Raziskovalec uporabnikov

Analizirajte segmente uporabnikov in si oglejte podrobnosti o dejavnostih posameznih uporabnikov.

Ta članek v centru za pomoč je del različice beta znamk aplikacij + spletnih znamk.

Aplikacija Analytics trenutno ne podpira znamk aplikacij + spletnih znamk.

Raziskovalec uporabnikov je eden od postopkov, ki so na voljo v Analizi. Ta postopek vam omogoča izbiro posameznih skupin uporabnikov, kot so uporabniki, ki so bili v interakciji z vašo znamko tako v aplikaciji kot tudi na spletnem mestu, ter ogled podrobnosti o dejavnosti posameznih uporabnikov. Razumevanje vedenja posameznikov je pomembno, kadar želite prilagoditi uporabniško izkušnjo ali kadar morate pridobiti vpogled v določen tok uporabnikov oziroma odpraviti težave v njem: če želite na primer analizirati vedenje uporabnika z neobičajno visoko povprečno vrednostjo naročila ali ugotoviti, kje je uporabnik naletel na težave pri oddaji naročila.

Podobno analizo lahko izvedete s poročilom »Raziskovalec uporabnikov«.

Kako deluje raziskovalec uporabnikov

Raziskovalec uporabnikov prikaže uporabnike, ki sestavljajo obstoječi segment ali začasni segment, ki je rezultat uporabe drugih postopkov Analize. Seznam lahko podrobneje razčlenite in si ogledate podrobne podatke o posameznih uporabnikih, vključno s tem, kako in kdaj je bil ta uporabnik pridobljen, povzetkom meritev za tega uporabnika in časovno osjo njegovih dejavnosti na vašem spletnem mestu ali v aplikaciji. Segment lahko ustvarite iz različnih dogodkov, v katerih je bil uporabnik udeležen, in tako preverite, ali tudi drugi uporabniki v nadaljevanju izvedejo podobna dejanja.

Ogled podatkov raziskovalca uporabnikov

Raziskovalca uporabnikov odprete tako:

 1. Prijavite se v Google Analytics.
 2. Pomaknite se do svoje znamke.
 3. Spodaj levo kliknite Analiza.
 4. Na domači strani Analize izberite obstoječo analizo ali ustvarite novo. Pokaži, kako.
 5. V podoknu »Nastavitve zavihka« izberite postopek Raziskovalec uporabnikov.
 6. Odpre se nov privzeti zavihek raziskovalca uporabnikov.

Raziskovalca uporabnikov lahko ustvarite tudi na podlagi vrednosti iz trenutne ponazoritve:

 1. Izberite obstoječo ponazoritev ali ustvarite novo.
 2. Izvedite morebitne želene prilagoditve (dodajte razsežnosti in meritve, uporabite filter oziroma segment ali spremenite časovno obdobje).
 3. Z desno miškino tipko kliknite podatkovno točko v ponazoritvi.
 4. Izberite Ogled uporabnikov.
 5. Odpre se nov zavihek raziskovalca uporabnikov. Prilagoditve, ki ste jih uporabili za prejšnji postopek, se uporabijo kot začasni segment v raziskovalcu uporabnikov.
Začasni segmenti so prikazani s črtkano obrobo na levi. Če želite segment urediti ali shraniti, ga kliknite.

Prilagajanje raziskovalca uporabnikov

Kot pri drugih postopkih analize lahko tudi raziskovalca uporabnikov prilagodite s podoknom z nastavitvami zavihka na levi.

Prilagajanje meritev

Raziskovalec uporabnikov privzeto prikaže naslednje meritve in razsežnosti:

 • ID naprave
 • Ime toka
 • Seje
 • Število dogodkov
 • Prihodek
 • Transakcije
 • Konverzije

ID naprave in Ime toka sta obvezna ter sta edini možni razsežnosti. Meritve pa lahko spremenite tako, da jih dodate ali odstranite v razdelku Vrednosti v podoknu »Nastavitve zavihka«.

Prilagajanje vrstic

Raziskovalec uporabnikov privzeto prikaže vaših 10 najboljših uporabnikov po sejah. Če želite prilagoditi število prikazanih uporabnikov, v nastavitvah zavihka:

 • Prikaz vrstic poveča ali zmanjša število vrstic na seznamu.
 • Začetna vrstica določa, s katero vrstico se bo seznam začel.
 • Razvrsti seznam s klikom naslova stolpca meritve.
 • Vrsta celice omogoča prikaz meritev na seznamu kot golo besedilo ali izboljša vizualni prikaz z barvnimi stolpci ali toplotnimi zemljevidi.

Uporaba segmenta

Povlecite obstoječi segment s seznama na skrajno desni v ciljni segment v podoknu z nastavitvami. Nato lahko raziskujete uporabnike, ki jih definira ta segment.

Uporaba filtra

Podatke, prikazane na seznamu raziskovalca uporabnikov, lahko omejite tako, da uporabite filter na podlagi ene ali več razsežnosti oziroma meritev. Če filter zajema več pogojev, so ti pogoji uporabljeni na podlagi logike IN.

Spreminjanje časovnega obdobja poročanja

Če želite prilagoditi časovno obdobje in primerjati podatke s predhodnim obdobjem, uporabite možnosti koledarja v podoknu s spremenljivkami skrajno levo.

Ogled dejavnosti posameznega uporabnika

Dejavnost za posamezne uporabnike si lahko ogledate s klikom posameznega zapisa v tabeli raziskovalca uporabnikov.

To vam bo prikazalo podrobne informacije o tem, kako in kdaj je bil ta uporabnik pridobljen, skupaj s časovno osjo dogodkov, ki jih je ta uporabnik sprožil na vašem spletnem mestu ali v aplikaciji, razvrščenimi v skupine glede na datum.

Prilagajanje seznama dejavnosti

Na levi lahko z možnostmi v razdelku ČASOVNA OS:

 • prikažete izbrane dogodke
 • prikažete časovno os kot strnjen ali razširjen seznam
 • razvrstite dogodke na časovni osi

Ustvarjanje segmenta iz posameznih uporabnikov

Na časovni osi lahko ustvarite segment vseh uporabnikov z določenim naborom dogodkov tako, da izberete enega ali več posameznih dogodkov. Nato zgoraj desno kliknite USTVARI SEGMENT. Ustvarjeni segment lahko po potrebi uredite ter ga shranite za uporabo pri prihodnji analizi in poročanju.

Brisanje podatkov o uporabnikih

V zgornjem desnem kotu kliknite Odstranitev.

Podatki trenutno prikazanega uporabnika se v roku 24 ur ne bodo več prikazovali v raziskovalcu uporabnikov, v naslednjih 63 dneh pa bodo TRAJNO IZBRISANI.

OPOZORILO: zahteve za izbris podatkov o uporabnikih ni mogoče razveljaviti.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?