[GA4] Firebase-integratie

Koppel Google Analytics 4-property's aan Firebase.

Als u historische app-gegevens van Google Analytics voor Firebase uit een bestaand Firebase-project wilt behouden, gebruikt u de Google Analytics 4-property die al aan dat Firebase-project is gekoppeld in plaats van een nieuwe property te maken.

Als u momenteel geen Google Analytics 4-property heeft, doet u het volgende:

 1. Maak een nieuwe Google Analytics 4-property.
 2. Sla de stap om een app-gegevensstream toe te voegen, over wanneer u de property maakt.
 3. Koppel uw bestaande Firebase-project aan de nieuwe Google Analytics 4-property.

Vanuit Google Analytics

Maak een Google Analytics 4-property.

Als u app-gegevens in Analytics wilt meten, moet u een overeenkomend project maken in Firebase en een koppeling tot stand brengen tussen dat project en uw property.

Meer informatie over hoe u een Google Analytics 4-property maakt.

Instellingen updaten nadat de koppeling is gemaakt

Nadat u een Google Analytics 4-property heeft gemaakt en u deze aan uw Firebase-project heeft gekoppeld, kunt u dit doen:

 • Het toegangsniveau van Firebase-gebruikers voor Analytics-gegevens aanpassen
 • Integratie van uitgebreide doelgroepfuncties uitzetten (deze functie staat standaard aan)

Als u deze instellingen wilt openen, doet u het volgende:

 1. Klik op Beheerder.
 2. Gebruik de dropdownkiezer bovenaan de kolom Property om de property te selecteren die u wilt bewerken.
 3. Klik onder PRODUCTKOPPELINGEN op Firebase-koppelingen.
 4. Zoek de rij voor de betreffende Firebase-project-ID.

Gebruikerstoegang (rollen in Analytics)

Firebase-projectgebruikers krijgen automatisch Analytics-rollen als u een Firebase-project koppelt aan een Analytics-property:

 • Firebase-gebruikers in een project worden, op basis van hun hoogste firebaseanalytics-recht in Firebase, toegewezen aan een van de twee virtuele Firebase-gebruikers:
  • Bewerker voor Firebase-project <projectnummer>
  • Kijker voor Firebase-project <projectnummer>
 • De virtuele Firebase-gebruikers worden op hun beurt weer toegewezen aan standaardrollen in de gekoppelde Analytics-property.
Als u deze rol/rechten voor Firebase heeft U wordt toegewezen aan deze virtuele Firebase-gebruiker Die wordt toegewezen aan deze Analytics-rol

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

(bijv. eigenaar, bewerker, Firebase-beheerder in Firebase)

Bewerker voor Firebase-project <projectnummer>

Bewerker

Geen gegevensbeperkingen

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

(bijv. kijker, Firebase-kijker in Firebase)

Kijker voor Firebase-project <projectnummer>

Kijker

Geen gegevensbeperkingen

 

In Analytics-toegangsbeheer vertegenwoordigt elke virtuele Firebase-gebruiker een groep gebruikers in het gekoppelde Firebase-project.

Als Analytics-beheerder kunt u de Analytics-rol en gegevensbeperkingen wijzigen die zijn toegewezen aan de virtuele Firebase-gebruikers van een property. Als u de Analytics-rol en gegevensbeperkingen wijzigt die zijn toegewezen aan een virtuele Firebase-gebruiker, heeft dit invloed op iedereen in het Firebase-project die is toegewezen aan die virtuele gebruiker.

De roltoewijzingen en gegevensbeperkingen blijven van kracht totdat de koppeling tussen het Firebase-project en de Analytics-property wordt verwijderd.

Analytics-beheerders kunnen de toegang voor de Firebase-rollen bewerken via Beheerder > Gekoppelde property > Toegangsbeheer voor property.

