[GA4] Firebase-integrasjon

Knytt Google Analytics 4-områder sammen med Firebase.

Hvis du starter fra Google Analytics

Opprett Google Analytics 4-områder

Hvis du vil måle appdata i Analytics, må du opprette et tilsvarende prosjekt i Firebase og etablere en tilknytning mellom dette prosjektet og området ditt.

Finn ut mer om hvordan du kan opprette Google Analytics 4-områder.

Oppdater innstillingene etter at tilknytningen er etablert

Når du har opprettet et Google Analytics 4-område og etablert tilknytningen til Firebase-prosjektet, har du to alternativer:

 • Juster tilgangsnivået Firebase-brukere har til Analytics-data.
 • Slå av integrering av funksjoner for utvidede målgrupper (funksjonen er på som standard).

Sånn kan du åpne disse innstillingene:

 1. Klikk på Firebase-tilknytninger under ProdukttilknytningerAdministrator-siden.
 2. Finn raden for den relevante Firebase-prosjekt-ID-en.

Brukertilgang (roller i Analytics)

Firebase-prosjektbrukere får automatisk Analytics-roller når du knytter et Firebase-prosjekt til et Analytics-område:

 • Firebase-brukere i et prosjekt blir, basert på den høyeste firebaseanalytics-tillatelsen de har i Firebase, tilordnet én av disse fire rollene for tilknyttede Firebase-brukere:
  • Redigerer i Firebase-prosjekt <prosjektnummer>
  • Markedsfører i Firebase-prosjekt <prosjektnummer>
  • Seer i Firebase-prosjekt <prosjektnummer> (ingen databegrensninger)
  • Seer i Firebase-prosjekt <prosjektnummer> (ingen tilgang til kostnads- eller inntektsdata)
 • De tilknyttede Firebase-brukerne blir på sin side tilordnet standardroller i det tilknyttede Analytics-området.
Hvis du har denne Firebase-rollen/tillatelsen Får du denne tilknyttede Firebase-brukerrollen Som er tilordnet denne Analytics-rollen

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

Redigerer i Firebase-prosjekt <prosjektnummer>

Redigerer

Ingen databegrensninger

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsAdditionalAccess Markedsfører i Firebase-prosjekt <prosjektnummer> Markedsfører

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

Seer i Firebase-prosjekt <prosjektnummer>

Seer

Ingen databegrensninger

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsRestrictedAccess Seer i Firebase-prosjekt <prosjektnummer>

Seer

Ingen tilgang til kostnads- eller inntektsdata

 

Hvis du knyttet Firebase-prosjektet til et Google Analytics 4-område før 4. januar 2023, kan de tilknyttede Firebase-brukerne ha andre roller og et annet tilgangsnivå til data i Analytics enn det som er beskrevet i tabellen ovenfor. Analytics-administratorer kan bekrefte og endre roller og datatilgang fra Administrator > tilknyttet område > Administrering av områdetilgang.

I tilgangsadministreringen i Analytics representerer hver tilknyttede Firebase-bruker en gruppe brukere i det tilknyttede Firebase-prosjektet.

Som Analytics-administrator kan du endre Analytics-rollen og databegrensningene som de tilknyttede Firebase-brukerne av et område har. Hvis du endrer Analytics-rollen og databegrensningene som er tilordnet en tilknyttet Firebase-bruker, påvirker det alle i Firebase-prosjektet som er tilordnet den tilknyttede brukeren.

De tilordnede rollene og databegrensningene gjelder frem til tilknytningen mellom Firebase-prosjektet og Analytics-området fjernes.

Analytics-administratorer kan endre tilgangsnivået til Firebase-rollene ved å følge menybanen Administrator > tilknyttet område > Administrering av områdetilgang.

Du kan for eksempel begrense tilgangen til kostnads- og inntektsdata i Firebase-konsollen hvis brukerne i Firebase-prosjektet ikke har behov for å se denne informasjonen:

 1. Klikk på Administrering av områdetilgang under OmrådeAdministrator-siden.
 2. Klikk på raden for Firebase-brukeren du vil begrense datatilgangen for.
 3. Velg Ingen kostnadsberegninger og/eller Ingen inntektsberegninger under Databegrensninger.

