[GA4] שילוב עם Firebase

קישור נכסי Google Analytics 4 אל Firebase.

איך יוצרים את הקישור ב-Google Analytics

יוצרים נכס Google Analytics 4

כדי למדוד נתוני אפליקציה ב-Analytics צריך ליצור פרויקט תואם ב-Firebase ולקשר את הפרויקט הזה לנכס שלכם.

למידע נוסף על יצירת נכס Google Analytics 4

מעדכנים את ההגדרות אחרי שיוצרים את הקישור

אחרי שיוצרים נכס Google Analytics 4 ומקשרים אותו לפרויקט Firebase, אפשר:

 • לשנות את רמת הגישה למשתמשי Firebase לנתונים של Analytics.
 • להשבית את שילוב הקהלים המשופר (התכונה הזאת מופעלת כברירת מחדל).

כך פותחים את ההגדרות האלה:

 1. בדף ניהול, בקטע קישורי מוצרים, לוחצים על קישורים לפרויקט Firebase.
 2. מחפשים את השורה של מזהה הפרויקט הרלוונטי ב-Firebase.

גישת משתמשים (תפקידים ב-Analytics)

משתמשים בפרויקט Firebase הם תפקידים ב-Analytics שנוצרים אוטומטית כשמקשרים פרויקט Firebase לנכס של Analytics:

 • הרשאות של משתמשי Firebase בפרויקט מוקצות למשתמשים מ-Firebase, בהתאם להרשאות firebaseanalytics ברמה הכי גבוהה שכבר יש להם:
  • הרשאת עריכה בפרויקט Firebase מספר <project number>
  • הרשאת שיווק בפרויקט Firebase מספר <project number>
  • הרשאת צפייה בפרויקט Firebase מספר <project number> (אין הגבלות נתונים)
  • הרשאת צפייה בפרויקט Firebase מספר <project number> (אין גישה לנתוני עלות או הכנסות)
 • לאחר מכן המשתמשים המקושרים ב-Firebase מוקצים לתפקידי ברירת מחדל בנכס Analytics המקושר.
אם יש לכם את ההרשאה הזו או התפקיד הזה ב-Firebase הוקצה לכם המשתמש המקושר הזה ב-Firebase שמוקצה לתפקיד הזה ב-Analytics

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

הרשאת עריכה בפרויקט Firebase מספר <project number>

עורך

אין הגבלות נתונים

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsAdditionalAccess הרשאת שיווק בפרויקט Firebase מספר <project number> משווק

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

הרשאת צפייה בפרויקט Firebase מספר <project number>

בעל הרשאת צפייה

אין הגבלות נתונים

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsRestrictedAccess הרשאת צפייה בפרויקט Firebase מספר <project number>

בעל הרשאת צפייה

אין גישה לנתוני עלות או הכנסות

 

אם קישרתם פרויקט ב-Firebase לנכס Google Analytics 4 לפני 4 בינואר 2023, ייתכן שלמשתמשים המקושרים מ-Firebase יהיו תפקידים שונים והרשאות שונות של גישה לנתונים ב-Analytics בהשוואה למתואר בטבלה שלמעלה. אדמינים ב-Analytics יכולים לאמת ולערוך תפקידים והרשאות גישה לנתונים דרך ניהול > הנכס המקושר > ניהול הרשאות גישה לנכס.

בניהול הרשאות גישה ב-Analytics, כל משתמש מקושר ב-Firebase מייצג קבוצה של משתמשים בפרויקט Firebase המקושר.

אדמינים ב-Analytics יכולים לשנות את התפקיד ב-Analytics ואת הגבלות הגישה לנתונים שהוקצו למשתמשים מקושרים ב-Firebase לגבי נכס מסוים. שינוי של התפקיד ב-Analytics ושל הגבלות הגישה לנתונים שהוקצו למשתמש מקושר ב-Firebase ישפיע על כל המשתמשים בפרויקט Firebase שמוקצים למשתמש המקושר.

הקצאות התפקידים והגבלות הנתונים תקפות עד למחיקת הקישור בין הפרויקט ב-Firebase לנכס ב-Analytics.

אדמינים ב-Analytics יכולים לערוך את הגישה של התפקידים ב-Firebase דרך ניהול > נכס מקושר > ניהול הרשאות גישה לנכס.

לדוגמה, אפשר להגביל את הגישה לנתוני עלות והכנסה במסוף Firebase אם אין צורך שמשתמשים בפרויקט Firebase יראו את המידע הזה:

 1. בדף ניהול, בקטע נכס, לוחצים על ניהול הרשאות גישה לנכס.
 2. לוחצים על השורה של המשתמש ב-Firebase שרוצים להגביל את הרשאת הגישה שלו לנתונים.
 3. בקטע הגבלות נתונים, בוחרים באפשרות ללא מדדי עלות, ללא מדדי הכנסה או בשתיהן.

