Ten artykuł dotyczy usług Google Analytics 4. Jeśli nadal korzystasz z usługi Universal Analytics, która przestanie przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 października 2023 r. w przypadku usług w Analytics 360), zapoznaj się z sekcją o Universal Analytics.

[GA4] Eksploracja zachowania użytkownika

Eksploracja segmentów użytkowników i zgłębianie informacji o działaniach poszczególnych osób

Dzięki metodzie eksploracji zachowania użytkownika możesz wybrać konkretne grupy użytkowników (np. użytkowników, którzy korzystają z Twojej usługi zarówno w aplikacji, jak i w witrynie), aby przeanalizować ich poszczególne działania. Poznanie zachowań jest ważne, gdy chcesz spersonalizować interfejs witryny albo uzyskać wgląd w konkretny przepływ użytkowników lub rozwiązać występujące w jego przypadku problemy. Będzie to przydatne, gdy chcesz np. przeanalizować zachowanie użytkownika, który ma wyjątkowo wysoką średnią wartość zamówień, lub sprawdzić, w którym miejscu inny użytkownik miał kłopoty z finalizacją zamówienia.

Tematy w tym artykule:

Tworzenie eksploracji zachowania użytkownika

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Po lewej stronie wybierz Eksploruj .
  1. Wyświetli się obszar roboczy Eksploracji.
 1. U góry ekranu kliknij Galeria szablonów i wybierz szablon Eksploracja zachowania użytkownika.
 2. Skonfiguruj eksplorację, korzystając z opisanych poniżej opcji.

Eksplorację zachowania użytkownika możesz też utworzyć na podstawie wartości wchodzących w skład bieżącej wizualizacji:

 1. Wybierz istniejącą już wizualizację lub utwórz nową.
 2. Wprowadź odpowiednie modyfikacje (dodaj wymiary i dane, zastosuj filtr lub segment albo zmień zakres dat).
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy punkt danych na wizualizacji.
 4. Kliknij Wyświetl użytkowników.

Otworzy się nowa karta Eksploracja zachowania użytkownika. Dostosowania wprowadzone w poprzedniej metodzie zostają zastosowane w eksploracji zachowania użytkownika jako segment tymczasowy.

Segmenty tymczasowe są wyświetlane po lewej stronie z obramowaniem linią przerywaną. Kliknij segment, by go edytować lub zapisać.

Jak działa eksploracja zachowania użytkownika

Eksploracja zachowania użytkownika wyświetla listę użytkowników, którzy wchodzą w skład istniejącego już segmentu lub segmentu tymczasowego powstałego po zastosowaniu innych metod narzędzia Eksploracje. Możesz na tej liście przyjrzeć się poszczególnym użytkownikom, by poznać szczegółowe informacje na ich temat, m.in. sposób i czas pozyskania danego użytkownika, zbiorcze dane o nim oraz oś czasu jego aktywności w Twojej witrynie lub aplikacji. Możesz utworzyć segment na podstawie zdarzeń wywołanych przez użytkownika, by przekonać się, czy inni użytkownicy też będą podejmować podobne działania.

Dostosowywanie eksploracji zachowania użytkownika

Dane Identyfikator urządzeniaNazwa strumienia są wymagane, będąc przy tym jedynymi możliwymi wymiarami. Możesz jednak zmieniać dane, dodając je lub usuwając w sekcji Wartości w panelu „Ustawienia karty”.

Dostosowywanie wierszy

Domyślnie eksploracja zachowania użytkownika wyświetla 10 pierwszych użytkowników według sesji. Aby zmienić liczbę wyświetlanych użytkowników, w panelu „Ustawienia karty”:

 • opcja Pokaż wiersze służy do zwiększania i zmniejszania liczby wierszy na liście;
 • opcja Wiesz początkowy umożliwia wybór wiersza, od którego ma się zaczynać lista;
 • możesz posortować listę, klikając tytuł kolumny danych;
 • opcja Typ komórki umożliwia wyświetlanie danych na liście w formie zwykłego tekstu albo uatrakcyjnienie ich wyglądu za pomocą kolorowych pasków lub map termicznych.

