[GA4] วัดผลกิจกรรมในแพลตฟอร์มต่างๆ ด้วย User-ID

ส่ง User-ID ที่ธุรกิจสร้างขึ้นไปยังพร็อพเพอร์ตี้ Analytics

ฟีเจอร์ User-ID ช่วยให้คุณเชื่อมโยงตัวระบุของคุณเองกับผู้ใช้แต่ละราย ทำให้สามารถเชื่อมต่อพฤติกรรมของผู้ใช้ในเซสชันต่างๆ และในอุปกรณ์และแพลตฟอร์มที่แตกต่างกันได้ Analytics จะตีความ User-ID ที่ไม่ซ้ำกันแต่ละรายการเป็นผู้ใช้แยกต่างหาก คุณจึงได้รับจํานวนผู้ใช้ที่ถูกต้องมากขึ้น ทั้งยังบอกเล่าเรื่องราวที่รอบด้านมากขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้ใช้กับธุรกิจของคุณ

เมื่อคุณรวบรวม User-ID และลิงก์ Analytics กับ BigQuery แล้ว ระบบจะส่งออกข้อมูลดังกล่าวไปยัง BigQuery โดยไม่คํานึงถึงสถานะความยินยอมของผู้ใช้

ก่อนเริ่มต้น

หากต้องการส่ง User-ID ไปยัง Analytics คุณจะต้องสร้างรหัสที่ไม่ซ้ำกันสําหรับผู้ใช้แต่ละรายด้วยตัวเอง แล้วมอบหมายรหัสให้ผู้ใช้ รวมทั้งมอบหมายรหัสเดิมให้ผู้ใช้ที่กลับมาอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งโดยปกติจะดำเนินการในระหว่างการเข้าสู่ระบบ เช่น เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ คุณจะใช้อีเมลของผู้ใช้เพื่อสร้างรหัสที่ไม่ซ้ำกันซึ่งใช้อ้างอิงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ User-ID แต่ละรายการต้องยาวน้อยกว่า 256 อักขระ

หมายเหตุ: คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าการใช้ User-ID เป็นไปตามข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Analytics ซึ่งรวมถึงการหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้โดยไม่ได้รับอนุญาต และการแจ้งอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับการใช้ตัวระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัว User-ID ของคุณต้องไม่มีข้อมูลที่บุคคลที่สามใช้เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้ได้

ส่ง User-ID

ดูวิธีการส่ง User-ID ได้ในส่วนส่ง User-ID

ยืนยันข้อมูลระบุตัวตนในการรายงาน

ตรวจสอบว่าพร็อพเพอร์ตี้ใช้ข้อมูลระบุตัวตนในการรายงานที่มีตัวเลือก User-ID โดยทำดังนี้

  1. ในคอลัมน์พร็อพเพอร์ตี้ ให้คลิกข้อมูลระบุตัวตนในการรายงาน
  2. เลือกตาม User-ID, Google Signals แล้วจึงเป็นตามอุปกรณ์ หรือตาม User-ID และอุปกรณ์ อย่าเลือกตามอุปกรณ์เท่านั้น

คุณใช้ User-ID ทำอะไรได้บ้าง

เปรียบเทียบผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้และผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้

หากต้องการเปรียบเทียบระหว่างพฤติกรรมของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้และผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ ให้สร้างการเปรียบเทียบที่ใช้มิติข้อมูลที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผู้ใช้ และตั้งค่าของมิติข้อมูลเป็น "yes"

การเปรียบเทียบซึ่งรวมถึงมิติข้อมูล "ลงชื่อเข้าใช้ด้วย User-ID" และค่ามิติข้อมูล = ใช่

รายงานที่แสดงผู้ใช้ ผู้ใช้ใหม่ เวลาในการมีส่วนร่วม และรายได้สําหรับผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้และผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้

