Tento článek se týká služeb Google Analytics 4. Pokud používáte službu Universal Analytics, pročtěte si v tomto centru nápovědy sekci věnovanou Universal Analytics.

[GA4] User-ID pro analýzy napříč platformami

Odešlete ID uživatelů vygenerovaná vaší firmou do služby Analytics
Chcete zjistit, kde najdete ID měření, abyste mohli začít shromažďovat data ze svého webu? Přejděte sem.

Pokud chcete měřit návštěvy a aktivity uživatelů na různých zařízeních a platformách, můžete implementovat funkci User-ID. Za tímto účelem odešlete službě Analytics jedinečný identifikátor, který přiřadíte každému z přihlášených uživatelů. Pomocí funkce User-ID můžete získat přesnější počty uživatelů, analyzovat, co přihlášení uživatelé dělají, a chápat chování uživatelů na různých kontaktních bodech.

Pokud například máte web i aplikaci a uživatelé mobilních zařízení navštěvují aplikaci na telefonech i tabletech, umožní vám funkce User-ID měřit a prozkoumávat cesty uživatelů v jednom celkovém přehledu dat.

Obsah tohoto článku:

Implementace funkce User-ID

Když chcete implementovat User-ID:

 1. Na svém webu nebo v aplikaci vygenerujte ID uživatelů.
 2. Odešlete ID uživatelů do Google Analytics.
 3. Postarejte se, aby identita pro přehledy služby Google Analytics používala User-ID.

1) Vygenerujte ID uživatelů

Generování jedinečných anonymních ID se obvykle provádí prostřednictvím přihlášení na web nebo do aplikace. Tento proces potřebuje jednoznačně identifikovat uživatele a pak informace anonymizovat.

ID uživatelů nesmí obsahovat údaje umožňující zjištění totožnosti.

2) Odešlete ID uživatelů do Google Analytics

Způsob předávání anonymizovaných ID uživatelů do Google Analytics závisí na tom, zda data pocházejí z webu nebo aplikace, a v případě aplikace i na tom, zda je to aplikace pro iOS nebo Android.

Pro weby můžete použít globální knihovnu webu (gtag.js) knihovnu JavaScript nebo Správce značek Google.

Příklad souboru gtag.js

<script>
    gtag('config', 'G-XXXXXXXX', {'user_id': 'USER_ID'});
    gtag('set', 'user_properties', { 'crm_id' : 'USER_ID' });
</script>

V tomto příkladu představuje řetězec USER_ID ID uživatele, které vygeneroval web nebo aplikace a které neumožňuje identifikaci osoby.

Metoda gtag('config' předá ID uživatele službě Google Analytics 4, která ho použije v přehledech zahrnujících různá zařízení.  Řetězec „G-XXXXXXXX“ nahraďte svým ID měření.

Metoda gtag('set', přiřadí ID uživatele charakteristice uživatele, která bude použita v přehledech a průzkumech.

Další informace o souborech cookie a nastavení ID uživatele

Správce značek Google – příklad

Pomocí konfigurační značky Google Analytics 4 vytvořte pole user_id, které získává hodnotu z proměnné Správce značek, která obsahuje ID uživatele.

iOS a Android

Pokud chcete User-ID implementovat v aplikaci prostřednictvím sady SDK, postupujte podle pokynů pro iOS nebo Android.

3) Kontrola výchozí identity pro přehledy

Postarejte se, aby služba GA4 používala identitu pro přehledy, která zahrnuje možnost User-ID:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Klikněte na Správce a přejděte ke službě, kterou chcete upravit.
 3. Ve sloupci Služba klikněte na možnost Výchozí identita pro přehledy.
 4. Vyberte jednu z možností: Podle User-ID, signálů Google, pak zařízení nebo Podle User-ID a zařízení.

Další informace o nahlašování identity

Co lze s User-ID dělat

Porovnání přihlášených a nepřihlášených uživatelů

Jakmile stránky a události začnete přiřazovat k ID uživatelů, můžete porovnat chování přihlášených a nepřihlášených uživatelů:

Porovnání zahrnující dimenzi „Přihlášen pomocí ID uživatele“ a hodnotu dimenze = ano

Přehled ukazující uživatele, nové uživatele, dobu zapojení a tržby přihlášených i nepřihlášených uživatelů.

