V tem članku so predstavljene znamke Google Analytics 4. Če uporabljate znamko Universal Analytics, glejte razdelek Universal Analytics v tem centru za pomoč.

[GA4] Raziskovanje uporabnikov

Raziščite segmente uporabnikov in si oglejte podrobnosti o dejavnostih posameznih uporabnikov.

Postopek raziskovanja uporabnikov vam omogoča izbiro posameznih skupin uporabnikov, kot so uporabniki, ki so bili v interakciji z vašo znamko v aplikaciji in tudi na spletnem mestu, ter ogled podrobnosti o dejavnosti posameznih uporabnikov. Razumevanje vedenja posameznikov je pomembno, kadar želite prilagoditi uporabniško izkušnjo ali kadar morate pridobiti vpogled v določen tok uporabnikov oziroma odpraviti težave v njem: če želite na primer analizirati vedenje uporabnika z neobičajno visoko povprečno vrednostjo naročila ali ugotoviti, kje je uporabnik naletel na težave pri oddaji naročila.

V tem članku:

Ustvarjanje raziskovanja uporabnikov

 1. Prijavite se v Google Analytics.
 2. Na levi strani izberite Razišči.
  1. Prikaže se Delovni prostor raziskovanj.
 1. Na vrhu zaslona kliknite Galerija predlog in izberite predlogo Raziskovanje uporabnikov.
 2. Konfigurirajte raziskovanje prek možnosti, opisanih spodaj.

Raziskovanje uporabnikov lahko ustvarite tudi na podlagi vrednosti iz trenutne ponazoritve:

 1. Izberite obstoječo ponazoritev ali ustvarite novo.
 2. Izvedite morebitne želene prilagoditve (dodajte razsežnosti in meritve, uporabite filter oziroma segment ali spremenite časovno obdobje).
 3. Z desno miškino tipko kliknite podatkovno točko v ponazoritvi.
 4. Izberite Ogled uporabnikov.

Odpre se nov zavihek za raziskovanje uporabnikov. Prilagoditve, ki ste jih uporabili za prejšnji postopek, se uporabijo kot začasni segment v raziskovanju uporabnikov.

Začasni segmenti so prikazani s črtkano obrobo na levi. Če želite segment urediti ali shraniti, ga kliknite.

Delovanje raziskovanja uporabnikov

Raziskovanje uporabnikov prikaže uporabnike, vključene v obstoječi segment ali začasni segment, ki je rezultat uporabe drugih postopkov raziskovanja. Seznam lahko podrobneje razčlenite ter si ogledate podrobne podatke o posameznih uporabnikih, vključno s tem, kako in kdaj je bil ta uporabnik pridobljen, povzetkom meritev za tega uporabnika ter časovno osjo njegovih dejavnosti na vašem spletnem mestu ali v aplikaciji. Segment lahko ustvarite iz različnih dogodkov, v katerih je bil uporabnik udeležen, in tako preverite, ali tudi drugi uporabniki v nadaljevanju izvedejo podobna dejanja.

Prilagajanje raziskovanja uporabnikov

ID naprave in Ime toka sta obvezna ter sta edini možni razsežnosti. Meritve pa lahko spremenite tako, da jih dodate ali odstranite v razdelku Vrednosti v podoknu »Nastavitve zavihka«.

Prilagajanje vrstic

Raziskovanje uporabnikov privzeto prikaže vaših 10 najboljših uporabnikov po sejah. Če želite prilagoditi število prikazanih uporabnikov, v nastavitvah zavihka:

 • Prikaz vrstic poveča ali zmanjša število vrstic na seznamu.
 • Začetna vrstica določa, s katero vrstico se bo seznam začel.
 • Razvrsti seznam s klikom naslova stolpca meritve.
 • Vrsta celice omogoča prikaz meritev na seznamu kot golo besedilo ali izboljša vizualni prikaz z barvnimi stolpci ali toplotnimi zemljevidi.

Uporaba segmenta

Povlecite obstoječi segment s seznama na skrajno desni v ciljni segment v podoknu z nastavitvami. Nato lahko raziskujete uporabnike, ki jih definira ta segment.

