[GA4] Configurar i gestionar esdeveniments de conversió

Mesurar les accions més importants dels usuaris

Les dades dels informes de Google Analytics 4 provenen d'esdeveniments que els usuaris activen a mesura que interaccionen amb els vostres llocs web i aplicacions. Per mesurar les conversions, seleccioneu els esdeveniments més importants per a la vostra empresa i marqueu-los com a esdeveniments de conversió. Analytics, Google Ads, Google Tag Manager i la biblioteca gtag.js proporcionen diferents maneres de treballar amb esdeveniments i de fer un seguiment de les conversions. Aquest article explica com podeu gestionar els esdeveniments de conversió a Analytics fent servir la configuració en lloc del codi.

A Universal Analytics, s'hi utilitzen objectius per configurar les conversions. Si migreu d'una propietat de Universal Analytics a Google Analytics 4, consulteu com podeu migrar els objectius a esdeveniments de conversió.

Heu de tenir la funció d'editor per gestionar esdeveniments i conversions a Analytics. Amb aquesta funció, podeu:

 • Marcar qualsevol esdeveniment existent com a conversió.
 • Crear un esdeveniment de conversió basat en un esdeveniment existent afegint-hi condicions i paràmetres.
 • Modificar els paràmetres i les condicions dels esdeveniments.
 • Afegir un valor monetari a un esdeveniment de conversió.
 • Deixar de fer el seguiment d'un esdeveniment com a conversió.

Analytics designa automàticament els esdeveniments següents com a conversions. Per cada propietat d'Analytics, podeu marcar 30 esdeveniments més com a esdeveniments de conversió. Per tant, us recomanem que trieu només els esdeveniments més rellevants per fer-ne un seguiment com a conversions.

 • purchase (webs i aplicacions)
 • first_open (només aplicacions)
 • in_app_purchase (només aplicacions)
 • app_store_subscription_convert (només aplicacions)
 • app_store_subscription_renew (només aplicacions)

Marcar un esdeveniment com a conversió afecta els informes des del moment en què es creen. L'historial de dades no es modifica. Quan marqueu un esdeveniment com a conversió, deixeu passar fins a 24 hores perquè es mostri als informes estàndard. Els informes En temps real s'actualitzen abans, cert temps després que un usuari activi un esdeveniment de conversió.

Contingut d'aquest article:

Marcar esdeveniments com a conversions

A la pàgina Esdeveniments, podeu marcar qualsevol esdeveniment de la taula Esdeveniments existents com a conversió. Els esdeveniments nous no es mostren a la taula fins que passa un temps des que s'han activat per primera vegada. Si l'esdeveniment que voleu utilitzar com a conversió encara no es mostra a la taula Esdeveniments existents, creeu una conversió a la pàgina Conversions fent servir el nom de l'esdeveniment.

Per començar a fer el seguiment d'un esdeveniment existent com a conversió:

 1. Al menú de navegació de l'esquerra, feu clic a Configura > Esdeveniments.
 2. Localitzeu l'esdeveniment a la taula Esdeveniments existents.
 3. A la columna Marca com a conversió de l'esdeveniment, feu clic per activar el conmutador.

Per crear una conversió fent servir el nom de l'esdeveniment:

 1. Al menú de navegació de l'esquerra, seleccioneu Configura > Conversions.
 2. Feu clic a Esdeveniment de conversió nou.
 3. Introduïu el nom de l'esdeveniment nou. Assegureu-vos d'utilitzar el nom exacte de l'esdeveniment, amb les majúscules i minúscules corresponents.
 4. Feu clic a Desa.
Marcar una conversió fent servir el nom de l'esdeveniment no crea un esdeveniment nou, sinó que, si s'activa un esdeveniment amb aquest nom, Google Analytics el registrarà com a conversió.

