Dit artikel gaat over Google Analytics 4-property's. Bekijk het gedeelte over Universal Analytics als u nog steeds een Universal Analytics-property gebruikt. Universal Analytics-property's verwerken geen gegevens meer vanaf 1 juli 2023 (1 oktober 2023 voor Analytics 360-property's).

[GA4] Conversiegebeurtenissen instellen en beheren

De belangrijkste acties van uw gebruikers meten.

De gegevens in Google Analytics 4-rapporten zijn afkomstig van gebeurtenissen die gebruikers activeren terwijl ze uw websites en apps gebruiken. Als u conversies wilt meten, selecteert u de gebeurtenissen die het belangrijkst zijn voor uw bedrijf en markeert u deze als conversiegebeurtenissen. In Analytics, Google Ads, Google Tag Manager en de gtag.js-bibliotheek kunt u op verschillende manieren met gebeurtenissen werken en conversies bijhouden. In dit artikel wordt beschreven hoe u conversiegebeurtenissen in Analytics kunt beheren met een configuratie in plaats van met code.

In Universal Analytics gebruikt u doelen om conversies in te stellen. Als u migreert van een Universal Analytics-property naar Google Analytics 4, kijkt u hoe u uw doelen naar conversiegebeurtenissen migreert.

U moet de rol Bewerker hebben om gebeurtenissen en conversies te beheren in Analytics. Met deze rol kunt u het volgende doen:

 • Een bestaande gebeurtenis markeren als een conversie.
 • Een conversiegebeurtenis maken op basis van een bestaande gebeurtenis door voorwaarden en parameters toe te voegen.
 • Gebeurtenisvoorwaarden en -parameters aanpassen.
 • Een geldwaarde toevoegen aan een conversiegebeurtenis.
 • Een gebeurtenis niet meer bijhouden als een conversie.

De onderstaande gebeurtenissen worden door Analytics automatisch aangeduid als conversies. Per Analytics-property kunt u nog 30 andere gebeurtenissen markeren als conversiegebeurtenissen. Daarom kunt u het beste alleen de belangrijkste gebeurtenissen kiezen om als conversies bij te houden.

 • purchase (web en app)
 • first_open (alleen app)
 • in_app_purchase (alleen app)
 • app_store_subscription_convert (alleen app)
 • app_store_subscription_renew (alleen app)

Gebeurtenissen markeren als conversies is alleen van invloed op toekomstige rapporten. Historische gegevens worden niet gewijzigd. Als u een gebeurtenis markeert als een conversie, kan het 24 uur duren voordat deze in standaardrapporten wordt weergegeven. Realtime rapporten worden sneller geüpdatet, kort nadat een gebruiker een conversiegebeurtenis heeft geactiveerd.

In dit artikel vindt u informatie over het volgende:

Gebeurtenissen markeren als conversies

Op de pagina Gebeurtenissen kunt u elke gebeurtenis in de tabel Bestaande gebeurtenissen markeren als een conversie. U ziet nieuwe gebeurtenissen in de tabel enige tijd nadat ze voor het eerst zijn geactiveerd. Als de gebeurtenis die u als conversie wilt gebruiken, nog niet in de tabel Bestaande gebeurtenissen staat, maakt u op de pagina Conversies een conversie op basis van de naam van de gebeurtenis.

Een bestaande gebeurtenis als een conversie bijhouden:

 1. Selecteer in het linkerdeelvenster de optie Configureren > Gebeurtenissen.
 2. Vind de gebeurtenis in de tabel Bestaande gebeurtenissen.
 3. Klik in de kolom Markeren als conversie van de gebeurtenis om de schakelaar op Aan te zetten.

Een conversie maken op basis van de naam van de gebeurtenis:

 1. Selecteer in het linkerdeelvenster de optie Configureren > Conversies.
 2. Klik op Nieuwe conversiegebeurtenis.
 3. Geef de naam van de nieuwe gebeurtenis op. Gebruik de exacte naam van de gebeurtenis met de juiste hoofdletters.
 4. Klik op Opslaan.
Als u een conversie markeert met de naam van de gebeurtenis, wordt er geen nieuwe gebeurtenis gemaakt. Als een gebeurtenis met deze naam wordt geactiveerd, rapporteert Google Analytics deze als een conversie.

Conversiegebeurtenissen maken of wijzigen

Als een bestaande gebeurtenis niet precies vastlegt wat u als conversie wilt meten, maakt u op basis van een bestaande gebeurtenis een nieuwe gebeurtenis waar u voorwaarden en parameters aan toevoegt om het bereik beter te definiëren. Websitebezoekers activeren bijvoorbeeld de gebeurtenis page_view telkens wanneer ze een pagina bekijken. Als een conversie kunt u mogelijk de bezoekers bijhouden die een specifieke pagina bekijken. Hiervoor maakt u in Analytics een nieuwe gebeurtenis op basis van de gebeurtenis page_view en stelt u een voorwaarde in die alleen wordt geactiveerd als een bezoeker die specifieke pagina bekijkt. Als u aan elke conversie een geldwaarde wilt toewijzen, kunt u ook parameters toevoegen om de waarde te definiëren.

U kunt gebeurtenissen wijzigen die u of iemand in uw organisatie heeft gemaakt en gebeurtenissen wijzigen die door Google zijn gemaakt. Wijzigen van een gebeurtenis overschrijft de gebeurtenis. Wees voorzichtig als u gebeurtenissen van anderen overschrijft, omdat dit onbedoelde gevolgen kan hebben. Als u bijvoorbeeld de gebeurtenis page_view wijzigt om het bereik ervan te beperken tot een bepaalde pagina, worden er geen gegevens van andere pagina's meer verzameld. Als u in plaats daarvan een nieuwe gebeurtenis maakt op basis van de gebeurtenis page_view, blijft de oorspronkelijke gebeurtenis ongewijzigd.

Een video bekijken

In deze video ziet u hoe u op basis van een bestaande gebeurtenis een gebeurtenis kunt maken en deze kunt markeren als een conversie.

Gebeurtenissen maken in Google Analytics 4-property's

De demonstratie begint bij tijdsindex 2:55.

Een gebeurtenis maken op basis van een bestaande gebeurtenis

Volg de stappen hieronder om een nieuwe gebeurtenis te maken op basis van de gebeurtenis page_view: In dit voorbeeld wordt nadat bezoekers van een website hun contactgegevens hebben ingediend de pagina thank-you.html geladen om ze te bedanken voor hun interesse. Door weergaven van de pagina thank-you.html bij te houden als conversiegebeurtenissen, kunt u zien hoeveel bezoekers hun contactgegevens hebben ingediend.

Maak eerst op basis van de gebeurtenis page_view een nieuwe gebeurtenis voor weergaven van de pagina thank-you.html :

 1. Selecteer in het linkerdeelvenster de optie Configureren > Gebeurtenissen.
 2. Klik op Gebeurtenis maken.
 3. Klik op Maken.
 4. In het dialoogvenster Configuratie:
  • Geef in het veld Naam van aangepaste gebeurtenis een unieke naam op (maximaal 40 tekens). In dit voorbeeld: thank_you_conversion.
  • Geef in het veld Waarde van de eerste rij Overeenkomende voorwaarden de naam op van de bestaande gebeurtenis. In ons voorbeeld is dat page_view. Zorg ervoor dat deze waarde exact overeenkomt met de naam van de bestaande gebeurtenis.
  • Klik op Voorwaarde toevoegen.
  • Klik in het eerste veld en selecteer page_location in het dropdownmenu.
  • Selecteer bij Operator de optie bevat (hoofdlettergebruik negeren).
  • Geef bij Waarde de naam op van de pagina. In ons voorbeeld is dat thank-you. U hoeft de extensie .html niet op te geven.
  • Klik op Maken. De nieuwe gebeurtenis wordt weergegeven in de tabel Aangepaste gebeurtenissen.
 5. Sluit het deelvenster Afspraken maken. Opmerking: Het duurt even totdat de nieuwe gebeurtenis in de tabel Bestaande gebeurtenissen wordt weergegeven.

Markeer nu de nieuwe gebeurtenis als een conversie:

 1. Klik in het linkernavigatiemenu op Configureren > Conversies.
 2. Klik op Nieuwe conversiegebeurtenis.
 3. Geef in het veld Nieuwe gebeurtenisnaam de exacte naam op van de gebeurtenis. In ons voorbeeld is dat thank_you_conversion.
 4. Klik op Opslaan. De gebeurtenis wordt in de tabel Conversiegebeurtenissen gemarkeerd als een conversie.