การสำรวจผู้ใช้

การสำรวจผู้ใช้แสดงผู้ใช้ที่ประกอบกันขึ้นเป็นกลุ่มที่มีอยู่ หรือที่ประกอบกันขึ้นเป็นกลุ่มชั่วคราวที่เกิดจากการใช้เทคนิคการสำรวจอื่นๆ คุณสามารถเจาะลึกลงไปในรายการเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้แต่ละราย รวมถึงวิธีและเวลาที่ได้ผู้ใช้รายนั้นๆ เมตริกสรุปข้อมูลของผู้ใช้ และลำดับเวลาของกิจกรรมของผู้ใช้ในเว็บไซต์หรือแอปได้

สร้างกลุ่มเป้าหมายรีมาร์เก็ตติ้งตามข้อมูล User-ID

คุณสร้างกลุ่มเป้าหมายรีมาร์เก็ตติ้งตาม User-ID ได้ หากคุณลิงก์บัญชี Google Analytics กับบัญชี Ads ไว้ กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้จะมีอยู่ในไลบรารีที่ใช้ร่วมกันใน Google Ads

  • หากคุณใช้ User-ID อยู่ Analytics จะรวมเฉพาะตัวระบุผู้ใช้และตัวระบุอุปกรณ์สําหรับอุปกรณ์ล่าสุดที่เชื่อมโยงกับผู้ใช้แต่ละรายที่เข้าสู่ระบบ
  • หากคุณไม่ได้ใช้ User-ID อยู่ Analytics จะรวมตัวระบุผู้ใช้และอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ในข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ส่งออกไปยัง Ads

วิธีที่ Analytics จัดการเซสชันที่มีการรวบรวม User-ID ที่ไม่สมบูรณ์

บางครั้งผู้ใช้จะเรียกเหตุการณ์ให้แสดงในเว็บไซต์หรือแอปก่อนลงชื่อเข้าใช้หรือหลังออกจากระบบ ในอินสแตนซ์แรก Analytics จะใช้รหัสเซสชันเพื่อเชื่อมโยงเซสชันดังกล่าวกับ User-ID ที่ให้ไว้เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ ในอินสแตนซ์ที่ 2 เมื่อผู้ใช้ออกจากระบบ Analytics จะหยุดการเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดก็ตามหลังจากนั้นกับ User-ID ดังกล่าว

เช่น ผู้ใช้เริ่มต้นเซสชันที่ไม่มี User-ID ที่เชื่อมโยง และเรียกเหตุการณ์ 1 และ 2 ให้แสดง ไม่มี User-ID ที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์เหล่านั้น จากนั้นผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้และเรียกเหตุการณ์ 3 ให้แสดง ตอนนี้เหตุการณ์ 1, 2 และ 3 ได้เชื่อมโยงกับ User-ID ของผู้ใช้รายนั้นแล้ว สุดท้าย ผู้ใช้ออกจากระบบแล้วเรียกเหตุการณ์ 4 ให้แสดง ไม่มี User-ID ที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ 4 ทั้งนี้ เหตุการณ์ 1, 2 และ 3 จะยังคงเชื่อมโยงกับผู้ใช้รายนั้น

ข้อจำกัด

  • ฟีเจอร์ User-ID สร้างขึ้นมาสำหรับการใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี Google Analytics การใช้งานทั้งหมดต้องสอดคล้องกับนโยบาย Analytics SDK/ฟีเจอร์ User-ID
  • User-ID ที่คุณส่งให้กับ Google Analytics ต้องยาวน้อยกว่า 256 อักขระ
  • ข้อมูลในบัญชี Analytics ที่ระบบรวบรวมและบันทึกไว้ก่อนการติดตั้งใช้งานจะไม่ถูกนำมาประมวลผลใหม่และเชื่อมโยงกับ User-ID
  • ข้อมูล User-ID ที่รวบรวมในพร็อพเพอร์ตี้หนึ่งจะนําไปแชร์หรือผสมผสานกับข้อมูลในพร็อพเพอร์ตี้อื่นไม่ได้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
true
69256
false
false