[GA4] Mäta aktivitet på olika plattformar med User-ID

Skicka användar-id:n som genereras av ditt företag till din Analytics-egendom

Med funktionen User-ID kan du koppla dina egna identifierare till individuella användare så att du kan koppla samman deras beteende under olika sessioner och på olika enheter och plattformar. I Analytics tolkas varje användar-id som en separat användare, vilket ger dig en mer exakt beräkning av antalet användare och en helhetsbild av användarens relation till ditt företag.

När du samlar in användar-id:n och har länkat Analytics till BigQuery exporteras denna information till BigQuery oavsett användarnas samtyckesstatus.

Innan du börjar

För att kunna skicka användar-id:n till Analytics måste du manuellt skapa ett unikt id för varje användare och konsekvent tilldela återkommande användare samma användar-id. Detta görs vanligtvis under inloggningen. När en användare loggar in kan du till exempel använda personens e-postadress för att generera ett unikt id som du kan referera till på din webbplats eller i din app. Användar-id:t kan bestå av högst 256 tecken.

Obs! Du ansvarar för att din användning av användar-id:n sker i enlighet med användarvillkoren för Google Analytics. Du får till exempel inte använda otillåtna uppgifter som kan kopplas till en specifik person, och du måste informera om din användning av identifierare på lämpligt sätt i din integritetspolicy. Användar-id:na som du skapar får inte innehålla information som kan användas av tredje part för att fastställa användarnas identitet.

Skicka användar-id:n

Anvisningar om hur du skickar ett användar-id finns i Skicka användar-id:n.

Verifiera rapportidentitet

Så här kontrollerar du att din egendom använder en rapportidentitet som inkluderar alternativet User-ID:

 1. Gå till Administratör. Under Datavisning klickar du på Rapportidentitet.
 2. Välj något av följande:
  • Blandad: utvärderar användar-id, enhets-id och modellerad data
  • Observerad: utvärderar användar-id och enhets-id

 

Det här kan du göra med User-ID

Jämföra inloggade användare med användare som inte är inloggade

Du kan jämföra beteendet hos användare som är inloggade med beteendet hos användare som inte är inloggade genom att skapa en jämförelse med dimensionen Inloggad med användar-id och dimensionsvärdet ”ja”.

En jämförelse som omfattar dimensionen Inloggad med användar-id och dimensionsvärdet = ja

Rapporten visar användare, nya användare, engagemangstid och intäkter för inloggade användare jämfört med användare som inte är inloggade.

Användarutforskning

Med Användarutforskning kan du se vilka användare som utgör ett befintligt segment eller som utgör det tillfälliga segment som är resultatet av tillämpningen av andra tekniker i Utforskningar. Du kan se detaljerad information om enskilda användare, bland annat hur och när användaren förvärvades, en sammanfattning av mätvärden för användaren och en tidslinje över användarens aktiviteter på din webbplats eller i din app.

Skapa remarketingmålgrupper baserat på User-ID-data

Du kan skapa remarketingmålgrupper som baseras på användar-id:n. Om du har länkat dina Google Analytics- och Ads-konton blir dessa målgrupper tillgängliga i ditt delade bibliotek i Google Ads.

 • Om du använder User-ID innehåller Analytics endast användar-id och enhetsidentifierare för den senaste enheten som kan kopplas till den inloggade användaren.
 • Om du inte använder User-ID inkluderar Analytics alla enhets- och användar-id:n i målgruppsinformationen som exporteras till Ads.

Så hanterar Analytics sessioner med ofullständig insamling av User-ID

Användare utlöser ibland händelser på din webbplats eller i din app innan de loggar in eller efter att de har loggat ut. I det första fallet använder Analytics sessions-id för att koppla sessionen till det användar-id som registrerades när användaren loggade in. I det andra fallet slutar Analytics koppla eventuella efterföljande händelser till detta användar-id efter att användaren har loggat ut.

En användare inleder en session utan tillhörande användar-id och utlöser händelse 1 och 2. Inget användar-id kopplas till dessa händelser. Därefter loggar användaren in och utlöser händelse 3. Händelse 1, 2 och 3 är nu kopplade till denna användares id. Slutligen loggar användaren ut och utlöser sedan händelse 4. Inget användar-id kopplas till händelse 4. Händelse 1, 2 och 3 förblir kopplade till användaren.

Begränsningar

 • Funktionen User-ID är konstruerad för att användas med Google Analytics-funktioner. Alla implementeringar måste följa policyn för Analytics SDK/funktionen User-ID.
 • Användar-id:n som du skickar till Google Analytics får inte vara längre än 256 tecken.
 • Eventuell data som samlas in och registreras i ditt Analytics-konto före implementeringen behandlas inte på nytt och kopplas inte till ett användar-id.
 • User-ID-data som samlas in i en egendom kan inte delas eller kombineras med data i andra egendomar.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
11493187388198772170
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
69256