[GA4] Integrace Firebase

Propojení služeb Google Analytics 4 s Firebase.

Pokud si chcete uchovat historická data aplikace Google Analytics pro Firebase z existujícího projektu Firebase, použijte službu Google Analytics 4 už propojenou s tímto projektem Firebase a nevytvářejte novou službu.

Pokud momentálně nemáte službu Google Analytics 4:

 1. Vytvořte novou službu Google Analytics 4.
 2. Při vytváření služby přeskočte krok přidání datového streamu aplikace.
 3. Propojte svůj existující projekt Firebase s novou službou Google Analytics 4.

Když je výchozí službou Google Analytics

Vytvoření služby Google Analytics 4

Pokud chcete měřit data aplikací v Analytics, musíte ve Firebase vytvořit odpovídající projekt a ten propojit s příslušnou službou.

Další informace o vytváření služeb v Google Analytics 4

Aktualizace nastavení po vytvoření propojení

Po vytvoření služby Google Analytics 4 a vytvoření propojení s projektem Firebase můžete:

 • Upravit úrovně přístupu uživatelů služby Firebase k údajům služby Analytics
 • Vypnout vylepšenou integraci publika (tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá)

Otevření těchto nastavení:

 1. Klikněte na Správce.
 2. V horní části sloupce Služba vyberte z rozbalovací nabídky službu, kterou chcete upravit.
 3. V části PROPOJENÍ SLUŽEB klikněte na Propojení s platformou Firebase.
 4. Vyhledejte řádek s příslušným ID projektu Firebase.

Uživatelský přístup (role v Analytics)

Uživatelé projektu Firebase získají po propojení projektu Firebase se službou An:alytics automaticky role Analytics:

 • Uživatelé Firebase budou v konkrétních projektech přiřazeni podle nejvyššího oprávnění Firebase firebaseanalytics k jednomu ze dvou virtuálních uživatelů Firebase:
  • Editor projektu Firebase <číslo projektu>
  • Čtenář projektu Firebase <číslo projektu>
 • Virtuální uživatelé Firebase jsou pak v propojené službě Analytics přiřazováni k výchozím rolím.
Pokud máte tuto roli/oprávnění Firebase Jste přiřazeni k tomuto virtuálnímu uživateli Firebase Kterému je přiřazena tato role Analytics

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

(např. vlastník, editor, správce Firebase ve Firebase)

Editor projektu Firebase <číslo projektu>

Editor

Žádná omezení týkající se údajů

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

(např. čtenář, čtenář Firebase ve Firebase)

Čtenář projektu Firebase <číslo projektu>

Čtenář

Žádná omezení týkající se údajů

 

V rámci správy přístupu v Analytics představuje každý virtuální uživatel Firebase skupinu uživatelů v propojeném projektu Firebase.

Jako administrátor Analytics můžete u konkrétních služeb měnit roli Analytics a omezení týkající se údajů přiřazená virtuálním uživatelům Firebase. Pokud změníte roli Analytics a omezení týkající se údajů přiřazená virtuálnímu uživateli Firebase, ovlivníte tím všechny uživatele projektu Firebase přiřazené k danému virtuálnímu uživateli.

Přiřazené role a omezení týkající se údajů zůstanou v platnosti, dokud nebude zrušeno propojení mezi projektem Firebase a službou Analytics.

Administrátoři Analytics mohou přístup pro role Firebase upravovat na stránce Správce > Propojená služba > Správa přístupu ke službě.

Můžete například ve službě konzole Firebase omezit přístup k údajům o nákladech a tržbách, pokud je uživatelé v projektu Firebase nevidí:

 1. Na kartě Správce zkontrolujte, zda jste vybrali požadovaný účet a službu.
 2. Ve sloupci Služba klikněte na Správa přístupu ke službě.
 3. Klikněte na řádek uživatele Firebase, jehož přístup k údajům chcete omezit.
 4. V sekci Omezení týkající se údajů vyberte možnost Žádné metriky nákladů nebo Žádné metriky tržeb.

Vylepšená integrace publika

Vylepšená integrace publika nabízí tyto výhody:

Tato funkce se ve výchozím nastavení po vytvoření propojení zapne. V případě potřeby ji můžete vypnout.

Když je výchozí službou Firebase

Jestliže jste v minulosti v projektu Firebase povolili Analytics, je tento projekt po jeho upgradu automaticky propojen se službou Google Analytics 4.

Pokud jste Analytics v projektu původně nepovolili, ale později se to rozhodnete udělat, můžete buď automaticky vytvořit novou službu Google Analytics 4, nebo projekt propojit se stávající službou Google Analytics 4.

Pokud chcete tuto možnost použít k automatickému vytvoření nové služby Google Analytics 4, musíte mít oprávnění Firebase firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit, které je součástí rolí Firebase vlastníka, editora a administrátora Firebase.

Vytvoření projektu

Když ve Firebase vytvoříte projekt, můžete ho propojit s Analytics. Pokud již jeden nebo více účtů Google Analytics máte, můžete projekt přiřadit k některému z nich. Pokud účet Google Analytics nemáte, bude pro vás vytvořen nový účet s názvem Výchozí účet pro Firebase.

Uživatelé Firebase s přístupem k příslušnému projektu obdrží uživatelské role Analytics na základě rolí Firebase (viz Přístup uživatelů výše).

Propojení projektu Firebase s Analytics

Vlastníci Firebase mohou propojení s Analytics nastavovat a spravovat v části Nastavení projektu > Integrace.

Může trvat až 24 hodin, než si služby Firebase a Analytics začnou po propojení předávat data. To může mít vliv na funkce, jako je testování A/B, vytváření přehledů selhání a segmentace a cílení na uživatele.

Nastavení nového propojení s Analytics

 1. Otevřete projekt Firebase.
 2. Otevřete nabídku Nastavení projektu > Integrace.
 3. Na kartě Google Analytics klikněte na Propojit.
 4. Vyberte účet Analytics nebo vytvořte nový.
  • Pokud vyberete existující účet, můžete zvolit službu Google Analytics 4, která v něm už existuje, nebo vytvořit novou.
  • Jestliže vytvoříte nový účet, je v něm automaticky vytvořena nová služba Google Analytics 4 a projekt je s ní propojen.
  • Další informace o nastavení a limitech
 5. Nakonfigurujte nastavení Analytics.

Úprava propojení Analytics

 1. Otevřete projekt Firebase.
 2. Otevřete nabídku Nastavení projektu > Integrace.
 3. Na kartě Google Analytics klikněte na Zobrazit propojení.
 4. Odeberte stávající propojení Analytics.
 5. Podle pokynů nastavte nové propojení se službou Analytics.

Opětovné propojení projektu Firebase

Pokud jste svůj projekt Firebase s účtem Analytics již propojili, ale nemůžete ho teď v Analytics najít:

 1. Otevřete projekt Firebase.
 2. Otevřete nabídku Nastavení projektu > Integrace.
 3. Kliknutím na kartu Analytics svůj projekt propojte.

Odpojení Analytics od projektu Firebase

Vlastníci Firebase mohou službu Analytics odpojit v části Nastavení projektu > Integrace.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false
false