Crear o modificar esdeveniments de conversió

Si un esdeveniment existent no captura exactament allò que voleu mesurar com a conversió, creeu un esdeveniment nou a partir d'un que ja tingueu i afegiu-hi condicions i paràmetres per definir millor l'abast. Per exemple, els visitants del vostre lloc web activen l'esdeveniment page_view cada vegada que veuen una pàgina. Com a conversió, us pot interessar fer un seguiment dels visitants que veuen una pàgina concreta. Per fer-ho a Analytics, creeu un esdeveniment basat en l'esdeveniment page_view i definiu una condició que només s'activi quan un visitant vegi aquesta pàgina. A fi d'assignar un valor monetari a cada conversió, també podeu afegir paràmetres per definir el valor.

Podeu modificar els esdeveniments que hàgiu creat (o que hagi creat algú de la vostra organització), així com els que hagi proporcionat Google. La modificació sobreescriu l'esdeveniment. Aneu amb compte a l'hora de sobreescriure esdeveniments que altres usuaris hagin proporcionat, ja que això podria provocar conseqüències no desitjades. Per exemple, si modifiqueu l'esdeveniment page_view per restringir-ne l'abast a una pàgina concreta, deixarà de recollir dades de la resta de pàgines. En canvi, si creeu un esdeveniment basat en l'esdeveniment page_view, no es modificarà l'esdeveniment original.

Vegeu un vídeo

Aquest vídeo explica com podeu crear un esdeveniment a partir d'un d'existent i marcar-lo com a conversió.

Crear esdeveniments a les propietats de Google Analytics 4

L'índex de temps 2:55 marca l'inici de la demostració.

Crear un esdeveniment basat en un esdeveniment existent

Els passos següents mostren com podeu crear un esdeveniment a partir de l'esdeveniment page_view. En aquest exemple, un cop els visitants del lloc web han enviat la seva informació de contacte, es carrega la pàgina gràcies.html per agrair-los l'interès. Si feu el seguiment de les visualitzacions de la pàgina gràcies.html com a esdeveniments de conversió, podeu veure quants visitants han enviat correctament la seva informació de contacte.

En primer lloc, creeu un esdeveniment basat en l'esdeveniment page_view per a les visualitzacions de gràcies.html:

 1. Al menú de navegació de l'esquerra, feu clic a Configura > Esdeveniments.
 2. Feu clic a Crea un esdeveniment,
 3. Feu clic a Crea.
 4. Al quadre de diàleg Configuració:
  • Introduïu un nom únic (40 caràcters o menys) al camp Nom de l'esdeveniment personalitzat. En aquest exemple és conversió_gràcies.
  • Al camp Valor de la primera fila de Condicions coincidents, introduïu el nom de l'esdeveniment existent. En el nostre exemple és page_view. Assegureu-vos que aquest valor coincideixi exactament amb el nom de l'esdeveniment existent.
  • Feu clic a Afegeix una condició.
  • Feu clic al primer camp i seleccioneu page_location al menú desplegable.
  • A Operador, seleccioneu conté (no distingeix entre majúscules i minúscules).
  • A Valor, introduïu el nom de la pàgina. En el nostre exemple és gràcies. No cal que introduïu l'extensió .html.
  • Feu clic a Crea. L'esdeveniment nou es mostra a la taula Esdeveniments personalitzats.
 5. Tanqueu el tauler Creeu esdeveniments. Nota: l'esdeveniment nou no es mostrarà a la taula Esdeveniments existents fins més endavant.

Tot seguit, marqueu l'esdeveniment nou com a conversió:

 1. Al menú de navegació de l'esquerra, feu clic a Configura > Conversions.
 2. Feu clic a Esdeveniment de conversió nou.
 3. Al camp Nom de l'esdeveniment nou, introduïu el nom exacte de l'esdeveniment. En el nostre exemple és conversió_gràcies.
 4. Feu clic a Desa. L'esdeveniment es mostra a la taula Esdeveniments de conversió marcat com a conversió.

Modificar un esdeveniment creat a partir d'un altre

Aquesta secció descriu com podeu modificar un esdeveniment que s'ha creat a Analytics a partir d'un altre. Per obtenir informació sobre com es poden modificar els esdeveniments que proporciona Google, consulteu la documentació dels esdeveniments.

