[GA4] שילוב Firebase

קישור נכסי Google Analytics 4 אל Firebase.

כדי שיישמרו במערכת נתוני אפליקציות היסטוריים מ-Google Analytics for Firebase שמשויכים לפרויקט Firebase קיים, צריך להשתמש בנכס Google Analytics 4 שכבר מקושר לאותו פרויקט Firebase במקום ליצור נכס חדש.

אם עוד לא יצרתם נכס Google Analytics 4:

 1. יוצרים נכס Google Analytics 4 חדש.
 2. כשיוצרים את הנכס, מדלגים על השלב של הוספת מקור לנתוני אפליקציה.
 3. מקשרים את פרויקט Firebase הקיים לנכס Google Analytics 4 החדש.

איך יוצרים את הקישור ב-Google Analytics?

יצירת נכס Google Analytics 4

כדי למדוד נתוני אפליקציה ב-Analytics צריך ליצור פרויקט תואם ב-Firebase ולקשר את הפרויקט הזה לנכס שלכם.

למידע נוסף על יצירת נכס Google Analytics 4

עדכון הגדרות אחרי שיוצרים את הקישור

אחרי שיוצרים נכס Google Analytics 4 ומקשרים אותו לפרויקט Firebase, אפשר:

 • לשנות את רמת הגישה למשתמשי Firebase לנתונים של Analytics
 • להשבית את שילוב הקהלים המשופר (התכונה הזאת מופעלת כברירת מחדל)

כך פותחים את ההגדרות האלה:

 1. לוחצים על ניהול.
 2. בחלק העליון של העמודה נכס לוחצים על התפריט הנפתח כדי לבחור את הנכס שרוצים לערוך.
 3. בקטע קישור מוצרים, לוחצים על קישורים ל-Firebase.
 4. מאתרים את השורה של מזהה הפרויקט הרלוונטי ב-Firebase.

גישת משתמשים (תפקידים ב-Analytics)

משתמשי פרויקט Firebase הם תפקידים שנוצרים אוטומטית כשמקשרים פרויקט Firebase לנכס של Analytics:

 • משתמשי Firebase בפרויקט, בהתאם להרשאות firebaseanalytics הגבוהות ביותר, מוקצים לאחד משני משתמשים וירטואליים של Firebase:
  • עורך בפרויקט Firebase מספר <project number>
  • בעל הרשאת צפייה בפרויקט Firebase מספר <project number>
 • לאחר מכן המשתמשים הווירטואליים ב-Firebase מוקצים לתפקידי ברירת מחדל בנכס Analytics המקושר.
אם יש לכם את ההרשאה/תפקיד האלה ב-Firebase הוקצה לכם המשתמש הווירטואלי הזה ב-Firebase שמוקצה לתפקיד ב-Analytics

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

(למשל בעלים, עורך, Firebase Admin ב-Firebase)

עורך בפרויקט Firebase מספר <project number>

עורך

אין הגבלות נתונים

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

(למשל בעל הרשאת צפייה, Firebase Viewer ב-Firebase)

בעל הרשאת צפייה בפרויקט Firebase מספר <project number>

הרשאת צפייה

אין הגבלות נתונים

 

בניהול הרשאות גישה ב-Analytics, כל משתמש וירטואלי ב-Firebase מייצג קבוצה של משתמשים בפרויקט Firebase המקושר.

אדמינים ב-Analytics יכולים לשנות את התפקיד ב-Analytics ואת הגבלות הנתונים שהוקצו למשתמש הווירטואלי ב-Firebase של הנכס. שינוי התפקיד ב-Analytics והגבלות הנתונים שהוקצו למשתמש וירטואלי ב-Firebase ישפיע על כל מי שבפרויקט Firebase שמוקצה למשתמש הווירטואלי הזה.

הקצאת התפקידים והגבלות הנתונים תקפות עד למחיקת הקישור בין הפרויקט ב-Firebase לנכס ב-Analytics.

אדמינים ב-Analytics יכולים לערוך את הגישה של התפקידים ב-Firebase דרך מנהל מערכת > נכס מקושר > ניהול הרשאות גישה לנכסים.