Een gebeurtenis wijzigen die op basis van een andere gebeurtenis is gemaakt

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u een gebeurtenis wijzigt die in Analytics is gemaakt op basis van een andere gebeurtenis. Bekijk de gebeurtenisdocumentatie voor meer informatie over hoe u gebeurtenissen kunt wijzigen die door Google zijn gemaakt.

Een gebeurtenis wijzigen die op een andere gebeurtenis is gebaseerd:

 1. Selecteer in het linkerdeelvenster de optie Configureren > Gebeurtenissen.
 2. Klik op Gebeurtenis maken.
 3. Klik in de tabel Aangepaste gebeurtenissen op de gebeurtenis die u wilt wijzigen.
 4. Plaats de muisaanwijzer rechtsboven in de tabel Configuratie om het bewerkingsicoon weer te geven.
 5. Klik op Bewerken.
 6. U kunt nu voorwaarden of parameters wijzigen of toevoegen.
 7. Klik op Opslaan.

Geldwaarden aan conversies koppelen

Als u aan een conversiegebeurtenis een geldwaarde wilt koppelen, moet de gebeurtenis parameters bevatten om de waarde te specificeren. Veel aanbevolen gebeurtenissen, zoals e-commercegebeurtenissen, hebben al de parameters value en currency. U kunt deze parameters aan elke gebeurtenis toevoegen.

De waarde van de parameter value moet een getal zijn, zoals 50. Deze parameter heeft de parameter currency nodig, met een waarde die is gespecificeerd in de 3-letterige ISO_4217-indeling, zoals EUR voor Euro. Als de parameter currency ontbreekt of ongeldig is, registreert Analytics de gebeurtenissen als conversies met het juiste aantal gebeurtenissen, maar worden de gebeurtenissen niet naar Google Ads gestuurd.

Tip: Bekijk de gebeurtenisdocumentatie om de parameters voor door Google gemaakte gebeurtenissen te vinden. Ga naar het Realtime rapport voor parameters die zijn gekoppeld aan gebeurtenissen die door u of iemand in uw organisatie zijn gemaakt. Klik in de tabel Aantal gebeurtenissen per gebeurtenisnaam op een gebeurtenis om de gegevens ervan te bekijken. De kolom EVENT_PARAMETER KEY bevat alle parameters voor die gebeurtenis.

In het volgende voorbeeld wordt beschreven hoe u een waarde toevoegt aan een gebeurtenis die in Analytics is gemaakt op basis een andere gebeurtenis. Bekijk de gebeurtenisdocumentatie voor meer informatie over hoe u aangepaste parameters toevoegt aan automatisch verzamelde gebeurtenissen.

Een waarde koppelen aan een gebeurtenis die in Analytics is gemaakt:

 1. Selecteer in het linkerdeelvenster de optie Configureren > Gebeurtenissen.
 2. Klik op Gebeurtenis maken om de tabel met Aangepaste gebeurtenissen te bekijken.
 3. Klik op de gebeurtenis die u wilt wijzigen.
 4. Plaats de muisaanwijzer op het dialoogvenster Configuratie om het bewerkingsicoon weer te geven en klik erop.
 5. Klik in het gedeelte Parameterconfiguratie op Wijziging toevoegen.
 6. Geef in het veld Parameter de waarde currency op.
 7. Geef in het veld Nieuwe waarde een valutatype op met de code van 3 letters, zoals EUR voor Euro.
 8. Klik op Wijziging toevoegen.
 9. Geef in het veld Parameter de waarde value op.
 10. Geef in het veld Nieuwe waarde het bedrag op dat u aan de gebeurtenis wilt toewijzen. Als u Euro heeft opgegeven; wordt met het getal 50 bijvoorbeeld een waarde van vijftig Euro toegewezen.
 11. Klik op Opslaan.
Opmerking: Als u aan een conversiegebeurtenis in Analytics een waarde toevoegt zoals hier wordt beschreven, wordt deze niet gerapporteerd als Gebeurtenisopbrengst. Als u de waarden wilt bekijken, klikt u op Rapporten > Betrokkenheid > Conversie en klikt u op de conversiegebeurtenis om meer informatie te zien. In de kolom Gebeurteniswaarde wordt de waarde gerapporteerd die is berekend op basis van conversiegebeurtenissen.

Geen conversiegegevens meer verzamelen voor een gebeurtenis

Als u een gebeurtenis niet meer als een conversie wilt gebruiken, zet u Markeren als conversie uit. Als u een conversie uitzet, heeft dit geen invloed op de gegevens die u al heeft verzameld. Eerdere gebeurtenissen worden in rapporten nog steeds weergegeven als conversies. Geen gebeurtenisgegevens meer verzamelen als een conversie:

 1. Selecteer in het linkerdeelvenster de optie Configureren > Gebeurtenissen.
 2. Zoek de gebeurtenis in de tabel Bestaande gebeurtenissen . Als de gebeurtenis niet in deze tabel staat, gaat u naar de pagina Conversies en kijkt u in de tabel Conversiegebeurtenissen.
 3. Klik in de kolom Markeren als conversie om de schakelaar uit te zetten.

Optionele instellingen voor apps

Het tabblad Netwerkinstellingen op de pagina Gebeurtenissen > Conversies bevat aanvullende instellingen voor app-gegevensstreams. Sla dit gedeelte over als u een webgegevensstream heeft.

Een netwerk toevoegen

U kunt conversies versturen en de prestaties op advertentienetwerken bijhouden. Een netwerk toevoegen:

 1. Selecteer in het linkerdeelvenster de optie Configureren > Conversies.
 2. Klik op Netwerkinstellingen > Nieuw netwerk.
 3. Selecteer een netwerk in het menu.
 4. Bij Bron wordt automatisch de naam van het netwerk ingevuld. Sommige netwerken bieden ook metagegevens over het Campagnemedium en de Campagnenaam. Er is dus geen extra invoer nodig. Voor andere netwerken kunt u in de velden Campagnemedium en Campagnenaam aangepaste informatie vastleggen. Gebruik de gegenereerde URL als uw verwijzingslink (kopieer en plak de URL).
  • KLIK: Als u via een campagne gebruikers wilt aansporen om de app te downloaden, gebruikt u de URL die u hier genereert.
  • DEEP LINK: Als u via een campagne opnieuw contact wilt leggen met bestaande gebruikers van de app, gebruikt u het tabblad DEEP LINK. Voer in dit gedeelte het URL-schema en het pad in. Dezelfde parameters worden toegevoegd.
 5. (Optioneel) Zet Postback instellen aan om conversiegegevens terug te sturen naar het netwerk.
 6. Klik op Opslaan.

Postbacks

Met een postback worden de conversiegegevens naar een advertentienetwerk teruggestuurd. Postbacks zijn optioneel. Het is mogelijk om first_open-gegevens te sturen als aanvulling op andere conversiegebeurtenissen in de app. Als u een postback wilt instellen, kunt u ervoor kiezen alle conversies naar het netwerk te sturen of alleen de conversies die door Analytics aan dat specifieke netwerk worden toegeschreven.

Met behulp van postbacks kunt u het verkeer vanuit het netwerk optimaliseren. Als in een netwerk bijvoorbeeld bekend is dat een app naar een apparaat is gedownload, is ook bekend dat het apparaat geen advertenties meer over de app hoeft te ontvangen.

Als u alle conversiegegevens naar een netwerk stuurt, kan het netwerk het eigen verkeer optimaliseren op basis van conversie-informatie van alle netwerken. Als u alle conversiegegevens naar een netwerk stuurt, worden de andere netwerken die conversies leveren, geanonimiseerd.

Als 1) alle gegevens op propertyniveau, 2) afzonderlijke gebeurtenissen of 3) specifieke gebeurtenisnamen of gebruikersproperty's zijn uitgesloten van Advertenties personaliseren, voegt Analytics een extra signaal (npa genoemd) toe in postbacks om aan te geven dat netwerken de gegevens niet mogen gebruiken voor gepersonaliseerd adverteren. De manier waarop het netwerk het npa-signaal verwerkt, wordt bepaald door dat netwerk.

