[GA4] Integracja z Firebase

Łączenie usług w Google Analytics 4 z Firebase

Z poziomu Google Analytics

Tworzenie usługi w Google Analytics 4

Aby mierzyć dane aplikacji w Analytics, musisz utworzyć w Firebase odpowiedni projekt i połączyć go z usługą.

Dowiedz się więcej o tworzeniu usługi w Google Analytics 4.

Zmiana ustawień po utworzeniu połączenia

Po utworzeniu usługi w Google Analytics 4 i jej połączeniu z projektem Firebase możesz:

 • zmienić poziom dostępu użytkowników Firebase do danych Analytics,
 • wyłączyć ulepszoną integrację odbiorców (ta funkcja jest domyślnie włączona).

Aby otworzyć te ustawienia:

 1. W sekcji AdministracjaPołączenia usług kliknij Połączenia z Firebase.
 2. Odszukaj wiersz odpowiedniego identyfikatora projektu Firebase.

Dostęp użytkowników (role w Analytics)

Po połączeniu projektu Firebase z usługą w Analytics użytkownikom projektów Firebase automatycznie przyznawane są role Analytics:

 • Użytkownicy projektu Firebase zostają przypisani do 1 z 4 połączonych kont użytkowników Firebase (zgodnie z ich najwyższym uprawnieniem firebaseanalytics w Firebase):
  • Edytujący projekt Firebase <numer projektu>
  • Marketer w projekcie Firebase <numer projektu>
  • Przeglądający w projekcie Firebase <numer projektu> (brak ograniczeń w dostępie do danych)
  • Wyświetlający projekt Firebase <numer projektu> (brak dostępu do danych o kosztach i przychodach)
 • Do połączonych kont użytkowników Firebase przypisywane są role domyślne w połączonej usłudze Analytics.
Jeśli masz tę rolę lub to uprawnienie w Firebase Przypisano Cię do tego połączonego konta użytkownika Firebase Do którego przypisano tę rolę Analytics

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

Edytujący projekt Firebase <numer projektu>

Edytujący

Brak ograniczeń w dostępie do danych

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsAdditionalAccess Marketer w projekcie Firebase <numer projektu> Marketer

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

Przeglądający projekt Firebase <numer projektu>

Przeglądający

Brak ograniczeń w dostępie do danych

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsRestrictedAccess Przeglądający projekt Firebase <numer projektu>

Przeglądający

Brak dostępu do danych o kosztach i przychodach

 

Jeśli Twój projekt Firebase został połączony z usługą w Google Analytics 4 przed 4 stycznia 2023 r., do połączonych kont użytkowników Firebase mogą być przypisane w Analytics inne role i uprawnienia dostępu do danych niż te wymienione w tabeli powyżej. Administratorzy Analytics mogą weryfikować i edytować role oraz dostęp do danych po kliknięciu Administracja > połączona usługa > Zarządzanie dostępem do usług.

W zarządzaniu dostępem w Analytics każde połączone konto użytkownika Firebase reprezentuje grupę użytkowników w połączonym projekcie Firebase.

Jako administrator Analytics możesz zmieniać role i ograniczenia dotyczące danych Analytics przypisane do powiązanych z usługą połączonych kont użytkowników Firebase. Jeśli zmienisz rolę Analytics i ograniczenia dotyczące danych przypisane do połączonego konta użytkownika Firebase, zmiana będzie dotyczyć wszystkich użytkowników projektu Firebase przypisanych do tego połączonego konta użytkownika.

Przypisane role i ograniczenia dotyczące danych pozostaną aktywne do czasu usunięcia połączenia między projektem Firebase i usługą Analytics.

Administratorzy Analytics mogą edytować uprawnienia dostępu ról Firebase w sekcji Administracja > połączona usługa > Zarządzanie dostępem do usługi.

