[GA4] เกี่ยวกับ Conversion ของ Google Analytics

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดําเนินการที่สําคัญที่สุดต่อธุรกิจของคุณ และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงการทําการตลาด

Conversion คือการกระทําใดๆ ก็ตามของผู้ใช้ที่มีคุณค่าต่อธุรกิจของคุณ เช่น ผู้ใช้ซื้อของจากร้านค้าหรือสมัครรับจดหมายข่าวถือเป็นตัวอย่างของ Conversion ทั่วไป

วัด Conversion

วิธีหลักในการวัด Conversion ของ Google Analytics คือการสร้างหรือระบุเหตุการณ์ที่วัดการโต้ตอบที่สำคัญของผู้ใช้ จากนั้นทําเครื่องหมายเหตุการณ์เป็น Conversion เช่น หากคุณใช้แท็ก Google หรือ Tag Manager คุณจะสร้างเหตุการณ์สําหรับเว็บไซต์ จากนั้นไปที่ Google Analytics เพื่อทําเครื่องหมายเหตุการณ์เป็น Conversion

วิธีอื่นๆ มีดังนี้

เหตุใดจึงสำคัญ

เมื่อตั้งค่า Conversion คุณจะทําสิ่งต่อไปนี้ได้

  • รายงานเกี่ยวกับ Conversion: ดูการกระทําที่มีความสําคัญต่อธุรกิจมากที่สุดโดยใช้รายงานการได้ผู้ใช้ใหม่ การมีส่วนร่วม และการโฆษณา
  • เสนอราคาสําหรับ Conversion: นําเข้าข้อมูล Conversion ไปยัง Google Ads เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจด้วยตนเองหรือ Smart Bidding เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ
  • ระบุแหล่งที่มาของเครดิตให้กับ Conversion: รวมข้อมูลของคุณเข้ากับข้อมูลจากช่องทางโฆษณาอื่นๆ เพื่อให้ทราบทัชพอยต์ตลอดเส้นทางที่ทําให้เกิด Conversion ของผู้ใช้
  • แสดงโฆษณาต่อผู้ใช้ที่ไม่ได้ทํา Conversion: ใช้ข้อมูล Conversion ในการสร้างกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ใช้ที่ไม่ได้ทํา Conversion และนําเข้ากลุ่มเป้าหมายนั้นไปยัง Google Ads เพื่อการรีมาร์เก็ต

ย้ายข้อมูลจาก Universal Analytics

ใน Universal Analytics คุณจะใช้เป้าหมายเพื่อตั้งค่า Conversion หากคุณกําลังย้ายข้อมูลจากพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ไปยัง Google Analytics 4 โปรดดูวิธีย้ายเป้าหมายไปยังเหตุการณ์ Conversion

 

ถัดไป: วิธีตั้งค่า Conversion

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
69256
false