[GA4] Firebasen integraatio

Linkitä Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuksia Firebaseen

Google Analyticsista aloittaminen

Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuden luominen

Jos haluat mitata sovellusdataa Analyticsissa, luo vastaava projekti Firebaseen ja linkitä projekti mittauskokonaisuuteesi.

Lue lisää Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuden luomisesta.

Asetusten päivittäminen linkityksen jälkeen

Kun olet luonut Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuden ja linkittänyt sen Firebase-projektiin, voit

 • muuttaa Firebase-käyttäjien pääsyä Analytics-dataan
 • laittaa tehostetun yleisön integroinnin pois päältä (ominaisuus on oletuksena päällä).

Voit avata nämä asetukset näin:

 1. Klikkaa Järjestelmänvalvoja-sivun Tuotelinkit-kohdasta Firebase-linkit.
 2. Etsi haluamasi Firebase-projektitunnuksen rivi.

Käyttäjien pääsyoikeudet (Analytics-roolit)

Kun Firebase-projekti linkitetään Analytics-mittauskokonaisuuteen, projektin käyttäjät saavat automaattisesti Analytics-roolit:

 • Firebase-projektin käyttäjistä tulee korkeimman firebaseanalytics-lupansa perusteella jokin seuraavista neljästä linkitetystä Firebase-käyttäjästä:
  • Firebase-projektin <projektin numero> muokkaaja
  • Firebase-projektin <projektin numero> markkinoija
  • Firebase-projektin <projektin numero> katsoja (ei datarajoituksia)
  • Firebase-projektin <projektin numero> katsoja (ei pääsyä hinta- tai tulodataan)
 • Linkitetyt Firebase-käyttäjät puolestaan saavat oletusroolit linkitetyssä Analytics-mittauskokonaisuudessa.
Firebase-rooli tai ‑lupa Vastaava linkitetty Firebase-käyttäjä Vastaava Analytics-rooli

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

Firebase-projektin <projektin numero> muokkaaja

Muokkaaja

Ei datarajoituksia

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsAdditionalAccess Firebase-projektin <projektin numero> markkinoija Markkinoija

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

Firebase-projektin <projektin numero> katsoja

Katsoja

Ei datarajoituksia

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsRestrictedAccess Firebase-projektin <projektin numero> katsoja

Katsoja

Ei pääsyä hinta- tai tulodataan

 

Jos olet linkittänyt Firebase-projektisi Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuteen ennen 4.1.2023, linkitetyillä Firebase-käyttäjillä voi olla Analyticsissa erilaiset roolit ja dataa koskevat pääsyoikeudet kuin mitä yllä olevassa taulukossa on kuvattu. Analytics-järjestelmänvalvojat voivat tarkistaa roolit ja pääsyoikeudet sekä muokata niitä kohdasta Järjestelmänvalvoja > linkitetty mittauskokonaisuus > Mittauskokonaisuuden pääsynhallinta.

Analyticsin pääsynhallinnassa kukin linkitetty Firebase-käyttäjä edustaa jotakin linkitetyn Firebase-projektin käyttäjäryhmää.

Analytics-järjestelmänvalvoja voi muuttaa mittauskokonaisuuden linkitetylle Firebase-käyttäjälle annettua Analytics-roolia ja käyttäjää koskevia datarajoituksia. Muutokset vaikuttavat kaikkiin Firebase-projektin käyttäjiin, joilla on kyseinen linkitetyn Firebase-käyttäjän rooli.

Roolit ja datarajoitukset säilyvät samoina, kunnes Firebase-projektin ja Analytics-mittauskokonaisuuden linkitys poistetaan.

Analytics-järjestelmänvalvoja voi muuttaa Firebase-roolien pääsyoikeuksia kohdassa Järjestelmänvalvoja > linkitetty mittauskokonaisuus > Mittauskokonaisuuden pääsynhallinta.

Voit esimerkiksi rajoittaa pääsyä hinta- ja tulodataan Firebase-konsolissa, jos Firebase-projektin käyttäjien ei tarvitse nähdä näitä tietoja:

 1. Klikkaa Järjestelmänvalvoja-sivun Mittauskokonaisuus-kohdasta Mittauskokonaisuuden pääsynhallinta.
 2. Klikkaa sen Firebase-käyttäjän riviä, jonka pääsyä dataan haluat rajoittaa.
 3. Valitse Datarajoitukset-kohdasta Ei hintamittareita ja/tai Ei tulomittareita.

Tehostettu yleisön integrointi

Tehostetun yleisön integroinnin hyödyt:

Ominaisuus on oletuksena päällä linkin luonnin jälkeen. Voit tarvittaessa laittaa ominaisuuden pois päältä.

Firebasesta aloittaminen

Jos olet aiemmin ottanut Analyticsin käyttöön Firebase-projektille, projekti linkitetään automaattisesti Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuteen, kun päivität projektin.

Jos et ole alun perin ottanut Analyticsia käyttöön projektille mutta teet sen myöhemmin, voit valita, että järjestelmä luo automaattisesti uuden Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuden, tai linkittää projektin aiemmin luotuun Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuteen.

Jos haluat, että uusi Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuus luodaan automaattisesti, tarvitset Firebase-luvan firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit, joka sisältyy seuraaviin Firebase-rooleihin: omistaja, muokkaaja ja Firebase-järjestelmänvalvoja.

Projektin luominen

Kun luot Firebase-projektin, voit integroida sen Analyticsiin. Jos sinulla on jo yksi tai useampi Google Analytics ‑tili, voit linkittää projektin johonkin niistä. Jos sinulla ei vielä ole Google Analytics ‑tiliä, sinulle luodaan uusi tili nimeltä Firebasen oletustili.

Firebase-käyttäjät, joilla on pääsy tähän projektiin, saavat Analytics-käyttäjäroolit Firebase-rooliensa perusteella (katso käyttäjien pääsyoikeudet).

Firebase-projektin linkittäminen Analyticsiin

Firebase-omistajat voivat luoda Analytics-linkin ja muuttaa sitä kohdassa Projektiasetukset > Integraatiot.

Kun Firebase ja Analytics on linkitetty, data alkaa liikkua tuotteiden välillä 24 tunnin kuluessa. Tämä voi vaikuttaa esimerkiksi seuraaviin ominaisuuksiin: A/B Testing, Crash Reporting, käyttäjäsegmentointi ja kohdistaminen.
Google Analytics 4:ssä näkyy Firebase-dataa vasta, kun olet linkittänyt Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuuden Firebaseen.

Uuden Analytics-linkin luominen

 1. Avaa Firebase-projekti.
 2. Avaa Projektiasetukset > Integraatiot.
 3. Klikkaa Google Analytics ‑kortista Linkitä.
 4. Valitse Analytics-tili tai luo uusi.
  • Jos valitset aiemmin luodun tilin, voit joko valita kyseiseltä tililtä aiemmin luodun Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuuden tai luoda uuden mittauskokonaisuuden.
  • Jos luot uuden tilin, sinulle luodaan uusi Google Analytics 4 ‑mittauskokonaisuus ja projekti linkitetään tähän mittauskokonaisuuteen.
  • Lue lisää määrityksestä ja rajoituksista
 5. Määritä Analytics-asetukset.

Analytics-linkin muokkaaminen

 1. Avaa Firebase-projekti.
 2. Avaa Projektiasetukset > Integraatiot.
 3. Klikkaa Google Analytics ‑kortista Näytä linkki.
 4. Poista nykyinen Analytics-linkki.
 5. Luo uusi Analytics-linkki ohjeiden mukaisesti.

Firebase-projektin linkittäminen uudelleen

Jos olet aiemmin linkittänyt Firebase-projektin Analytics-tiliin, mutta et enää löydä sitä Analyticsista:

 1. Avaa Firebase-projekti.
 2. Avaa Projektiasetukset > Integraatiot.
 3. Klikkaa Analytics-korttia ja linkitä Analytics projektiin.

Analyticsin ja Firebase-projektin välisen linkityksen poistaminen

Firebase-omistajat voivat poistaa Analyticsin linkityksen kohdasta Projektiasetukset > Integraatiot.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kokeile näitä vaiheita:

false
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
17603324102405854678
true
Ohjekeskushaku
true
true
true
true
true
69256