[GA4] מדידת הפעילות בפלטפורמות שונות באמצעות User-ID

שליחת מזהי משתמשים שנוצרו במערכות של העסק לנכס Analytics

התכונה User-ID מאפשרת לכם לשייך את המזהים שלכם למשתמשים ספציפיים. כך תוכלו לקשר את ההתנהגות שלהם בין סשנים שונים במכשירים שונים ובפלטפורמות שונות. מערכת Analytics מפרשת כל מזהה משתמש כמשתמש נפרד, וכך אתם מקבלים ספירה מדויקת יותר של המשתמשים ודוח מקיף יותר לגבי הקשר של המשתמש לעסק שלכם.

אם קישרתם את Analytics ל-BigQuery ואתם אוספים מזהי משתמשים, המידע הזה מיוצא ל-BigQuery ללא קשר לסטטוס ההסכמה של המשתמשים.

לפני שמתחילים

כדי לשלוח מזהי משתמשים ל-Analytics, אתם צריכים ליצור בעצמכם מזהה ייחודי לכל משתמש, ולהקצות את המזהים האלה למשתמשים באופן עקבי. הפעולה הזו מתבצעת בדרך כלל במהלך ההתחברות. לדוגמה, כשמשתמש נכנס לחשבון, אפשר להשתמש בכתובת האימייל שלו כדי ליצור מזהה ייחודי שאפשר להתייחס אליו בכל המקומות באתר או באפליקציה. מזהה משתמש צריך להיות קצר מ-256 תווים.

הערה: אתם אחראים לוודא שהשימוש במזהי משתמשים יהיה בהתאם לתנאים ולהגבלות של Google Analytics. בין היתר, עליכם להימנע משימוש לא מורשה בפרטים אישיים מזהים (PII), ולהציג הודעה הולמת על השימוש במזהים במדיניות הפרטיות שלכם. אין לכלול במזהה משתמש מידע שבאמצעותו צד שלישי יוכל לקבוע את זהות המשתמש.

שליחת מזהי משתמשים

הוראות לשליחת מזהי משתמשים מפורטות במאמר שליחה של מזהי משתמשים.

אימות הזיהוי של מי שמדווח

חשוב לוודא שמוגדר בנכס זיהוי של מי שמדווח שכולל את האפשרות User-ID. כך עושים את זה:

 1. בקטע ניהול, בקטע תצוגת נתונים לוחצים על זיהוי של מי שמדווח.
 2. בוחרים אחת מהאפשרויות הבאות:
  • מעורב: הערכה של User-ID‏, Google Signals, מזהה מכשיר, נתונים לפי מודל
  • נצפו: הערכה של User-ID, ‏Google Signals, מזהה מכשיר

נתוני Google Signals יוסרו מהזיהוי של מי שמדווח ב-12 בפברואר 2024. השינוי הזה יחול על כל נכסי Google Analytics 4 וישפיע רק על תכונות הדיווח.

מה אפשר לעשות עם User-ID

השוואה בין משתמשים שמחוברים לחשבון למשתמשים שלא מחוברים לחשבון

כדי להשוות בין ההתנהגות של משתמשים שמחוברים לחשבון לבין ההתנהגות של משתמשים שלא מחוברים: יוצרים השוואה בעזרת המאפיין התבצעה כניסה באמצעות מזהה משתמש. מגדירים את הערך 'כן' למאפיין הזה.

השוואה שמוגדר בה המאפיין "כניסה עם מזהה משתמש" וערך המאפיין = כן

דוח שמוצגים בו הנתונים משתמשים, משתמשים חדשים, משך ההתעניינות והכנסות בהשוואה בין משתמשים מחוברים למשתמשים לא מחוברים.

ניתוח משתמשים נפרדים

כשמשתמשים בשיטה ניתוח משתמשים נפרדים, המערכת מציגה את המשתמשים שנכללים בפלח קיים, או משתמשים שנכללים בפלח הזמני שנוצר כתוצאה משימוש בשיטות ניתוח אחרות בכלי הניתוחים. אפשר להתעמק ברשימה ולהציג מידע מפורט על משתמשים ספציפיים, כולל איך ומתי המשתמש צורף, מדדי סיכום לגבי המשתמש וציר זמן של הפעילויות שלו באתר או באפליקציה שלכם.

יצירת קהלים לרימרקטינג על סמך נתוני User-ID

אתם יכולים להשתמש במזהי משתמשים כבסיס ליצירת קהלים לרימרקטינג. אם קישרתם את חשבון Google Analytics לחשבון Google Ads, הקהלים האלה זמינים בספרייה המשותפת ב-Google Ads.

 • אם תשתמשו ב-User-ID, מערכת Analytics תכלול בנתונים רק את מזהה המשתמש ואת המזהה של המכשיר האחרון ששויך לכל משתמש מחובר.
 • אם לא תשתמשו ב-User-ID, מערכת Analytics תכלול בפרטי הקהלים שמיוצאים ל-Google Ads את כל מזהי המכשירים והמשתמשים.

איך מערכת Analytics מטפלת בסשנים שלא נאספו בהם כל נתוני ה-User-ID?

לפעמים משתמשים מפעילים אירועים באתר או באפליקציה לפני שהם נכנסים לחשבון או אחרי שהם מתנתקים ממנו. במקרה הראשון, מערכת Analytics תשתמש במזהה הסשן כדי לשייך את הסשן למזהה המשתמש שהיא תקבל כשהמשתמש ייכנס לחשבון. במקרה השני, אחרי שהמשתמש יצא מהחשבון, מערכת Analytics תפסיק לשייך אירועים נוספים למזהה המשתמש שלו.

לדוגמה, משתמש מתחיל סשן בלי ששויך לו מזהה משתמש, ומפעיל בסשן את האירועים 1 ו-2. לאירועים האלה לא משויך מזהה משתמש. אחר כך המשתמש נכנס לחשבון ומפעיל את אירוע 3. בשלב הזה כל האירועים (1, 2 ו-3) משויכים למזהה של המשתמש הזה. בהמשך המשתמש יוצא מהחשבון ואז מפעיל את אירוע 4. לאירוע 4 לא ישויך מזהה משתמש. האירועים 1, 2 ו-3 עדיין ישויכו למשתמש הזה.

מגבלות

 • התכונה User-ID מיועדת לשימוש עם טכנולוגיות Google Analytics. כל הטמעה שלה צריכה להתבצע בהתאם למדיניות של Analytics SDK / התכונה User-ID.
 • מזהי משתמשים שאתם שולחים ל-Google Analytics צריכים להיות קצרים מ-256 תווים.
 • כל הנתונים בחשבון Analytics שנאספו ותועדו לפני ההטמעה לא יעובדו מחדש ולא ישויכו למזהה משתמש.
 • לא ניתן לשתף נתוני User-ID בין נכסים או לשלב אותם עם נתונים בנכסים אחרים.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

תוכלו לנסות את האפשרויות הבאות:

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
18368314914051540379
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
69256