Integrering av funksjoner for utvidede målgrupper

Med integrering av funksjoner for utvidede målgrupper oppnår du disse fordelene:

Funksjonen er på som standard når du har etablert tilknytningen. Slå av funksjonen om nødvendig.

Hvis du starter fra Firebase

Hvis du tidligere har aktivert Analytics for Firebase-prosjektet ditt, blir det automatisk knyttet sammen med et Google Analytics 4-område når du oppgraderer prosjektet.

Hvis du ikke aktiverte Analytics i prosjektet til å begynne med, men gjorde det senere, kan du velge å opprette et nytt Google Analytics 4-område automatisk – eller du kan knytte prosjektet til et eksisterende Google Analytics 4-område.

For å få opprettet et nytt Google Analytics 4-område automatisk må du ha Firebase-tillatelsen firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit, som inngår i Firebase-rollene eier, redigerer og Firebase-administrator.

Opprett et prosjekt

Når du oppretter et prosjekt i Firebase, har du muligheten til å integrere det med Analytics. Hvis du allerede har én eller flere Google Analytics-kontoer, kan du knytte prosjektet ditt til en av dem. Hvis du ikke allerede har en Google Analytics-konto, blir det opprettet en for deg med navnet Default Account for Firebase (standardkonto for Firebase).

Firebase-brukere som har tilgang til det aktuelle prosjektet, får Analytics-brukerroller basert på Firebase-rollene de har (se Brukertilgang ovenfor).

Knytt Firebase-prosjekter til Analytics

Firebase-eiere kan konfigurere og administrere Analytics-tilknytningen under Project settings (prosjektinnstillinger) > Integrations (integrasjoner).

Når du har knyttet sammen Firebase og Analytics, kan det ta 24 timer før datautvekslingen mellom produktene starter. Dette kan påvirke funksjoner som A/B-testing, krasjrapportering, brukersegmentering og målretting.
Google Analytics 4 viser bare Firebase-data etter at du har knyttet et Google Analytics 4-område sammen med Firebase.

Konfigurer nye Analytics-tilknytninger

 1. Åpne Firebase-prosjektet.
 2. Åpne Project settings (prosjektinnstillinger) > Integrations (integrasjoner).
 3. Klikk på Link (Tilknytt) på Google Analytics-kortet.
 4. Velg en eksisterende Analytics-konto, eller opprett en ny.
  • Med en eksisterende konto kan du velge et eksisterende Google Analytics 4-område i den aktuelle kontoen eller opprette et nytt.
  • Hvis du oppretter en ny konto, blir det opprettet et nytt Google Analytics 4-område for deg, og prosjektet ditt blir knyttet sammen med dette området.
  • Finn ut mer om konfigurering og grenser
 5. Velg ønskede Analytics-innstillinger.

Endre Analytics-tilknytninger

 1. Åpne Firebase-prosjektet.
 2. Åpne Project settings (prosjektinnstillinger) > Integrations (integrasjoner).
 3. Klikk på View link (se tilknytningen) på Google Analytics-kortet.
 4. Fjern den eksisterende Analytics-tilknytningen.
 5. Følg veiledningen for å etablere en ny Analytics-tilknytning.

Tilknytt Firebase-prosjekter på nytt

Følg denne fremgangsmåten hvis du har knyttet Firebase-prosjektet ditt til Analytics-kontoen din, men du ikke finner Firebase-prosjektet i Analytics:

 1. Åpne Firebase-prosjektet.
 2. Åpne Project settings (prosjektinnstillinger) > Integrations (integrasjoner).
 3. Klikk på Analytics-kortet for å knytte Analytics til prosjektet ditt.

Fjern tilknytningen mellom Analytics og Firebase-prosjekter

Firebase-eiere kan fjerne tilknytningen til Analytics under Project settings (prosjektinnstillinger) > Integrations (integreringer)

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny