[GA4] Firebase integrācija

Google Analytics 4 īpašumu saistīšana ar platformu Firebase.

Lai saglabātu vēsturiskos pakalpojuma Google Analytics platformai Firebase lietotnes datus no esoša Firebase projekta, izmantojiet Google Analytics 4 īpašumu, kas jau ir saistīts ar attiecīgo Firebase projektu, nevis izveidojiet jaunu īpašumu.

Ja jums pašlaik nav Google Analytics 4 īpašuma, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Izveidojiet jaunu Google Analytics 4 īpašumu.
 2. Īpašuma izveides laikā izlaidiet lietotnes datu straumes pievienošanas darbību.
 3. Saistiet savu esošo Firebase projektu ar jauno Google Analytics 4 īpašumu.

Darba sākšana pakalpojumā Google Analytics

Google Analytics 4 īpašuma izveide

Lai pakalpojumā Analytics novērtētu lietotnes datus, jums ir jāizveido atbilstošs projekts platformā Firebase un saite starp šo projektu un īpašumu.

Uzziniet vairāk par Google Analytics 4 īpašuma izveidi.

Iestatījumu atjaunināšana pēc saites izveides

Kad būsiet izveidojis Google Analytics 4 īpašumu un saistījis to ar savu Firebase projektu, varēsiet veikt tālāk norādītas darbības.

 • Platformas Firebase lietotāju piekļuves līmeņa pielāgošana Analytics datiem
 • Izslēgt uzlaboto auditorijas integrāciju (pēc noklusējuma funkcija ir ieslēgta)

Lai atvērtu šos iestatījumus, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Noklikšķiniet uz Administrēšana.
 2. Lai atlasītu rediģējamo īpašumu, izmantojiet nolaižamo atlasītāju slejas Īpašums augšdaļā.
 3. Sadaļā PRODUKTU SAITES noklikšķiniet uz Firebase saites.
 4. Atrodiet attiecīgā Firebase projekta ID rindu.

Lietotāja piekļuve (lomas pakalpojumā Analytics)

Saistot Firebase projektu ar Analytics īpašumu, Firebase projekta lietotājiem automātiski tiek piešķirtas Analytics lomas.

 • Projektā iesaistītie Firebase lietotāji, pamatojoties uz viņu augstāko Firebase Analytics atļaujas līmeni, tiek piesaistīti vienam no diviem Firebase virtuālajiem lietotājiem.
  • Firebase projekta <project number> redaktors
  • Firebase projekta <project number> skatītājs
 • Savukārt Firebase virtuālajiem lietotājiem tiek piešķirtas saistītā Analytics īpašuma noklusējuma lomas.
Ja jums ir piešķirta šī Firebase loma/atļauja Jūs esat piesaistīts šim Firebase virtuālajam lietotājam Kuram ir piešķirta šī Analytics loma

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

(piemēram, īpašnieks, redaktors, Firebase administrators platformā Firebase)

Firebase projekta <project number> redaktors

Redaktors

Nav datu ierobežojumu

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

(piemēram, skatītājs, Firebase skatītājs platformā Firebase)

Firebase projekta <project number> skatītājs

Skatītājs

Nav datu ierobežojumu

 

Analytics piekļuves pārvaldībā katrs Firebase virtuālais lietotājs pārstāv lietotāju grupu saistītajā Firebase projektā.

Kā Analytics administrators varat mainīt Analytics lomu un datu ierobežojumus, kas ir piešķirti īpašuma Firebase virtuālajiem lietotājiem. Mainot Analytics lomu un datu ierobežojumus, kas piešķirti Firebase virtuālajam lietotājam, tiek ietekmēti visi Firebase projekta lietotāji, kuri ir piesaistīti šim virtuālajam lietotājam

Piešķirtās lomas un datu ierobežojumi būs spēkā, līdz tiks dzēsta saite starp Firebase projektu un Analytics īpašumu.

Analytics administratori var rediģēt Firebase lomu piekļuvi sadaļā Administrēšana > saistītais īpašums > Īpašuma piekļuves pārvaldība.

Piemēram, varat ierobežot piekļuvi izmaksu un ieņēmumu datiem Firebase konsolē, ja lietotājiem Firebase projektā šī informācija nav nepieciešama.

 1. Gādājiet, lai lapā Administrēšana būtu atlasīts vēlamais konts un īpašums.
 2. Slejā Īpašums noklikšķiniet uz Īpašuma piekļuves pārvaldība.
 3. Noklikšķiniet uz tā Firebase lietotāja rindas, kura piekļuvi datiem vēlaties ierobežot.
 4. Sadaļā Datu ierobežojumi atlasiet opciju Nav maksas metrikas un/vai Nav ieņēmumu metrikas.

Uzlabota auditorijas integrācija

Uzlabota auditorijas integrācija sniedz tālāk norādītās priekšrocības.

Pēc saites izveides šī funkcija pēc noklusējuma ir ieslēgta. Ja nepieciešams, izslēdziet šo funkciju.

Darba sākšana platformā Firebase

Ja iepriekš savam Firebase projektam iespējojāt pakalpojumu Analytics, tad līdz ar projekta jaunināšanu tas tiek automātiski saistīts ar Google Analytics 4 īpašumu.

Ja sākotnēji savam projektam neiespējojāt pakalpojumu Analytics, taču izdarījāt to vēlāk, jums ir iespēja automātiski izveidot jaunu Google Analytics 4 īpašumu vai veikt saistīšanu ar kādu jau esošu Google Analytics 4 īpašumu.

Lai izmantotu iespēju automātiski izveidot jaunu Google Analytics 4 īpašumu, jūsu rīcībā ir jābūt Firebase atļaujai firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit, kas ir piešķirta Firebase īpašnieka, redaktora un administratora lomām.

Projekta izveide

Izveidojot projektu platformā Firebase, varat to integrēt pakalpojumā Analytics. Ja jums jau ir viens vai vairāki Google Analytics konti, varat saistīt projektu ar vienu no šiem kontiem. Ja jums vēl nav Google Analytics konta, tiks izveidots jauns konts ar nosaukumu Noklusējuma konts platformai Firebase.

Firebase lietotājiem, kuriem būs piekļuve šim projektam, tiks piešķirtas Analytics lietotāju lomas, pamatojoties uz viņu Firebase lomām (skatiet iepriekš sadaļu Lietotāju piekļuve).

Firebase projekta saistīšana ar pakalpojumu Analytics

Firebase projektu īpašnieki var iestatīt un pārvaldīt Analytics saistījumu sadaļā Projekta iestatījumi > Integrācijas.

Pēc Firebase projekta un Analytics saistīšanas var paiet 24 stundas, līdz tiks sākta datu plūsma starp šiem produktiem. Tas var ietekmēt tādas funkcijas kā A/B testēšana, avāriju pārskati, lietotāju segmentēšana un mērķauditorijas atlase.

Jaunas Analytics saites izveide

 1. Atveriet savu Firebase projektu.
 2. Atveriet sadaļu Projekta iestatījumi > Integrācijas.
 3. Google Ads kartītē noklikšķiniet uz Saistīt.
 4. Atlasiet kādu Analytics kontu vai izveidojiet jaunu.
  • Ja atlasāt esošu kontu, varat izvēlēties esošu Google Analytics 4 īpašumu attiecīgajā kontā vai izveidot jaunu īpašumu.
  • Ja izveidojat jaunu kontu, tad tiek izveidots jauns Google Analytics 4 īpašums un jūsu projekts tiek saistīts ar attiecīgo īpašumu.
  • Uzziniet vairāk par izveidi un ierobežojumiem.
 5. Konfigurējiet Analytics iestatījumus.

Analytics saites rediģēšana

 1. Atveriet savu Firebase projektu.
 2. Atveriet sadaļu Projekta iestatījumi > Integrācijas.
 3. Google Analytics kartītē noklikšķiniet uz Skatīt saiti.
 4. Noņemiet esošo Analytics saiti.
 5. Izpildiet norādījumus par jaunas Analytics saites izveidi.

Firebase projekta atkārtota saistīšana

Ja iepriekš jau bijāt saistījis savu Firebase projektu ar Analytics kontu, bet vairs nevarat atrast šo Firebase projektu pakalpojumā Analytics, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Atveriet savu Firebase projektu.
 2. Atveriet sadaļu Projekta iestatījumi > Integrācijas.
 3. Noklikšķiniet uz Analytics kartītes, lai saistītu pakalpojumu Analytics ar savu projektu.

Analytics atsaistīšana no Firebase projekta

Firebase projektu īpašnieki var atsaistīt pakalpojumu Analytics sadaļā Projekta iestatījumi > Integrācijas.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
false
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
69256
false
false