Per modificar un esdeveniment basat en un altre:

 1. Al menú de navegació de l'esquerra, feu clic a Configura > Esdeveniments.
 2. Feu clic a Crea un esdeveniment,
 3. A la taula Esdeveniments personalitzats, feu clic a l'esdeveniment que voleu modificar.
 4. Passeu el cursor per sobre de la part superior dreta de la taula Configuració perquè es mostri la icona d'edició.
 5. Feu clic a Edita.
 6. Modifiqueu o afegiu condicions o paràmetres.
 7. Feu clic a Desa.

Associar valors monetaris a les conversions

Per associar un valor monetari a un esdeveniment de conversió, l'esdeveniment ha de tenir paràmetres que permetin especificar-ne el valor. Molts esdeveniments recomanats, com ara els de comerç electrònic, ja tenen els paràmetres value i currency. Podeu afegir els mateixos paràmetres a qualsevol esdeveniment.

El valor del paràmetre value ha de ser un número, com ara 50. Aquest paràmetre ha d'anar acompanyat d'un paràmetre de moneda (currency) amb un valor especificat en el format ISO 4217 de tres lletres, com ara EUR per a l'euro. Si falta el paràmetre currency o bé no és vàlid, Analytics registra els esdeveniments com a conversions amb el recompte d'esdeveniments correcte, però els esdeveniments no s'envien a Google Ads.

Consell: per trobar els paràmetres dels esdeveniments que proporciona Google, consulteu la documentació dels esdeveniments. En el cas dels paràmetres associats a esdeveniments que hàgiu creat (o que hagi creat algú de la vostra organització), navegueu fins a l'informe En temps real. A la taula Recompte d'esdeveniments per nom de l'esdeveniment, feu clic en un esdeveniment per veure'n els detalls. A la columna CLAU DEL PARÀMETRE DE L'ESDEVENIMENT s'hi enumeren tots els paràmetres d'aquest esdeveniment.

A l'exemple següent s'hi descriu com podeu afegir un valor a un esdeveniment creat a Analytics a partir d'un altre esdeveniment. Consulteu la documentació dels esdeveniments per obtenir informació sobre com podeu afegir paràmetres personalitzats als esdeveniments recollits automàticament.

Per associar un valor a un esdeveniment creat a Analytics:

 1. Al menú de navegació de l'esquerra, feu clic a Configura > Esdeveniments.
 2. Feu clic a Crea un esdeveniment perquè es mostri la taula Esdeveniments personalitzats.
 3. Feu clic a l'esdeveniment que voleu modificar.
 4. Passeu el cursor per sobre del quadre de diàleg Configuració perquè es mostri la icona d'edició i feu-hi clic.
 5. A la secció Configuració de paràmetres, feu clic a Afegeix una modificació.
 6. Al camp Paràmetre, introduïu currency.
 7. Al camp Valor nou, introduïu un tipus de moneda mitjançant el codi de tres lletres, com ara EUR per a l'euro.
 8. Feu clic a Afegeix una modificació.
 9. Al camp Paràmetre, introduïu value.
 10. Al camp Valor nou, introduïu l'import que voleu assignar a l'esdeveniment. Per exemple, amb euros, el número 50 assigna un valor de cinquanta euros.
 11. Feu clic a Desa.
Nota: quan afegiu un valor a un esdeveniment de conversió a Analytics tal com es descriu aquí, no es registra com a ingressos de l'esdeveniment. Per veure els valors amb més detall, a Informes > Implicació > Conversió, feu clic a l'esdeveniment de conversió. A la columna Valor de l'esdeveniment s'hi registra el valor calculat a partir dels esdeveniments de conversió.

