[Google Analytics 4] Integracja z Firebase

Łączenie usług Google Analytics 4 z Firebase

Aby zachować historyczne dane aplikacji Google Analytics dla Firebase z istniejącego projektu Firebase, nie twórz nowej usługi, tylko skorzystaj z usługi Google Analytics 4 połączonej już z tym projektem Firebase.

Jeśli nie masz obecnie usługi Google Analytics 4:

 1. Utwórz nową usługę Google Analytics 4.
 2. Podczas tworzenia usługi pomiń krok polegający na dodaniu strumienia danych z aplikacji.
 3. Połącz dotychczasowy projekt Firebase z nową usługą Google Analytics 4.

Z poziomu Google Analytics

Tworzenie usługi Google Analytics 4

Aby mierzyć dane aplikacji w Analytics, musisz utworzyć w Firebase odpowiedni projekt i połączyć go z usługą.

Więcej informacji o tworzeniu usługi Google Analytics 4

Zmiana ustawień po utworzeniu połączenia

Po utworzeniu usługi Google Analytics 4 i jej połączeniu z projektem Firebase możesz:

 • zmienić poziom dostępu użytkowników Firebase do danych Analytics,
 • wyłączyć ulepszoną integrację odbiorców (ta funkcja jest domyślnie włączona).

Aby otworzyć te ustawienia:

 1. Kliknij Administracja.
 2. U góry kolumny Usługa wybierz w menu usługę, którą chcesz edytować.
 3. W sekcji POŁĄCZENIA USŁUG kliknij Połączenia z Firebase.
 4. Odszukaj wiersz odpowiedniego identyfikatora projektu Firebase.

Dostęp użytkowników (role w Analytics)

Po połączeniu projektu Firebase z usługą w Analytics użytkownikom projektów Firebase automatycznie przyznawane są role Analytics:

 • Użytkownicy projektu Firebase zostają przypisani do 1 z 2 użytkowników wirtualnych Firebase (zgodnie z ich najwyższym uprawnieniem firebaseanalytics w Firebase):
  • Edytujący projekt Firebase <numer projektu>
  • Przeglądający projekt Firebase <numer projektu>
 • Do wirtualnych użytkowników Firebase przypisywane są role domyślne w połączonej usłudze Analytics.
Jeśli masz tę rolę lub to uprawnienie w Firebase Przypisano Cię do tego wirtualnego użytkownika Firebase Do którego przypisano tę rolę Analytics

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

(np. właściciel, edytujący, administrator Firebase w Firebase)

Edytujący projekt Firebase <numer projektu>

Edytujący

Brak ograniczeń dotyczących danych

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

(np. przeglądający, przeglądający Firebase w Firebase)

Przeglądający projekt Firebase <numer projektu>

Przeglądający

Brak ograniczeń dotyczących danych

 

W zarządzaniu dostępem w Analytics każdy użytkownik wirtualny Firebase reprezentuje grupę użytkowników w połączonym projekcie Firebase.

Jako administrator Analytics możesz zmieniać role i ograniczenia dotyczące danych Analytics przypisywane do użytkowników wirtualnych usługi Firebase. Jeśli zmienisz rolę Analytics i ograniczenia dotyczące danych przypisane do wirtualnego użytkownika Firebase, zmiana będzie dotyczyć wszystkich użytkowników projektu Firebase przypisanych do tego użytkownika wirtualnego.

Przypisane role i ograniczenia dotyczące danych pozostaną aktywne do czasu usunięcia połączenia między projektem Firebase i usługą Analytics.

Administratorzy Analytics mogą edytować uprawnienia dostępu ról Firebase w sekcji Administracja > połączona usługa > Zarządzanie dostępem do usług.

Możesz na przykład ograniczyć dostęp do danych o kosztach i przychodach w konsoli Firebase, jeśli użytkownicy projektu Firebase nie potrzebują tych informacji:

 1. Upewnij się, że w sekcji Administracja masz wybrane właściwe konto i odpowiednią usługę.
 2. W kolumnie Usługa kliknij Zarządzanie dostępem do usługi.
 3. Kliknij wiersz użytkownika Firebase, którego dostęp do danych chcesz ograniczyć.
 4. W sekcji Ograniczenia danych wybierz Brak dostępu do danych o kosztach lub Brak dostępu do danych o przychodach.

Ulepszona integracja list odbiorców

Ulepszona integracja odbiorców przynosi te korzyści:

Ta funkcja jest domyślnie włączona po utworzeniu połączenia. W razie potrzeby możesz ją wyłączyć.

Z poziomu Firebase

Jeśli w projekcie Firebase masz już włączoną usługę Analytics, po uaktualnieniu projektu zostanie on automatycznie połączony z usługą Google Analytics 4.

Jeśli zamiast od razu włączyć w projekcie usługę Analytics, wybierzesz opcję jej późniejszego włączenia, masz możliwość automatycznego utworzenia nowej usługi Google Analytics 4 lub połączenia projektu z dotychczasową usługą Google Analytics 4.

Aby skorzystać z opcji automatycznego tworzenia nowej usługi Google Analytics 4, musisz mieć w Firebase uprawnienia firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit. Te uprawnienia mają użytkownicy Firebase pełniący rolę Właściciela, Edytującego lub Administratora Firebase.

Tworzenie projektu

Po utworzeniu projektu w Firebase możesz zintegrować go z Analytics. Jeśli masz już co najmniej jedno konto Google Analytics, możesz powiązać projekt z tym kontem. Jeśli nie masz jeszcze konta Google Analytics, zostanie utworzone nowe konto o nazwie Konto domyślne dla Firebase.

Użytkownicy Firebase, którzy mają dostęp do tego projektu, otrzymują role użytkownika w Analytics – w zależności od swoich ról w Firebase (zobacz Dostęp użytkownika powyżej).

Łączenie projektu Firebase z Analytics

Właściciele projektów Firebase mogą tworzyć połączenia z Analytics i zarządzać nimi w sekcji Ustawienia projektu > Integracje.

Po połączeniu Firebase z Analytics uruchomienie przepływu danych między tymi usługami może potrwać nawet 24 godziny. Może to wpłynąć na takie funkcje jak Testy A/B, Zgłaszanie awarii oraz segmentacja użytkowników i kierowanie na nich reklam.

Tworzenie nowego połączenia z Analytics

 1. Otwórz projekt Firebase.
 2. Kliknij Ustawienia projektu > Integracje.
 3. Na karcie Google Analytics kliknij Połącz.
 4. Wybierz utworzone już konto Analytics lub utwórz nowe.
  • Jeśli wybierzesz dotychczasowe konto, możesz wybrać dostępną już na nim usługę Google Analytics 4 lub utworzyć nową.
  • Jeśli utworzysz nowe konto, utworzymy dla Ciebie nową usługę Google Analytics 4 i połączymy z nią Twój projekt.
  • Dowiedz się więcej o konfiguracji i limitach.
 5. Skonfiguruj ustawienia Analytics.

Edytowanie połączenia z Analytics

 1. Otwórz projekt Firebase.
 2. Kliknij Ustawienia projektu > Integracje.
 3. Na karcie Google Analytics kliknij Wyświetl połączenie.
 4. Usuń obecne połączenie z Analytics.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, by utworzyć nowe połączenie z Analytics.

Ponowne łączenie konta z projektem Firebase

Jeśli wcześniej połączono z kontem Analytics projekt Firebase, którego teraz nie możesz znaleźć w Analytics:

 1. Otwórz projekt Firebase.
 2. Kliknij Ustawienia projektu > Integracje.
 3. Kliknij kartę Analytics, by połączyć Analytics z projektem.

Odłączanie Analytics od projektu Firebase

Właściciele projektów Firebase mogą odłączyć Analytics w sekcji Ustawienia projektu > Integracje.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false