U kunt bijvoorbeeld de toegang tot kosten- en opbrengstgegevens in de Firebase-console beperken als gebruikers in het Firebase-project die informatie niet nodig hebben:

 1. Zorg ervoor dat u het gewenste account en de gewenste property selecteert in Beheerder.
 2. Klik in de kolom Property op Toegangsbeheer voor property.
 3. Klik op de rij voor de Firebase-gebruiker van wie u de gegevenstoegang wilt beperken.
 4. Selecteer onder Gegevensbeperkingen de optie Geen kostenstatistieken en/of Geen opbrengststatistieken.

Integratie van uitgebreide doelgroepfuncties

Integratie van uitgebreide doelgroepfuncties biedt de volgende voordelen:

Deze functie staat standaard aan nadat u de koppeling heeft gemaakt. Zet de functie uit, indien nodig.

Vanuit Firebase

Als u Analytics eerder heeft aangezet voor uw Firebase-project, wordt uw project automatisch gekoppeld aan een Google Analytics 4-property als u uw project upgradet.

Als u Analytics in eerste instantie niet heeft aangezet voor uw project, maar dat later wilt doen, kunt u automatisch een nieuwe Google Analytics 4-property maken of een koppeling maken met een bestaande Google Analytics 4-property.

Als u de optie wilt gebruiken om automatisch een nieuwe Google Analytics 4-property te maken, heeft u het Firebase-recht firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit nodig. Dit recht is opgenomen in de Firebase-rollen Eigenaar, Bewerker en Firebase-beheerder.

Een project maken

Wanneer u een project maakt in Firebase, heeft u de optie om te integreren met Analytics. Als u al een of meer Google Analytics-accounts heeft, kunt u uw project aan een van deze accounts koppelen. Als u nog geen Google Analytics-account heeft, wordt er een nieuw account voor u gemaakt met de naam Standaardaccount voor Firebase.

Firebase-gebruikers die toegang hebben tot dat project, krijgen Analytics-gebruikersrollen op basis van hun Firebase-rollen (zie Gebruikerstoegang hierboven).

Uw Firebase-project koppelen aan Analytics

Firebase-eigenaren kunnen de Analytics-koppeling instellen en beheren onder Projectinstellingen > Integraties.

Nadat u Firebase en Analytics heeft gekoppeld, kan het 24 uur duren voordat de gegevens tussen de producten worden uitgewisseld. Dat kan van invloed zijn op functies zoals A/B-tests, Crash Reporting, en segmentatie en targeting van gebruikers.

Een nieuwe Analytics-koppeling instellen

 1. Open uw Firebase-project.
 2. Open Projectinstellingen > Integraties.
 3. Klik op de Google Analytics-kaart op Koppelen.
 4. Selecteer een Analytics-account of maak een nieuw account.
  • Als u een bestaand account selecteert, heeft u de mogelijkheid om een bestaande Google Analytics 4-property in dat account te selecteren of een nieuwe property te maken.
  • Als u een nieuw account maakt, wordt er een nieuwe Google Analytics 4-property voor u gemaakt en wordt uw project aan die property gekoppeld.
  • Meer informatie over instellingen en limieten
 5. Stel uw Analytics-instellingen in.

Een Analytics-koppeling bewerken

 1. Open uw Firebase-project.
 2. Open Projectinstellingen > Integraties.
 3. Klik op de Google Analytics-kaart op Link bekijken.
 4. Verwijder de bestaande Analytics-koppeling.
 5. Volg de instructies om een nieuwe Analytics-koppeling in te stellen.

Uw Firebase-project opnieuw koppelen

Als u uw Firebase-project eerder heeft gekoppeld aan uw Analytics-account, maar u uw Firebase-project niet meer kunt vinden in Analytics:

 1. Open uw Firebase-project.
 2. Open Projectinstellingen > Integraties.
 3. Klik op de Analytics-kaart om Analytics aan uw project te koppelen.

Analytics ontkoppelen van uw Firebase-project

Firebase-eigenaren kunnen Analytics ontkoppelen via Projectinstellingen > Integraties.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
false
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false
false