שילוב קהלים משופר

אלה היתרונות שאפשר להפיק משימוש בשילוב קהלים משופר:

התכונה הזאת מופעלת כברירת מחדל אחרי שמבצעים את הקישור. אם צריך, אתם יכולים להשבית אותה.

איך יוצרים את הקישור ב-Firebase

אם הפעלתם בעבר את Analytics במסגרת פרויקט Firebase, כשתשדרגו את הפרויקט הוא יקושר באופן אוטומטי לנכס Google Analytics 4.

אם לא הפעלתם את Analytics במסגרת הפרויקט בשלב הראשוני אלא בחרתם לעשות זאת בשלב מאוחר יותר, אתם יכולים ליצור באופן אוטומטי נכס Google Analytics 4 חדש או לקשר לנכס Google Analytics 4 קיים.

כדי ליצור באופן אוטומטי נכס Google Analytics 4 חדש, אתם צריכים שתהיה לכם הרשאה מסוג firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit, שכלולה בתפקידים בעלים, עורך ו-Firebase Admin ב-Firebase.

יוצרים פרויקט

כשיוצרים פרויקט ב-Firebase, אפשר לשלב אותו עם Analytics. אם כבר יש לכם חשבון אחד או יותר ב-Google Analytics, תוכלו לשייך את הפרויקט לאחד מהחשבונות. אם עדיין אין לכם חשבון Google Analytics, המערכת תיצור עבורכם חשבון חדש בשם חשבון ברירת מחדל ל-Firebase.

משתמשי Firebase שיש להם גישה לפרויקט הזה יקבלו את תפקידי המשתמש ב-Analytics על סמך ההרשאות שלהם ב-Firebase (בהתאם לסעיף גישת משתמשים שלמעלה).

מקשרים את פרויקט Firebase ל-Analytics

בעלים של פרויקטים ב-Firebase יכולים להגדיר ולנהל את הקישור של Analytics בקטע הגדרות הפרויקט > שילובים.

אחרי הקישור של Firebase ו-Analytics, יכולות לחלוף 24 שעות עד שהנתונים יתחילו לזרום בין המוצרים. הדבר עלול להשפיע על תכונות כמו A/B Testing, דיווח על קריסה ופילוח וטירגוט של משתמשים.
נתונים מ-Firebase יופיעו ב-Google Analytics 4 אחרי שתקשרו נכס Google Analytics 4 ל-Firebase.

הגדרת קישור חדש ל-Analytics

 1. פותחים את פרויקט Firebase.
 2. פותחים את Project settings > Integrations (הגדרות פרויקט > שילובים).
 3. בכרטיס Google Analytics, לוחצים על Link (קישור).
 4. בוחרים חשבון Analytics או יוצרים חשבון חדש.
  • אם בוחרים חשבון קיים, אפשר לבחור נכס Google Analytics 4 שכבר קיים באותו החשבון או ליצור נכס חדש.
  • אם יוצרים חשבון חדש, המערכת יוצרת עבורכם נכס Google Analytics 4 חדש ומקשרת את הפרויקט לנכס הזה.
  • מידע נוסף על ההגדרה והמגבלות
 5. קובעים את הגדרות Analytics.

עריכת קישור ל-Analytics

 1. פותחים את פרויקט Firebase.
 2. פותחים את Project settings > Integrations (הגדרות פרויקט > שילובים).
 3. בכרטיס Google Analytics, לוחצים על View link (הצגת קישור).
 4. מסירים את הקישור הקיים אל Analytics.
 5. מבצעים את ההוראות להגדרת קישור חדש אל Analytics.

מקשרים מחדש את פרויקט Firebase

אם בעבר קישרתם את פרויקט Firebase לחשבון Analytics שלכם, אבל אתם כבר לא מצליחים לאתר את פרויקט Firebase ב-Analytics:

 1. פותחים את פרויקט Firebase.
 2. פותחים את Project settings > Integrations (הגדרות פרויקט > שילובים).
 3. לוחצים על הכרטיס 'Analytics' כדי לקשר את Analytics לפרויקט.

מבטלים את הקישור של Analytics לפרויקט Firebase

בעלים של פרויקטים ב-Firebase יכולים לבטל את הקישור של Analytics בקטע Project Settings > Integrations (הגדרות פרויקט > שילובים).

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי