[GA4] Konfigurer og administrer konverteringshændelser

Foretag måling af brugernes vigtigste handlinger.

Dataene i Google Analytics 4-rapporter stammer fra hændelser, som brugerne aktiverer, når de interagerer med dine websites og apps. Du kan måle konverteringer ved at vælge de hændelser, der er vigtigst for din virksomhed, og markere dem som konverteringshændelser. Analytics, Google Ads, Google Tag Manager og "gtag.js"-biblioteket giver dig forskellige muligheder for at arbejde med hændelser og spore konverteringer. I denne artikel kan du læse om, hvordan du administrerer konverteringshændelser i Analytics med konfiguration i stedet for kode.

I Universal Analytics bruger du mål til at konfigurere konverteringer. Se, hvordan du migrerer dine mål til konverteringshændelser, hvis du migrerer fra en Universal Analytics-ejendom til Google Analytics 4.

Du skal have rollen Redaktør for at kunne administrere hændelser og konverteringer i Analytics. Med denne rolle kan du:

 • Markere en eksisterende hændelse som en konvertering
 • Oprette en konverteringshændelse baseret på en eksisterende hændelse ved at tilføje betingelser og parametre
 • Redigere hændelsesbetingelser og -parametre
 • Føje en pengeværdi til en konverteringshændelse
 • Stoppe med at spore en hændelse som en konvertering

Analytics markerer automatisk følgende hændelser som konverteringer. Du kan markere yderligere 30 som konverteringshændelser per Analytics-ejendom. Du bør derfor kun vælge de mest populære hændelser, der skal spores som konverteringer.

 • purchase (web og app)
 • first_open (kun app)
 • in_app_purchase (kun app)
 • app_store_subscription_convert (kun app)
 • app_store_subscription_renew (kun app)

Når en hændelse markeres som en konvertering, kan det ses i rapporterne fra oprettelsestidspunktet. Den ændrer ikke historiske data. Når du markerer en hændelse som en konvertering, kan der gå op til 24 timer, før den vises i standardrapporter. Realtidsrapporter opdateres hurtigere, når en bruger aktiverer en konverteringshændelse.

I denne artikel kan du læse om følgende:

Markér hændelser som konverteringer

På siden Hændelser kan du markere en hvilken som helst hændelse, der er angivet i tabellen Eksisterende hændelser, som en konvertering. Nye hændelser vises først i tabellen noget tid efter, at de aktiveres første gang. Hvis den hændelse, du vil bruge som konvertering, endnu ikke vises i tabellen Allerede oprettede hændelser, skal du i stedet oprette en konvertering på siden Konverteringer ud fra hændelsens navn.

Når du markerer en hændelse som en konvertering, kan der gå et stykke tid (lige fra et par minutter til et par timer), før konfigurationen anvendes på hændelsen.

Sådan begynder du at spore en allerede oprettet hændelse som en konvertering:

 1. Klik på Konfigurer > Hændelser i navigationspanelet til venstre.
 2. Find hændelsen i tabellen Eksisterende hændelser.
 3. Klik for at slå kontakten til i kolonnen Markér som konvertering i hændelsen.

Sådan opretter du en konvertering ud fra hændelsesnavnet:

 1. Vælg Konfigurer > Konverteringer i navigationspanelet til venstre.
 2. Klik på Ny konverteringshændelse.
 3. Angiv navnet på den nye hændelse. Sørg for at bruge det nøjagtige hændelsesnavn med de samme store og små bogstaver.
 4. Klik på Gem.
Der oprettes ikke en ny hændelse, når du markerer en konvertering ved hjælp af hændelsesnavnet. Hvis og når en hændelse med dette navn aktiveres, rapporterer Google Analytics den derimod som en konvertering.

Opret eller rediger konverteringshændelser

Hvis en eksisterende hændelse ikke registrerer nøjagtigt, hvad du vil måle som en konvertering, skal du oprette en ny hændelse ud fra en eksisterende hændelse og tilføje betingelser og parametre for bedre at definere omfanget. Websitebesøgende aktiverer f.eks. hændelsen page_view, hver gang de ser en side. Som en konvertering kan det være en god idé at spore de besøgende, som ser en bestemt side. Hvis du vil gøre dette i Analytics, skal du oprette en ny hændelse baseret på hændelsen page_view og angive en betingelse, der kun aktiveres, når en besøgende ser den pågældende side. Hvis du vil tildele en konvertering en pengeværdi, kan du også tilføje parametre for at definere værdien.

Du kan ændre de hændelser, som du eller en anden i din organisation har oprettet, samt de hændelser, som leveres af Google. En ændring overskriver hændelsen. Vær forsigtig med at overskrive andres hændelser, da det kan have utilsigtede konsekvenser. Hvis du f.eks. ændrer hændelsen page_view for at indsnævre dens omfang til en bestemt side, indsamler den ikke længere data fra andre sider. Hvis du i stedet opretter en ny hændelse baseret på hændelsen page_view, forbliver den oprindelige hændelse uændret.