Stosowanie segmentu

Przeciągnij istniejący już segment z listy po lewej stronie do jego miejsca docelowego w panelu „Ustawienia karty”. Możesz następnie analizować dane o użytkownikach należących do tego segmentu.

Stosowanie filtru

Ilość danych wyświetlanych na liście w eksploracji zachowania użytkownika możesz ograniczyć, stosując filtr na podstawie co najmniej jednego wymiaru lub rodzaju danych. Jeśli filtr zawiera kilka warunków, są one łączone za pomocą operatora logicznego ORAZ.

Zmiana okresu raportowania

Aby zmienić przedział czasu i przeprowadzić porównanie z danymi z poprzedniego okresu, użyj opcji kalendarza w panelu „Zmienne” po lewej stronie.

Wyświetlanie aktywności poszczególnych użytkowników

Aktywność poszczególnych użytkowników możesz sprawdzać, klikając konkretny rekord w tabeli eksploracji zachowania użytkownika.

Spowoduje to wyświetlenie szczegółowych informacji o sposobie i czasie pozyskania danego użytkownika oraz osi czasu zdarzeń wywoływanych przez niego w Twojej witrynie lub aplikacji, pogrupowanych według daty.

Dostosowywanie listy działań

Po lewej stronie możesz korzystać z opcji dostępnych w sekcji OŚ CZASU, by:

 • przeglądać wybrane zdarzenia,
 • wyświetlać oś czasu jako zwiniętą lub rozwiniętą listę,
 • sortować zdarzenia na osi czasu.

Tworzenie segmentu z poszczególnych użytkowników

Na osi czasu możesz utworzyć segment obejmujący wszystkich użytkowników, którzy wywołali określony zbiór zdarzeń. Aby to zrobić, wybierz co najmniej jedno zdarzenie, a następnie w prawym górnym rogu kliknij UTWÓRZ SEGMENT. W razie potrzeby możesz edytować powstały tak segment, a następnie zapisać go do późniejszego użycia w eksploracji lub raportowaniu.

Usuwanie danych użytkownika

UWAGA: prośby o usunięcie danych użytkownika nie można cofnąć.

 

W prawym górnym rogu kliknij Usuń.

Wyświetlane aktualnie dane użytkownika przestaną być widoczne w eksploracji zachowania użytkownika w ciągu 24 godzin i zostaną TRWALE USUNIĘTE po upływie dalszych maksymalnie 63 dni.

Usuwanie danych według anonimowego identyfikatora

Jeśli zbierasz identyfikatory użytkowników i chcesz usunąć niektóre lub wszystkie dane powiązane z anonimowym identyfikatorem, który też jest powiązany z jednym z tych użytkowników, możesz to zrobić w interfejsie Analytics w podany niżej sposób.Dane możesz też usuwać programistycznie, korzystając z interfejsu User Deletion API

Musisz zastosować własną metodę wiązania identyfikatora użytkownika z anonimowym identyfikatorem, ponieważ Analytics nie udostępnia takiej funkcji.

Gdy użytkownik jest zalogowany, dane o zdarzeniach powiązane z tym użytkownikiem są rozpoznawane dzięki podanemu identyfikatorowi użytkownika. Gdy użytkownik jest wylogowany, dane o zdarzeniach powiązanych z tym użytkownikiem są rozpoznawane na podstawie anonimowego identyfikatora.

Aby zobaczyć wszystkie dane o zdarzeniach powiązanych z tym użytkownikiem, które są rozpoznawane tylko na podstawie anonimowego identyfikatora, musisz zmienić identyfikator raportowania z „Na podstawie identyfikatora użytkownika i urządzenia” na „Tylko na podstawie urządzenia”:

 1. Upewnij się, że w sekcji Administracja masz wybrane właściwe konto i odpowiednią usługę.
 2. W kolumnie Usługa kliknij Domyślny identyfikator raportowania.
 3. Kliknij Tylko na podstawie urządzenia.
 4. Kliknij Zapisz.

Po zmianie identyfikatora raportowania:

 1. Otwórz nową eksplorację zachowania użytkownika, aby zobaczyć pełną listę anonimowych identyfikatorów.
 2. Wybierz identyfikator powiązany z danymi, które chcesz usunąć.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Usuń, aby usunąć dane tego użytkownika.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false