Další informace o vytváření porovnání

Zobrazení ID uživatelů v přehledech a průzkumech

user_id je vyhrazený název služby, takže k němu nemáte v přehledech a průzkumech přímý přístup. Místo toho můžete odeslat identifikátor uživatele, který vytvoříte pomocí jiného parametru (například crm_id) a pak ho uložíte ve vlastní dimenzi s charakteristikou uživatele:

Pokud chcete odeslat identifikátor uživatele do služby GA4, použijte výše uvedený příklad:

    gtag('set', 'user_properties', { 'crm_id' : 'USER_ID' });
 
Pak uložte ID uživatelů do vlastní dimenze:
 
 1. Na levém navigačním panelu klikněte na Konfigurovat a pak na Vlastní definice.
 2. Vpravo klikněte na Vytvořit vlastní dimenze.
 3. Zadejte název dimenze (například „ID uživatele“).
 4. Vyberte rozsah Uživatel.
 5. Zadejte popis (nepovinný).
 6. Zadejte název charakteristiky uživatele (například „crm_id“).
 7. Klikněte na Uložit.

Vytvoření vlastní dimenze s názvem UserID, rozsahem Uživatel a charakteristikou uživatele = crm_id.

Nyní tuto dimenzi můžete do přehledů a průzkumů přidat jako jakékoli jiné pole.

Další informace o vlastních dimenzích

Průzkum uživatelů

V průzkumu uživatelů jsou uvedeni uživatelé, kteří patří do existujícího segmentu, případně do dočasného segmentu vytvořeného některou z dalších technik v nástroji Průzkumy. V seznamu si můžete zobrazit podrobnější informace o jednotlivých uživatelích, například kdy a jak jste daného uživatele získali, souhrnné metriky pro tohoto uživatele nebo časovou osu jeho aktivit na vašem webu nebo v aplikaci.

Další informace o průzkumech uživatelů

Vytváření remarketingových publik na základě dat z User-ID

Remarketingová publika lze vytvářet na základě ID uživatelů. Pokud jste propojili účty Google Analytics a Google Ads, budou tato publika k dispozici ve sdílené knihovně v Google Ads.

Pokud používáte údaje User-ID, Analytics uvádí pouze ID uživatele a identifikátor posledního zařízení přidružené ke každému přihlášenému uživateli.

Pokud údaje User-ID nepoužíváte, zahrnuje služba Analytics do informací o publiku, které exportuje do Google Ads, veškeré identifikátory zařízení a uživatelů.

Další informace o vytváření a úpravě publik

Jak služba Analytics zpracovává návštěvy s neúplným shromažďováním údajů User-ID

Uživatelé někdy události na webu nebo v aplikaci spustí před přihlášením nebo po odhlášení. V prvním případě služba Analytics podle ID relace přidruží relaci k ID uživatele, které bylo zadáno při přihlášení uživatele. V druhém případě služba Analytics po odhlášení uživatele přestane přiřazovat všechny následné události k danému ID uživatele.

Příklad

Uživatel zahájí relaci bez přiřazeného ID uživatele a spustí události 1 a 2. S těmito událostmi není spojeno žádné ID uživatele.

Následně se uživatel přihlásí a spustí událost 3. Události 1, 2 a 3 jsou nyní přiřazeny k danému ID uživatele.

Nakonec se uživatel odhlásí a spustí událost 4. K události 4 není přidruženo žádné ID. Události 1, 2 a 3 zůstávají spojené s tímto uživatelem.

Omezení funkce User-ID

Platí pokyny a zásady

Funkce User-ID umožňuje součinnost s technologiemi Google Analytics. Všechny její implementace se musí řídit zásadami služby Analytics pro sadu SDK a User-ID.

Délka ID uživatele

ID uživatele, která odesíláte do Google Analytics, nesmí být delší než 256 znaků Unicode.

User-ID se nevztahuje na údaje z historie

Data z User-ID začnou být k dispozici po implementaci funkce. Data shromážděná a zaznamenaná v účtu Analytics před implementací nebudou zpětně zpracována a nebudou přidružena k ID uživatele.

Data funkce User-ID z různých služeb nelze sloučit

Údaje User-ID získané v jedné službě nelze sdílet ani spojit s daty z jiné služby.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false