Se en video

I denne video kan du se, hvordan du opretter en hændelse ud fra en eksisterende hændelse og markerer den som en konvertering.

Oprettelse af hændelser i Google Analytics 4-ejendomme

Tidsindekset på 2:55 markerer starten på demonstrationen.

Opret en hændelse ud fra en eksisterende hændelse

Følgende trin viser, hvordan du opretter en ny hændelse ud fra hændelsen page_view. I dette eksempel indlæses siden thank-you.html for at takke de besøgende, når de har sendt deres kontaktoplysninger. Ved at spore visninger af siden thank-you.html som konverteringshændelser kan du se, hvor mange besøgende der har sendt deres kontaktoplysninger.

Opret først en ny hændelse baseret på hændelsen page_view for visninger af thank-you.html:

 1. Klik på Konfigurer > Hændelser i navigationspanelet til venstre.
 2. Klik på Opret hændelse.
 3. Klik på Opret.
 4. I dialogboksen Konfiguration:
  • Angiv et entydigt navn (maks. 40 tegn) i feltet Navn på tilpasset hændelse. I dette eksempel er det thank_you_conversion.
  • Angiv navnet på den eksisterende hændelse i feltet Værdi i den første række i Matchende betingelser. I dette eksempel er det page_view. Sørg for, at denne værdi svarer nøjagtigt til navnet på den eksisterende hændelse.
  • Klik på Tilføj betingelse.
  • Klik på det første felt, og vælg page_location i rullemenuen.
  • I Operator skal du vælge indeholder (skelner ikke mellem store og små bogstaver).
  • I feltet Værdi skal du angive navnet på siden. I dette eksempel er det thank-you. Du behøver ikke at angive .html.
  • Klik på Opret. Den nye hændelse vises i tabellen Tilpassede hændelser.
 5. Luk panelet Opret hændelser. Bemærk! Den nye hændelse vises først senere i tabellen Eksisterende hændelser.

Derefter skal du markere den nye hændelse som en konvertering:

 1. Klik på Konfigurer > Konverteringer i navigationspanelet til venstre.
 2. Klik på Ny konverteringshændelse.
 3. Angiv det nøjagtige navn på hændelsen i feltet Nyt hændelsesnavn. I dette eksempel er det thank_you_conversion.
 4. Klik på Gem. Hændelsen vises i tabellen Konverteringshændelser som en konvertering.

Rediger en hændelse, der er oprettet ud fra en anden hændelse

I dette afsnit kan du læse om, hvordan du ændrer en hændelse, der er oprettet i Analytics ud fra en anden hændelse. Se, hvordan du ændrer de hændelser, der leveres af Google, i dokumentationen om hændelser.

Sådan ændrer du en hændelse baseret på en anden hændelse:

 1. Klik på Konfigurer > Hændelser i navigationspanelet til venstre.
 2. Klik på Opret hændelse.
 3. Klik på den hændelse, der skal ændres, i tabellen Tilpassede hændelser.
 4. Flyt markøren hen over toppen til højre i tabellen Konfiguration for at få vist redigeringsikonet.
 5. Klik på Rediger.
 6. Rediger eller tilføj betingelser eller parametre.
 7. Klik på Gem.

Knyt pengeværdier til konverteringer

For at knytte en pengeværdi til en konverteringshændelse skal hændelsen have parametre, der angiver værdien. Mange anbefalede hændelser, f.eks. e-handelshændelser, har allerede parametrene value og currency. Du kan føje de samme parametre til en hvilken som helst hændelse.

Værdien af parameteren value skal være et tal, f.eks. 50. Denne parameter skal være ledsaget af parameteren currency med en værdi angivet i ISO_4217-formatet med tre bogstaver, f.eks. DKK for danske kroner. Hvis parameteren currency mangler eller er ugyldig, registreres hændelserne som konverteringer i Analytics med det korrekte antal hændelser, men hændelserne sendes ikke til Google Ads.

Tip! Se dokumentationen for hændelser for at finde parametrene for de hændelser, der leveres af Google. Hvis du vil se de parametre, der er tilknyttet de hændelser, som du eller en anden i din organisation har oprettet, skal du gå til rapporten Realtid. Klik på en hændelse i tabellen Antal hændelser efter hændelsesnavn for at se oplysningerne om hændelsen. Kolonnen EVENT PARAMETER KEY indeholder alle parametre for den pågældende hændelse.

Følgende eksempel beskriver, hvordan du føjer en værdi til en hændelse, der er oprettet i Analytics ud fra en anden hændelse. Se dokumentationen for hændelser for at se, hvordan du føjer tilpassede parametre til automatisk indsamlede hændelser.

Sådan knytter du en værdi til en hændelse, der er oprettet i Analytics:

 1. Klik på Konfigurer > Hændelser i navigationspanelet til venstre.
 2. Klik på Opret hændelse for at få vist tabellen Tilpassede hændelser.
 3. Klik på hændelsen for at ændre den.
 4. Flyt markøren hen over dialogboksen Konfiguration for at få vist redigeringsikonet, og klik på det.
 5. Klik på Tilføj ændring i sektionen Parameterkonfiguration.
 6. Angiv currency i feltet Parameter.
 7. I feltet Ny værdi skal du angive en valutatype ved hjælp af koden med tre bogstaver, f.eks. DKK for danske kroner.
 8. Klik på Tilføj ændring.
 9. Angiv value i feltet Parameter.
 10. I feltet Ny værdi skal du angive det antal, der skal tildeles denne hændelse. Hvis du f.eks. har angivet danske kroner, tildeler tallet 50 en værdi på halvtreds kroner.
 11. Klik på Gem.
Bemærk! Når du føjer en værdi til en konverteringshændelse i Analytics som beskrevet her, rapporteres den ikke som hændelsesomsætning. Hvis du vil se værdierne, skal du klikke på konverteringshændelsen under Rapporter > Engagement > Konvertering. I kolonnen Hændelsesværdi rapporteres den værdi, der er beregnet ud fra konverteringshændelser.

Stop med at indsamle konverteringsdata for en hændelse

Hvis du ikke længere vil bruge en bestemt hændelse som en konvertering, skal du deaktivere Markér som konvertering. Hvis du slår en konvertering fra, påvirker det ikke de data, du allerede har indsamlet. Tidligere hændelser vises stadig i rapporter som konverteringer. Sådan stopper du med at indsamle hændelsesdata som en konvertering:

 1. Klik på Konfigurer > Hændelser i navigationspanelet til venstre.
 2. Find hændelsen i tabellen Eksisterende hændelser. Hvis hændelsen ikke er angivet i denne tabel, skal du i stedet gå til siden Konverteringer og tjekke tabellen Konverteringshændelser.
 3. Klik for at slå kontakten fra i kolonnen Markér som konvertering.

Valgfrie indstillinger for apps

Fanen Netværksindstillinger på siden Hændelser > Konverteringer har yderligere indstillinger for appdatastrømme. Spring denne sektion over, hvis du har en webdatastrøm.

Tilføj et netværk

Du kan sende konverteringer fra og spore effektiviteten for annoncenetværk. Sådan tilføjer du et netværk:

 1. Vælg Konfigurer > Konverteringer i ruden til venstre.
 2. Klik på Netværksindstillinger > Nyt netværk.
 3. Vælg et netværk i menuen.
 4. Kilden er automatisk netværksnavnet. Nogle netværk tilbyder også metadata om Kampagnemedium og Kampagnenavn, så der skal ikke angives yderligere oplysninger. For andre netværk har vi angivet felterne Kampagnemedium og Kampagnenavn, så det er muligt at indhente tilpassede oplysninger. Brug den genererede webadresse som henvisningslink (kopiér og indsæt webadressen).
  • KLIK: Hvis du kører en kampagne med henblik på at få brugere til at downloade appen, skal du bruge den genererede webadresse.
  • DYBT LINK: Hvis du kører en kampagne med henblik på at få nuværende appbrugere til at interagere med appen igen, skal du bruge fanen DYBT LINK. I denne sektion skal du angive oplysninger om webadresseskemaet og -stien. De samme parametre tilføjes.
 5. Valgfrit: Aktivér Konfigurer tilbagerapportering, hvis du vil sende konverteringsoplysninger tilbage til netværket.
 6. Klik på Gem.

Tilbagerapporteringer

En tilbagerapportering sender dine konverteringsdata tilbage til et annoncenetværk. Tilbagerapporteringer er valgfrie. Du kan sende first_open-data ud over andre konverteringshændelser i appen. Hvis du beslutter at konfigurere en tilbagerapportering, vælger du også, om du vil sende alle konverteringer til netværket, eller om du kun vil sende de konverteringer, som Analytics tilskriver til det pågældende netværk.

Tilbagerapporteringer hjælper netværk med at optimere den trafik, de sender til dig. Hvis et netværk f.eks. ved, at en app er blevet downloadet til en enhed, så ved det også, at det ikke skal vise flere annoncer for den pågældende app på denne enhed.

Hvis du sender netværket alle konverteringsdata, kan netværket optimere sin egen trafik på baggrund af en viden om konverteringer fra alle netværk. Når du sender alle konverteringsdata til et netværk, anonymiseres de øvrige netværk, der er involveret i at levere konverteringer.

Hvis enten 1) alle dataene på ejendomsniveau, 2) individuelle hændelser eller 3) specifikke hændelsesnavne eller brugeregenskaber er blevet ekskluderet fra annoncetilpasning, tilføjer Analytics et ekstra signal (npa, som står for "non-personalized ads", dvs. ikke-tilpassede annoncer) i tilbagerapporteringer for at angive, at netværk ikke må bruge dataene til tilpasset annoncering. Bemærk! Det er op til dem, der er ansvarlige for hvert enkelt netværk, hvordan npa-signalet skal behandles.

Sådan konfigureres en tilbagerapportering:

 1. Vælg Konfigurer > Konverteringer i ruden til venstre.
 2. Klik på Netværksindstillinger.
 3. Klik på Konfigurer tilbagerapportering på rækken for netværket.
 4. Vælg de konverteringer, som du vil sende, og vælg Kun konverteringer, der er tilskrevet dette netværk eller Alle konverteringer.
 5. Angiv netværksparametrene (f.eks. sporings-id og annoncørens adgangskode). Parametrene varierer, afhængigt af netværket.
 6. Klik på Gem.

Hvis du deaktiverer annoncetilpasning i henhold til vejledningen under Beskyttelse af dine data, og brugeren aktiverer tilbagerapportering, overføres disse oplysninger sammen med tilbagerapporteringen.

Tilpassede kampagner for Google Play-apps

Når du bruger en tilpasset kampagne for en app, du distribuerer via Google Play, skal du bruge webadresseværktøjet til Google Play til at generere dine tilpassede webadresser.

Aktivér konverteringshændelser af typen YouTube-konvertering via engageret visning

En hændelse af typen YouTube-konvertering via engageret visning angiver, at en bruger har set en YouTube-video i mindst ti sekunder og fuldført en konverteringshændelse på dit website eller i din app inden for tre dage efter at have set videoen.

Fuldfør begge disse trin for at konfigurere din ejendom til registrering af YouTube-konverteringer via engageret visning:

Disse hændelser er tilgængelige i hele Google Analytics, f.eks. i målgruppeværktøjet og i rapporter, hvor annoncenetværkstype er en tilgængelig dimension (f.eks. Rapporter med konverteringsoplysninger, Google Ads-kampagner, Brugeranskaffelse).

Når du konfigurerer din ejendom, registrerer Google Analytics kilden/mediet for YouTube-KVE'er som google/cpc og kampagnen som den tilknyttede YouTube-kampagne.

Forbehold

YouTube-webkonverteringer via engageret visning er ikke tilgængelige på alle Google Ads-konti

Denne funktion er i øjeblikket ikke tilgængelig for meget store Google Ads-konti, men vi udvikler en løsning. Kontakt support for at få flere oplysninger.

Forskellige antal for hændelser afhængigt af rapporteringsidentitet

I øjeblikket kan konverteringshændelserne first_open og first_visit blive talt forskelligt i de individuelle rapporter af typen Konverteringer > first_open/first_visit og i andre rapporter, hvor der vises antal hændelser, alt efter hvilken rapporteringsidentifikation der bruges til ejendommen. Når du bruger Efter User-ID og enhed, knyttes alle first_open/first_visit-hændelser for en bruger til den første dato i et datointerval, hvor de blev aktiveret. Når du bruger Kun efter enhed, er alle hændelser knyttet til de datoer, hvor de blev aktiveret.

Se konverteringer i rapporter

Konverteringsdata vises i rapporten Realtid kort efter, at brugerne begynder at aktivere konverteringshændelser. Der kan gå op til 24 timer, før der vises nye konverteringer i rapporterne af typen Engagement. Hvis der ikke vises konverteringsdata inden for denne tidsramme, kan du prøve selv at aktivere konverteringshændelsen og se, om den registreres i Oversigt i realtid. Hvis det ikke er tilfældet, skal du tjekke, om hændelsen er konfigureret korrekt.

I Hændelser og Konverteringer kan du se data for de hændelser, der er blevet aktiveret. I standardrapporterne kan du se konverteringsdata i:

 • Tabellen Antal konverteringer efter hændelsesnavn i rapporten Oversigt i realtid.
 • Rapporten Engagement > Konverteringer.

Med rapporten Engagement > Konverteringer kan du gøre følgende:

 • Juster rapporternes metrics og dimensioner ved hjælp af rullemenuerne øverst til venstre i linjediagrammet. Dimensionerne omfatter: Standardkanalgruppering, kilde, medium, kampagne og over tid.
 • Klik på en konverteringshændelse for at åbne en rapport om den aktuelle hændelse.
 • Tilføj en sammenligning af konverteringshændelser.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

false
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
69256
false
false