Możesz na przykład ograniczyć dostęp do danych o kosztach i przychodach w konsoli Firebase, jeśli użytkownicy projektu Firebase nie potrzebują tych informacji:

 1. W sekcji AdministracjaUsługa kliknij Zarządzanie dostępem do usługi.
 2. Kliknij wiersz użytkownika Firebase, któremu chcesz ograniczyć dostęp do danych.
 3. W sekcji Ograniczenia dotyczące danych wybierz Brak danych o koszcie lub Brak danych o przychodach.

Ulepszona integracja list odbiorców

Ulepszona integracja odbiorców przynosi te korzyści:

Ta funkcja jest domyślnie włączona po utworzeniu połączenia. W razie potrzeby możesz ją wyłączyć.

Z poziomu Firebase

Jeśli w projekcie Firebase masz już włączoną usługę Analytics, po uaktualnieniu projektu zostanie on automatycznie połączony z usługą w Google Analytics 4.

Jeśli zamiast od razu włączyć w projekcie usługę w Analytics, wybierzesz opcję jej późniejszego włączenia, masz możliwość automatycznego utworzenia nowej usługi w Google Analytics 4 lub połączenia projektu z istniejącą usługą w Google Analytics 4.

Aby skorzystać z opcji automatycznego tworzenia nowej usługi w Google Analytics 4, musisz mieć w Firebase uprawnienia firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit. Uprawnienia te mają użytkownicy Firebase z przypisaną rolą Właściciel, Edytujący lub Administrator Firebase.

Tworzenie projektu

Po utworzeniu projektu w Firebase możesz zintegrować go z Analytics. Jeśli masz już co najmniej jedno konto Google Analytics, możesz powiązać projekt z tym kontem. Jeśli nie masz jeszcze konta Google Analytics, zostanie utworzone nowe konto o nazwie Konto domyślne dla Firebase.

Każdy użytkownik Firebase, który ma dostęp do tego projektu, otrzymuje w Analytics rolę odpowiadającą poziomem dostępu jego roli w Firebase (zobacz Dostęp użytkownika powyżej).

Łączenie projektu Firebase z Analytics

Właściciele projektów Firebase mogą tworzyć połączenia z Analytics i zarządzać nimi w sekcji Ustawienia projektu > Integracje.

Po połączeniu Firebase z Analytics uruchomienie przepływu danych między tymi usługami może potrwać nawet 24 godziny. Może to wpłynąć na takie funkcje jak Testy A/B, Zgłaszanie awarii oraz segmentacja użytkowników i kierowanie na nich reklam.
Google Analytics 4 będzie wyświetlać dane Firebase dopiero po połączeniu z Firebase usługi w Google Analytics 4.

Tworzenie nowego połączenia z Analytics

 1. Otwórz projekt Firebase.
 2. Kliknij Ustawienia projektu > Integracje.
 3. Na karcie Google Analytics kliknij Połącz.
 4. Wybierz utworzone już konto Analytics lub utwórz nowe.
  • Jeśli wybierzesz istniejące konto, możesz wybrać dostępną już na nim usługę w Google Analytics 4 lub utworzyć nową.
  • Jeśli utworzysz nowe konto, utworzymy dla Ciebie nową usługę w Google Analytics 4 i połączymy z nią Twój projekt.
  • Dowiedz się więcej o konfiguracji i limitach.
 5. Skonfiguruj ustawienia Analytics.

Edytowanie połączenia z Analytics

 1. Otwórz projekt Firebase.
 2. Kliknij Ustawienia projektu > Integracje.
 3. Na karcie Google Analytics kliknij Wyświetl połączenie.
 4. Usuń obecne połączenie z Analytics.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, by utworzyć nowe połączenie z Analytics.

Ponowne łączenie konta z projektem Firebase

Jeśli wcześniej połączono z kontem Analytics projekt Firebase, którego teraz nie możesz znaleźć w Analytics:

 1. Otwórz projekt Firebase.
 2. Kliknij Ustawienia projektu > Integracje.
 3. Kliknij kartę Analytics, by połączyć Analytics z projektem.

Odłączanie Analytics od projektu Firebase

Właściciele projektów Firebase mogą odłączyć Analytics w sekcji Ustawienia projektu > Integracje.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
14019031962702030735
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
69256