Uporaba filtra

Podatke, prikazane na seznamu raziskovanja uporabnikov, lahko omejite tako, da uporabite filter na podlagi ene ali več razsežnosti ali meritev. Če filter zajema več pogojev, so ti pogoji uporabljeni na podlagi logike IN.

Spreminjanje časovnega obdobja poročanja

Če želite prilagoditi časovno obdobje in primerjati podatke s predhodnim obdobjem, uporabite možnosti koledarja v podoknu s spremenljivkami skrajno levo.

Ogled dejavnosti posameznega uporabnika

Dejavnost za posamezne uporabnike si lahko ogledate s klikom posameznega zapisa v tabeli za raziskovanje uporabnikov.

To vam bo prikazalo podrobne informacije o tem, kako in kdaj je bil ta uporabnik pridobljen, skupaj s časovno osjo dogodkov, ki jih je ta uporabnik sprožil na vašem spletnem mestu ali v aplikaciji, razvrščenimi v skupine glede na datum.

Prilagajanje seznama dejavnosti

Na levi lahko z možnostmi v razdelku ČASOVNA OS:

 • prikažete izbrane dogodke
 • prikažete časovno os kot strnjen ali razširjen seznam
 • razvrstite dogodke na časovni osi

Ustvarjanje segmenta iz posameznih uporabnikov

Na časovni osi lahko ustvarite segment vseh uporabnikov z določenim naborom dogodkov tako, da izberete enega ali več posameznih dogodkov. Nato v zgornjem desnem kotu kliknite USTVARI SEGMENT. Ustvarjeni segment lahko po potrebi uredite ter ga shranite za uporabo pri prihodnjem raziskovanju in poročanju.

Brisanje podatkov o uporabnikih

OPOZORILO: Zahteve za izbris podatkov o uporabnikih ni mogoče razveljaviti.

 

V zgornjem desnem kotu kliknite Odstranitev.

Podatki trenutno prikazanega uporabnika se v 24 urah ne bodo več prikazovali v raziskovanju uporabnikov, v naslednjih 63 dneh pa bodo TRAJNO IZBRISANI.

Brisanje podatkov prek anonimnega ID-ja

Če zbirate ID-je uporabnikov in želite izbrisati poljubne ali vse podatke, povezane z anonimnim ID-jem, ki je prav tako povezan z enim od zadevnih uporabnikov, lahko uporabite vmesnik Googla Analytics, kot je opisano spodaj. Prav tako lahko podatke izbrišete programirano prek API-ja za izbris uporabnikov.

Način za vzpostavljanje povezave med ID-jem uporabnika in anonimnim ID-jem morate poiskati sami: Analytics ne ponuja te vrste funkcionalnosti.

Ko je uporabnik prijavljen, so podatki o dogodku, povezani z zadevnim uporabnikom, prepoznani na podlagi ID-ja uporabnika, ki ga navedete. Ko je uporabnik odjavljen, so podatki o dogodku zadevnega uporabnika prepoznani na podlagi anonimnega ID-ja.

Če si želite ogledati vse podatke o dogodku uporabnika, ki so bili prepoznani samo na podlagi anonimnega ID-ja, je treba identiteto za poročanje spremeniti iz možnosti »Glede na User-ID in napravo« v možnost »Samo glede na napravo«:

 1. Na strani Skrbnik se prepričajte, da ste izbrali želeni račun in znamko.
 2. V stolpcu Znamka kliknite Privzeta identiteta za poročanje.
 3. Izberite Samo glede na napravo.
 4. Kliknite Shrani.

Ko spremenite identiteto za poročanje, upoštevajte ta navodila:

 1. Odprite novo raziskovanje uporabnikov in si oglejte celoten seznam anonimnih ID-jev.
 2. Izberite ID, povezan s podatki, ki jih želite izbrisati.
 3. V zgornjem desnem kotu kliknite Odstranitev, da izbrišete podatke zadevnega uporabnika.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
69256
false