZAVE IZDELKOV kliknite Povezave Firebase.
 4. Poiščite vrstico za ustrezni ID projekta za Firebase.

Dostop uporabnikov (vloge v storitvi Google Analytics)

Uporabnikom projekta Firebase so vloge storitve Analytics samodejno dodeljene, ko projekt Firebase povežete z znamko Analytics:

 • Uporabniki storitve Firebase v projektu so dodeljeni enemu od dveh navideznih uporabnikov storitve Firebase (odvisno od njihovega najvišjega dovoljenja »firebaseanalytics« v storitvi Firebase):
  • urednik projekta Firebase <številka projekta>;
  • gledalec projekta Firebase <številka projekta>.
 • Navidezni uporabniki storitve Firebase pa so dodeljeni privzetim vlogam v povezani znamki Analytics.
Če imate to vlogo/dovoljenje za Firebase Ste dodeljeni temu navideznemu uporabniku storitve Firebase Ki mu je dodeljena ta vloga storitve Analytics

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

(npr. lastnik, urednik, skrbnik storitve Firebase v storitvi Firebase)

Urednik projekta Firebase <številka projekta>

Urednik

Brez podatkovnih omejitev

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

(npr. gledalec, gledalec storitve Firebase v storitvi Firebase)

Gledalec projekta Firebase <številka projekta>

Gledalec

Brez podatkovnih omejitev

 

Pri upravljanju dostopa do storitve Analytics vsak navidezni uporabnik storitve Firebase predstavlja skupino uporabnikov v povezanem projektu Firebase.

Kot skrbnik storitve Analytics lahko spreminjate vlogo storitve Analytics in podatkovne omejitve, ki so dodeljene navideznim uporabnikom storitve Firebase za znamko. Če spremenite vlogo storitve Analytics in podatkovne omejitve, ki so dodeljene navideznemu uporabniku storitve Firebase, to vpliva na vse v projektu Firebase, ki so dodeljeni temu navideznemu uporabniku.

Dodelitve vlog in podatkovne omejitve se ohranijo, dokler povezava med projektom Firebase in znamko Analytics ni izbrisana.

Skrbniki za Analytics lahko urejajo dostop za vloge Firebase v razdelku Skrbnik > povezana znamka > Upravljanje dostopa do znamke.

Če na primer ni treba, da uporabniki v projektu Firebase vidijo podatke o strošku in prihodku, lahko v konzoli platforme Firebase omejite te podatke:

 1. Na strani Skrbnik se prepričajte, da ste izbrali želeni račun in znamko.
 2. V stolpcu Znamka kliknite Upravljanje dostopa do znamke.
 3. Kliknite vrstico za uporabnika storitve Firebase, za katerega želite omejiti dostop do podatkov.
 4. V razdelku Omejitve podatkov izberite Brez meritev stroška in/ali Brez meritev prihodka.

Izboljšana integracija ciljne skupine

Izboljšana integracija ciljne skupine ima naslednje prednosti:

Funkcija je privzeto vklopljena, ko ustvarite povezavo. Funkcijo po potrebi izklopite.

Začetek v storitvi Firebase

Če ste v preteklosti omogočili storitev Analytics za projekt Firebase, se bo ob nadgradnji projekta ta samodejno povezal z znamko Google Analytics 4.

Če za svoj projekt še niste omogočili storitve Google Analytics, vendar bi to želeli storiti pozneje, lahko samodejno ustvarite novo znamko Google Analytics 4 ali pa ustvarite povezavo z obstoječo znamko Google Analytics 4.

Če želite uporabljati možnost samodejnega ustvarjanja nove znamke Google Analytics 4, morate imeti dovoljenje za Firebase firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit, ki je vključeno v vloge Firebase »Lastnik«, »Urednik« in »Skrbnik«.

Ustvarjanje projekta

Ko ustvarite projekt v storitvi Firebase, imate na voljo možnost integracije s storitvijo Analytics. Če že imate enega ali več računov Google Analytics, lahko projekt povežete z enim od teh računov. Če še nimate računa Google Analytics, se za vas ustvari nov račun z imenom Default Account for Firebase (Privzeti račun za Firebase).

Uporabnikom platforme Firebase, ki imajo dostop do tega projekta, se na podlagi njihovih vlog na platformi Firebase dodelijo vloge uporabnikov storitve Google Analytics (glejte zgornji razdelek Dostop uporabnikov).

Povezovanje projekta Firebase s storitvijo Google Analytics

Lastniki na platformi Firebase lahko povezavo s storitvijo Analytics nastavijo in upravljajo v razdelku Nastavitve projekta > Integracije.

Po povezavi storitve Firebase in storitve Analytics boste morda morali počakati 24 ur, da se bodo podatki začeli pretakati med izdelkoma. To lahko vpliva na funkcije, kot so preizkušanje A/B, poročanje o zrušitvah, segmentacija uporabnikov in ciljanje na uporabnike.

Nastavitev nove povezave za Google Analytics

 1. Odprite projekt Firebase.
 2. Odprite Nastavitve projekta > Integracije.
 3. Na kartici Google Analytics kliknite Povezava.
 4. Izberite račun Analytics ali ustvarite novega.
  • Če izberete obstoječi račun, lahko izberete obstoječo znamko Google Analytics 4 v tem računu ali ustvarite novo znamko.
  • Če ustvarite nov račun, se za vas ustvari nova znamka Google Analytics 4 in vaš projekt se poveže s to znamko.
  • Preberite več o nastavitvi in omejitvah.
 5. Konfigurirajte nastavitve za Analytics.

Urejanje povezave z Analyticsom

 1. Odprite projekt Firebase.
 2. Odprite Nastavitve projekta > Integracije.
 3. Na kartici Google Analytics kliknite Ogled povezave.
 4. Odstranite obstoječo povezavo s storitvijo Analytics.
 5. Upoštevajte navodila za nastavitev nove povezave s storitvijo Analytics.

Vnovično povezovanje projekta Firebase

Če ste prej že povezali projekt Firebase z računom Analytics, zdaj pa tega projekta Firebase v storitvi Analytics ne najdete več:

 1. Odprite projekt Firebase.
 2. Odprite Nastavitve projekta > Integracije.
 3. Kliknite kartico Analytics, da povežete storitev Analytics s projektom.

Prekinitev povezave med storitvijo Analytics in projektom Firebase

Lastniki na platformi Firebase lahko prekinejo povezavo z Analyticsom v razdelku Nastavitve projekta > Integracije.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
false
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
69256
false
false