Giới thiệu về báo cáo Google Analytics 4

Báo cáo Analytics bắt đầu bằng một bản tóm tắt về doanh nghiệp của bạn, trong đó nêu rõ kênh thu nạp, tương tác, kiếm tiền và giữ chân người dùng, cũng như nêu bật thông tin về:

  • Thu nạp người dùng: các nguồn, phương tiện và chiến dịch mà qua đó bạn thu nạp được người dùng
  • Mức độ tương tác: mức độ tương tác của người dùng qua các sự kiện, trang và màn hình
  • Kiếm tiền: lượng người mua và doanh thu theo mặt hàng, chương trình khuyến mại và phiếu giảm giá
  • Tỷ lệ giữ chân: tỷ lệ giữ chân theo người dùng mới và người dùng cũ, nhóm thuần tập và giá trị lâu dài

Bên cạnh các báo cáo phản ánh kênh, Analytics còn cung cấp báo cáo về:

  • Nhân khẩu học: số lượng người dùng theo thứ nguyên nhân khẩu học
  • Công nghệ: phiên bản ứng dụng mà người dùng sử dụng và các công nghệ mà họ dùng để tương tác với nội dung của bạn

Hãy mở rộng danh mục báo cáo để xem báo cáo tổng quan và báo cáo trình khám phá.

Các thẻ tóm tắt trong mỗi báo cáo tổng quan thường bao gồm một chỉ số và một thứ nguyên, đồng thời giải quyết một câu hỏi duy nhất về doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như: "Đặc điểm nhân khẩu học của người dùng là gì?"

Từ các thẻ tóm tắt, bạn có thể xem báo cáo trình khám phá đầy đủ hơn bằng cách nhấp vào đường liên kết ở cuối thẻ.

 

 

Trong trường hợp này, đường liên kết sẽ mở báo cáo Quốc gia.

 

 

Các báo cáo ở cấp độ tiếp theo này bao gồm một nhóm chỉ số rộng hơn.

Cơ sở hạ tầng báo cáo được thiết kế để bạn có thể kiểm tra nhanh các chỉ số về doanh nghiệp của mình, sau đó tìm hiểu kỹ hơn các lĩnh vực bạn muốn khám phá.

Các tài nguyên liên quan

Báo cáo, thứ nguyên và chỉ số

Mẫu trang tổng quan

Mẫu trình khám phá

Bản phân tích

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?