Deixar de recollir dades de conversió d'un esdeveniment

Per deixar d'utilitzar un esdeveniment com a conversió, desactiveu l'opció Marca com a conversió. El fet de desactivar una conversió no afecta les dades que ja heu recollit; els esdeveniments passats es continuaran mostrant als informes com a conversions. Per deixar de recollir dades d'un esdeveniment com a conversió:

 1. Al menú de navegació de l'esquerra, feu clic a Configura > Esdeveniments.
 2. A la taula Esdeveniments existents, localitzeu l'esdeveniment. Si l'esdeveniment no figura en aquesta taula, navegueu fins a la pàgina Conversions i consulteu la taula Esdeveniments de conversió.
 3. A la columna Marca com a conversió, feu clic per desactivar l'interruptor.

Opcions de configuració opcionals per a les aplicacions

La pestanya Configuració de xarxa de la pàgina Esdeveniments > Conversions conté opcions de configuració addicionals per als fluxos de dades d'aplicació. Podeu ometre aquesta secció si teniu un flux de dades web.

Afegir una xarxa

Podeu enviar conversions i fer un seguiment del rendiment a les xarxes publicitàries. Per afegir una xarxa:

 1. A la subfinestra de l'esquerra, seleccioneu Configura > Conversions.
 2. Feu clic a Configuració de xarxa > Xarxa nova.
 3. Trieu una xarxa del menú.
 4. El nom de la xarxa s'adopta automàticament com a font. Hi ha xarxes que també ofereixen metadades sobre Mitjà de la campanya i Nom de la campanya, de manera que no cal cap entrada addicional. En el cas de la resta de xarxes, hem incorporat els camps Mitjà de la campanya i Nom de la campanya per recollir informació personalitzada. Com a enllaç de referència, feu servir l'URL que es genera (copieu-lo i enganxeu-lo).
  • CLIC: si l'objectiu de la campanya és convidar els usuaris a baixar l'aplicació, feu servir aquí l'URL que s'ha generat.
  • ENLLAÇ PROFUND: si l'objectiu de la campanya és fomentar la reimplicació dels usuaris existents de l'aplicació, feu servir la pestanya ENLLAÇ PROFUND. En aquesta secció, introduïu informació sobre l'esquema d'URL i el camí. S'afegiran els mateixos paràmetres.
 5. (Opcional) Per retornar la informació de conversions a la xarxa, activeu l'opció Configura la notificació de conversió.
 6. Feu clic a Desa.

Notificacions de conversió

Les notificacions de conversió retornen les dades de conversió a una xarxa publicitària. Aquestes notificacions són opcionals. Podeu enviar les dades de first_open, a més d'altres esdeveniments de conversió des de l'aplicació. Si decidiu configurar una notificació de conversió, també heu de triar si envieu a la xarxa totes les conversions o només aquelles que Analytics atribueix a la xarxa en qüestió.

Les notificacions de conversió permeten a les xarxes optimitzar el trànsit que us envien. Per exemple, si una xarxa sap que una aplicació s'ha baixat en un dispositiu determinat, també sap que no hi ha de difondre més anuncis relacionats amb l'aplicació.

Si envieu a la xarxa totes les dades de conversió, la xarxa pot optimitzar el seu propi trànsit d'acord amb el coneixement que té de les conversions de totes les xarxes. Quan envieu totes les dades de conversió a una xarxa, la resta de xarxes que participen en l'enviament de conversions s'anonimitzen.

Si s'exclou de la personalització d'anuncis qualsevol dels elements següents: 1) totes les dades del nivell de propietat, 2) esdeveniments individuals o 3) noms d'esdeveniments o de propietats d'usuari específics, Analytics afegirà un senyal addicional (anomenat ANP) a les notificacions de conversió per indicar que les xarxes no han d'utilitzar les dades per a la publicitat personalitzada. Tingueu en compte que el tractament que dona cada xarxa al senyal ANP ve determinat per la xarxa en qüestió.

Per configurar una notificació de conversió:

 1. A la subfinestra de l'esquerra, seleccioneu Configura > Conversions.
 2. Feu clic a Configuració de xarxa.
 3. A la fila de la xarxa, feu clic a Configura la notificació de conversió.
 4. Seleccioneu les conversions que voleu enviar i trieu Només les conversions atribuïdes a aquesta xarxa o Totes les conversions.
 5. Introduïu els paràmetres de la xarxa (per exemple, l'identificador de seguiment o la contrasenya de l'anunciant). Els paràmetres poden variar d'una xarxa a una altra.
 6. Feu clic a Desa.

Si desactiveu la personalització d'anuncis seguint les instruccions que s'indiquen a l'article Protegir les dades i l'usuari activa les notificacions de conversió, aquesta informació es transmet amb la notificació de conversió.

Campanyes personalitzades per a aplicacions de Google Play

Quan utilitzeu una campanya personalitzada per a una aplicació que distribuïu a través de Google Play, feu servir el Creador d'URL de Google Play per generar els URL personalitzats.

Activar esdeveniments de conversió de visualització amb implicació a YouTube

Una conversió de visualització amb implicació (EVC) a YouTube indica que un usuari ha mirat un vídeo de YouTube durant almenys 10 segons i ha completat un esdeveniment de conversió al vostre lloc web o a la vostra aplicació en un termini de 3 dies des que va mirar el vídeo.

Per configurar la vostra propietat a fi que comenci a registrar esdeveniments d'EVC a YouTube, completeu aquests dos passos:

Aquests esdeveniments estan disponibles en tot Google Analytics, per exemple, al creador de públics i als informes en què el tipus de xarxa publicitària és una dimensió disponible (com ara els informes de detalls de conversions, les campanyes de Google Ads o l'adquisició d'usuaris).

Quan configureu la vostra propietat, Google Analytics registra la font o el mitjà de les EVC de YouTube com a google/cpc i la campanya com a campanya de YouTube associada.

Advertiments

Les EVC a YouTube no estan disponibles en tots els comptes de Google Ads

Actualment, aquesta funció no està disponible per a comptes de Google Ads molt grans, però estem desenvolupant una solució. Contacteu amb el servei d'assistència per obtenir més informació.

Recomptes diferents d'esdeveniments en funció de la identitat de l'informe

Actualment, els esdeveniments de conversió first_open i first_visit es poden comptar de manera diferent als informes individuals que figuren a Conversions > first_open/first_visit i en altres informes que proporcionen recomptes d'esdeveniments, segons la identitat per als informes que utilitzeu a la propietat. Quan utilitzeu Per User-ID i dispositiu, tots els esdeveniments first_open/first_visit d'un usuari s'associen a la primera data d'un interval de dates en què es van activar. Si feu servir Només per dispositiu, tots els esdeveniments s'associen a les dates en què es van activar.

Consultar les conversions als informes

Les dades de conversió es mostren a l'informe En temps real poc després que els usuaris comencin a activar esdeveniments de conversió. Les conversions noves poden tardar fins a 24 hores a mostrar-se als informes Implicació. Si no es mostren dades de conversió en aquest termini, proveu d'activar l'esdeveniment de conversió pel vostre compte i mireu si es registra a l'informe Visió general en temps real. Si no és així, comproveu si l'esdeveniment està ben configurat.

Les pantalles Esdeveniments i Conversions mostren les dades dels esdeveniments que s'han activat. Als informes estàndard, podeu consultar les dades de conversió a:

 • La taula Conversions per nom de l'esdeveniment de l'informe Visió general en temps real.
 • L'informe Implicació > Conversions.

L'informe Implicació > Conversions us permet:

 • Ajustar les mètriques i les dimensions dels informes mitjançant els menús desplegables de l'extrem superior esquerre del gràfic de línies. Les dimensions són: agrupació de canals predeterminada, font, mitjà, campanya i al llarg del temps.
 • Fer clic en un esdeveniment de conversió per obrir un informe només sobre aquest esdeveniment.
 • Afegir una comparació d'esdeveniments de conversió.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?
false
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
69256
false
false