Een postback instellen:

 1. Selecteer in het linkerdeelvenster de optie Configureren > Conversies.
 2. Klik op Netwerkinstellingen.
 3. Klik in de rij met het netwerk op Postback instellen.
 4. Selecteer de conversies die u wilt sturen en selecteer Alleen conversies die zijn toegeschreven aan dit netwerk of Alle conversies.
 5. Geef de netwerkparameters op (bijvoorbeeld tracking-ID of wachtwoord van adverteerder). Parameters verschillen per netwerk.
 6. Klik op Opslaan.

Opmerking: Als u Advertenties personaliseren uitzet volgens de instructies in Uw gegevens beveiligen en uw gebruiker postbacks aanzet, wordt die informatie meegenomen met de postback.

Aangepaste campagnes voor Google Play-apps

Wanneer u een aangepaste campagne gebruikt voor een app die u via Google Play distribueert, gebruikt u de URL-maker voor Google Play om gepersonaliseerde URL's te maken.

Gebeurtenissen van het type 'Conversie na volledige weergave' voor YouTube aanzetten

Een gebeurtenis van het type 'Conversie na volledige weergave' voor YouTube (CVW) geeft aan dat een gebruiker minimaal 10 seconden naar een YouTube-video heeft gekeken en binnen 3 dagen daarna op uw website of in uw app een conversiegebeurtenis heeft afgerond.

Voer de volgende stappen uit om uw property in te stellen voor de opname van YouTube-CVW's:

Deze gebeurtenissen zijn beschikbaar in Google Analytics, bijvoorbeeld in de Doelgroepenbouwer en in rapporten waarin type advertentienetwerk een beschikbare dimensie is (bijv. rapporten over conversiegegevens, Google Ads-campagnes, en gebruiks- en aankoopinformatie van apps).

Wanneer u uw property instelt, registreert Google Analytics de bron/het medium voor YouTube-CVW's als google/cpc en de campagne als de bijbehorende YouTube-campagne.

Kanttekeningen

YouTube-CVW's zijn niet in alle Google Ads-accounts beschikbaar

Deze functie is momenteel niet beschikbaar voor zeer grote Google Ads-accounts, maar we zijn bezig met de ontwikkeling van een oplossing. Neem voor meer informatie contact op met support.

Verschillende aantallen voor gebeurtenissen, afhankelijk van de identiteit voor rapportage

Momenteel kunnen de conversiegebeurtenissen first_open en first_visit op verschillende manieren worden geteld in de afzonderlijke rapporten voor Conversies > first_open/first_visit en in andere rapporten waarin gebeurtenissen worden geteld. Dat is afhankelijk van de identiteit voor rapportage die u voor de property gebruikt. Als u Per gebruikers-ID en apparaat gebruikt, worden alle first_open/first_visit-gebeurtenissen voor een gebruiker gekoppeld aan de eerste datum binnen een periode waarin deze werden geactiveerd. Als u Alleen per apparaat gebruikt, worden alle gebeurtenissen gekoppeld aan de datums waarop ze zijn geactiveerd.

Conversies bekijken in rapporten

Zodra gebruikers conversiegebeurtenissen activeren, worden conversiegegevens getoond in het rapport Realtime. Het kan tot 24 uur duren voordat nieuwe conversies in uw rapporten over betrokkenheidverschijnen. Als er binnen deze periode geen conversiegegevens zichtbaar worden, kunt u proberen de conversiegebeurtenis zelf te activeren en kijken of deze zich registreert in het realtime overzicht. Als dit niet het geval is, kijkt u of de gebeurtenis goed is ingesteld.

In de schermen Gebeurtenissen en Conversies worden gegevens getoond van gebeurtenissen die zijn geactiveerd. In de standaardrapporten kunt u conversiegegevens op de volgende plaatsen bekijken:

 • In de tabel Conversies per gebeurtenisnaam van het rapport Realtime overzicht.
 • In het rapport Betrokkenheid > Conversies.

Met het rapport Betrokkenheid > Conversies kunt u het volgende doen:

 • Rapportstatistieken en -dimensies aanpassen met behulp van de dropdownmenu's linksboven in het lijndiagram. Deze dimensies omvatten: standaard kanaalgroepering, bron, medium, campagne en in de loop van de tijd.
 • Op een conversiegebeurtenis klikken om een rapport over alleen die gebeurtenis te openen.
 • Een vergelijking van conversiegebeurtenissen toevoegen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false