[GA4] User-ID for analyse på flere plattformer

Vil du ha informasjon om hvor du kan finne målings-ID-en din, så du kan begynne å samle inn data fra nettstedet ditt? Da bør du gå hit i stedet.
Denne artikkelen er myntet på bedriftseiere som selv genererer verdiene for User-ID-ene de benytter seg av, og som vil at disse ID-ene skal inngå i Analytics-dataene sine.

User-ID er en avansert funksjon som gjør at Analytics kan gi deg en oversikt over atferden til brukerne dine på flere enheter og plattformer. Analytics lager ett enkelt bilde av hvordan en bruker navigerer rundt på nettstedet, med utgangspunkt i alle dataene som er knyttet til den samme User-ID-en.

For å bruke denne funksjonen må du kunne generere dine egne unike, faste ID-er, konsekvent tilordne ID-ene til brukerne og ta med ID-ene i dataene du sender til Analytics.

Det er ikke mulig å sende inn verdier for User-ID-er via grensesnittet i Analytics. Les gjennom disse artiklene for å finne ut hvordan du kan ta med User-ID-er i dataene du sender til Analytics:

 • Google Analytics 4-tagger: I denne Google Tag Manager-artikkelen forklarer vi hvordan du kan angi User-ID-er via Google Analytics 4-hendelsestaggen.
 • User-ID for Google Analytics: Denne Google Tag Manager-artikkelen er skrevet med utgangspunkt i Universal Analytics-områder, men informasjonen er også relevant for Google Analytics 4-områder, og i denne artikkelen får du mer kontekst.
 • Informasjonskapsler og brukeridentifikasjon: I denne Google Developers-artikkelen forklarer vi hvordan du kan overføre User-ID-er via målingskoden.
Du kan se User-ID-data fra og med 16. juli 2019.

Rapporteringsidentitet

Velg en metode for å identifisere brukerdata i forbindelse med rapportering:

 • Etter User-ID, Google-signaler og så enhet (tilgjengelig hvis du har slått på Google-signaler): Med denne metoden brukes den mer nøyaktige User-ID-en (hvis den er samlet inn) til å identifisere en bruker og forene alle relaterte hendelser i analyse og rapportering. Hvis det ikke samles inn noen User-ID, bruker Analytics informasjon fra Google-signaler (der det er aktuelt). Hvis verken User-ID eller Google-signaler foreligger, identifiserer Analytics brukere gjennom en enhets-ID, som enten er Analytics-informasjonskapselen for nettsteder eller appforekomst-ID-en for apper.

  Når du slår på Google-signaler, samler Analytics inn data om interesser og demografiske kategorier hvis disse dataene foreligger. Som et resultat av dette blir rapportene dine underlagt terskelverdier.
 • Etter User-ID og enhet (tilgjengelig hvis du ikke har slått på Google-signaler): Med denne metoden brukes den mer nøyaktige User-ID-en (hvis den er samlet inn) til å identifisere en bruker og forene alle relaterte hendelser i analyse og rapportering. Hvis User-ID-informasjon ikke er tilgjengelig, bruker Analytics enhets-ID-en – enten Analytics-informasjonskapselen for nettsteder eller appforekomst-ID-en for apper – til å identifisere brukerne.
 • Etter enhet: Med denne metoden brukes bare enhets-ID-en – enten Analytics-informasjonskapselen for nettsteder eller appforekomst-ID-en for apper – til å identifisere brukerne. Eventuelle User-ID-er som ble samlet inn, blir ignorert.

Du finner disse alternativene under Standardidentitet for rapportering (se nedenfor) i Administrator-delen i Analytics.

Alternativet du velger, påvirker ikke datainnsamlingen eller behandlingen av data. Du kan bytte mellom alternativene når som helst uten at det får permanent innvirkning på dataene.

Endringer i brukerberegninger

Når du implementerer User-ID, begynner Analytics å behandle bruker-ID-er (når Analytics samler dem inn) for alle hendelser, slik at brukernes atferd når de er pålogget på flere plattformer og enheter, gjenspeiles på en nøyaktig måte i rapportene dine. Dermed kan du forvente at brukerberegninger endres fra implementeringstidspunktet og fremover.

Hvilken endring som gjøres, avhenger av hvilken interaksjon brukerne har med bedriften din. Eksempelvis «Aktive brukere»-beregningen, som angir antallet aktive brukere i løpet av et bestemt antall dager (f.eks. 7, 14 eller 28), varierer sannsynligvis umiddelbart etter implementeringen, ettersom enkeltbrukere kan bli regnet både som pålogget og avlogget i løpet av de aktuelle periodene. Dette er forventede svingninger, og dataene dine blir vanligvis mer stabile etter at det bestemte antallet dager er over (f.eks. 7, 14 eller 28 dager).

Implementering

Du implementerer først User-ID på nettstedet ditt eller i appen din, og deretter i Administrator-delen i Analytics.

På nettstedet ditt eller i appen din

Følg denne veiledningen for å implementere User-ID på nettstedet ditt via den globale nettstedstaggen.

Følg veiledningen for iOS eller Android for å implementere User-ID i appen din via SDK-en.

I Administrator-delen i Analytics

Når du har oppdatert nettstedet ditt eller appen din slik at nettstedet eller appen samler inn User-ID-er, kan du oppdatere områdekonfigurasjonen din i Administrator-delen i Analytics for å endre rapporteringsidentiteten du vil bruke.

 1. Logg på Google Analytics.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til området du vil endre.
 3. Klikk på Standardidentitet for rapportering i Område-kolonnen.
 4. Velg enten Etter User-ID, Google-signaler og deretter enhet, Etter User-ID og enhet eller Bare etter enhet.
 5. Klikk på Lagre.

Rapportér sammenligninger

Når du har implementert User-ID i appen din eller på nettstedet ditt og bekreftet innstillingene for Analytics-området ditt, kan du legge til sammenligninger i rapportene dine for å sammenligne data fra påloggede brukere med andre datatyper.

Hvis du ikke kjører den nevnte sammenligningen, får du en samlet visning av data om både påloggede og ikke påloggede brukere.

Når du bare tar med de brukerne som er pålogget, blir disse brukerne deduplisert i Analytics. Det kan derfor forekomme visse avvik i dataene:

 • færre brukere
 • høyere verdier per bruker

Du får også se tilleggsdata, for eksempel hvor mange av disse brukerne som har hatt interaksjoner med bedriften din på flere plattformer.

Personlig tilpasning av annonser

User-ID-er du laster opp til Google Analytics, brukes til å behandle målgruppelister. Disse kan så gjøres tilgjengelig for eventuelle tilknyttede annonsetjenester, blant annet i forbindelse med personlig tilpasning av annonser. Per nå støtter vi bare målretting mot den siste registrerte enheten for en gitt User-ID. Du kan fastsette kriterier som krever bruk på flere enheter eller plattformer (f.eks. en målgruppe hvor det kreves en kjøpshendelse både i nett- og appstrømmer). I tillegg kan du fastsette enhetsspesifikke eller strømspesifikke kriterier om du vil sette sammen målgrupper som bruker bestemte enheter.

Grenser og retningslinjer

Finn ut mer om grensene for User-ID og retningslinjene du må overholde.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?