לדוגמה, אפשר להגביל את הגישה לנתוני עלות והכנסה במסוף Firebase אם אין צורך שמשתמשים בפרויקט Firebase יראו את המידע הזה:

 1. בדף אדמין, מוודאים שנבחרו החשבון והנכס הרצויים.
 2. בעמודה נכס לוחצים על ניהול הרשאות גישה לנכס.
 3. לוחצים על השורה של המשתמש ב-Firebase שרוצים להגביל את הרשאת הגישה שלו לנתונים.
 4. בקטע הגבלות נתונים, בוחרים באפשרות ללא מדדי עלות, ללא מדדי הכנסה או בשתיהן.

שילוב קהלים משופר

אלה היתרונות שאפשר להפיק משימוש בשילוב קהלים משופר:

התכונה הזאת מופעלת כברירת מחדל אחרי שמבצעים את הקישור. אם צריך, אתם יכולים להשבית אותה.

איך יוצרים את הקישור ב-Firebase?

אם הפעלתם בעבר את Analytics במסגרת פרויקט Firebase, כשתשדרגו את הפרויקט הוא יקושר באופן אוטומטי לנכס Google Analytics 4.

אם לא הפעלתם את Analytics במסגרת הפרויקט בשלב הראשוני אלא בחרתם לעשות זאת בשלב מאוחר יותר, אתם יכולים ליצור באופן אוטומטי נכס Google Analytics 4 חדש או לקשר לנכס Google Analytics 4 קיים.

כדי ליצור באופן אוטומטי נכס Google Analytics 4 חדש, אתם צריכים שתהיה לכם הרשאת firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit, הכלולה בתפקידים בעלים, עורך ו-Firebase Admin ב-Firebase.

יצירת פרויקט

כשיוצרים פרויקט ב-Firebase, אפשר לשלב אותו עם Analytics. אם כבר יש לכם חשבון אחד או יותר ב-Google Analytics, תוכלו לשייך את הפרויקט לאחד מהחשבונות. אם עדיין אין לכם חשבון Google Analytics, המערכת תיצור עבורכם חשבון חדש בשם חשבון ברירת מחדל ל-Firebase.

משתמשי Firebase שיש להם גישה לפרויקט הזה יקבלו את תפקידי המשתמש ב-Analytics על סמך התפקידים שלהם ב-Firebase (בהתאם לסעיף גישת משתמשים שלמעלה).

קישור פרויקט Firebase ל-Analytics

בעלים ב-Firebase יכולים להגדיר ולנהל את הקישור של Analytics בקטע הגדרות הפרויקט > שילובים.

אחרי הקישור של Firebase ו-Analytics, יכולות לחלוף 24 שעות עד שהנתונים יתחילו לזרום בין המוצרים. הדבר עלול להשפיע על תכונות כמו בדיקת A/B, דיווח על קריסה, ופילוח וטירגוט של משתמשים.

הגדרה של קישור Analytics חדש

 1. פותחים את פרויקט Firebase.
 2. פותחים את Project settings > Integrations (הגדרות פרויקט > שילובים).
 3. בכרטיס Google Ads, לוחצים על Link (קישור).
 4. בוחרים חשבון Analytics או יוצרים חשבון חדש.
  • אם בוחרים חשבון קיים, אפשר לבחור נכס Google Analytics 4 שכבר קיים באותו החשבון או ליצור נכס חדש.
  • אם יוצרים חשבון חדש, המערכת יוצרת עבורכם נכס Google Analytics 4 חדש ומקשרת את הפרויקט לנכס הזה.
  • מידע נוסף על ההגדרה והמגבלות
 5. קובעים את הגדרות Analytics.

עריכת קישור ל-Analytics

 1. פותחים את פרויקט Firebase.
 2. פותחים את Project settings > Integrations (הגדרות פרויקט > שילובים).
 3. בכרטיס Google Analytics, לוחצים על View link (הצגת קישור).
 4. מסירים את הקישור הקיים אל Analytics.
 5. מבצעים את ההוראות להגדרת קישור חדש אל Analytics.

קישור מחדש של פרויקט Firebase

אם בעבר קישרתם את פרויקט Firebase לחשבון Analytics שלכם, אבל אתם לא יכולים עוד לאתר את פרויקט Firebase ב-Analytics:

 1. פותחים את פרויקט Firebase.
 2. פותחים את Project settings > Integrations (הגדרות פרויקט > שילובים).
 3. לוחצים על הכרטיס 'Analytics' כדי לקשר את Analytics לפרויקט.

ביטול הקישור של Analytics לפרויקט Firebase

בעלים ב-Firebase יכולים לבטל את הקישור של Analytics בקטע Project Settings > Integrations (הגדרות פרויקט > שילובים).

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false