[GA4] Đo lường hoạt động trên nhiều nền tảng bằng tính năng User-ID

Gửi mã nhận dạng khách hàng do doanh nghiệp của bạn tạo đến tài sản Analytics

Tính năng User-ID giúp bạn liên kết mã nhận dạng riêng của bạn với từng người dùng để có thể kết nối với hành vi của người dùng trong nhiều phiên hoạt động và trên nhiều thiết bị cũng như nền tảng. Analytics diễn giải rằng mỗi mã nhận dạng người dùng là một người dùng riêng biệt để tính số lượng người dùng chính xác hơn và cung cấp dữ liệu bao quát hơn về mối quan hệ giữa người dùng với doanh nghiệp của bạn.

Khi bạn thu thập mã nhận dạng người dùng và đã liên kết Analytics với BigQuery, thông tin đó sẽ được xuất sang BigQuery bất kể trạng thái đồng ý của người dùng.

Trước khi bắt đầu

Để gửi mã nhận dạng người dùng đến Analytics, bạn cần tự tạo một mã nhận dạng duy nhất để chỉ định cho từng người dùng và luôn chỉ định lại mã nhận dạng đó cho người dùng. Hoạt động này thường diễn ra trong quá trình đăng nhập. Ví dụ: Khi người dùng đăng nhập, bạn có thể sử dụng địa chỉ email của họ để tạo một mã nhận dạng duy nhất mà bạn có thể tham chiếu trên toàn bộ trang web hoặc ứng dụng của mình. Mỗi mã nhận dạng người dùng phải có ít hơn 256 ký tự.

Lưu ý: Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng việc bạn sử dụng mã nhận dạng người dùng tuân theo Điều khoản dịch vụ của Google Analytics. Điều này cũng có nghĩa là bạn phải tránh sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân mà Google không cho phép, đồng thời đưa thông báo thích hợp về việc bạn sử dụng mã nhận dạng vào Chính sách quyền riêng tư của mình. Mã nhận dạng người dùng không được chứa thông tin mà bên thứ ba có thể dùng để xác định danh tính của người dùng.

Gửi mã nhận dạng người dùng

Để biết cách gửi mã nhận dạng người dùng, hãy xem bài viết Gửi mã nhận dạng người dùng.

Xác minh thông tin nhận dạng trong báo cáo

Đảm bảo tài sản của bạn sử dụng thông tin nhận dạng trong báo cáo có lựa chọn sử dụng User-ID bằng cách làm như sau:

 1. Trên trang Quản trị, trong mục Hiển thị dữ liệu, hãy nhấp vào Thông tin nhận dạng trong báo cáo.
 2. Chọn một trong hai lựa chọn:
  • Kết hợp: đánh giá mã nhận dạng người dùng, mã thiết bị, dữ liệu được mô hình hoá
  • Đã quan sát được: đánh giá mã nhận dạng người dùng, mã thiết bị

 

Những việc bạn có thể làm bằng tính năng User-ID

So sánh người dùng đã đăng nhập với người dùng không đăng nhập

Để so sánh hành vi của người dùng đang đăng nhập với hành vi của người dùng chưa đăng nhập, hãy tạo một phép so sánh sử dụng phương diện Đã đăng nhập bằng User ID và đặt giá trị của phương diện này thành "Có".

Thông tin so sánh bao gồm phương diện "Đã đăng nhập bằng mã nhận dạng khách hàng" và giá trị phương diện = có

Báo cáo hiển thị Số người dùng, Số người dùng mới, Thời gian tương tác và Doanh thu từ người dùng đã đăng nhập so với người dùng không đăng nhập.

Dữ liệu khám phá người dùng

Dữ liệu khám phá người dùng sẽ liệt kê những người dùng tạo nên một phân khúc hiện có hoặc những người dùng tạo nên phân khúc tạm thời nhờ sử dụng các kỹ thuật Khám phá khác. Bạn có thể tìm hiểu danh sách đó để biết thông tin chi tiết về từng người dùng, như cách thức và thời điểm người dùng đó được thu nạp, các chỉ số tóm tắt về người dùng đó và tiến trình hoạt động của họ trên trang web hoặc ứng dụng của bạn.

Tạo đối tượng tái tiếp thị dựa trên dữ liệu về User-ID

Bạn có thể tạo đối tượng tái tiếp thị dựa trên mã nhận dạng khách hàng. Nếu bạn đã liên kết tài khoản Google Analytics với tài khoản Google Ads, các đối tượng này sẽ xuất hiện trong thư viện chia sẻ của bạn trong Google Ads.

 • Nếu bạn đang sử dụng tính năng User-ID thì Analytics sẽ chỉ cung cấp mã nhận dạng người dùng và mã nhận dạng thiết bị của thiết bị gần đây nhất được liên kết với từng người dùng đang đăng nhập.
 • Nếu bạn không sử dụng User-ID thì Analytics sẽ cung cấp tất cả mã nhận dạng người dùng và thiết bị trong thông tin đối tượng mà Analytics xuất sang Google Ads.

Cách Analytics xử lý những phiên hoạt động có dữ liệu thu thập User-ID chưa đầy đủ

Đôi khi, người dùng kích hoạt các sự kiện trên trang web hoặc ứng dụng của bạn trước khi đăng nhập hoặc sau khi đăng xuất. Trong trường hợp đầu tiên, Analytics sử dụng mã phiên để liên kết phiên đó với mã nhận dạng người dùng được cung cấp khi người dùng đăng nhập. Trong trường hợp thứ hai, sau khi người dùng đăng xuất, Analytics sẽ ngừng liên kết mọi sự kiện diễn ra sau đó với mã nhận dạng người dùng đó.

Ví dụ: Một người dùng bắt đầu một phiên hoạt động mà không có mã nhận dạng người dùng nào được liên kết, sau đó kích hoạt các Sự kiện 1 và 2. Vì vậy, không có mã nhận dạng người dùng nào được liên kết với các sự kiện đó. Sau đó, người dùng đăng nhập và kích hoạt Sự kiện 3. Lúc này, các Sự kiện 1, 2 và 3 đều được liên kết với mã nhận dạng của người dùng đó. Cuối cùng, người dùng đăng xuất, rồi kích hoạt Sự kiện 4. Không có mã nhận dạng người dùng nào được liên kết với Sự kiện 4. Các Sự kiện 1, 2 và 3 vẫn được liên kết với người dùng đó.

Hạn mức

 • Tính năng User-ID được thiết kế để sử dụng với các công nghệ Google Analytics. Tất cả phương thức triển khai đều phải tuân thủ Chính sách về tính năng SDK/User-ID của Analytics.
 • Mã nhận dạng người dùng mà bạn gửi đến Google Analytics chỉ được có tối đa 256 ký tự.
 • Mọi dữ liệu trong tài khoản Analytics của bạn được thu thập và ghi lại trước thời điểm triển khai tính năng User-ID sẽ không được xử lý lại cũng như không được liên kết với một mã nhận dạng người dùng.
 • Bạn không thể chia sẻ hoặc kết hợp dữ liệu được thu thập trong một tài sản của tính năng User-ID với dữ liệu trong các tài sản khác.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
6291186194138094614
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true