[GA4] Začíname s reportmi

Ako sa vďaka reportom dozvedieť viac o používateľoch a ich aktivitách

Účet Google Analytics ponúka vopred vytvorené reporty, pomocou ktorých môžete analyzovať údaje zo svojich webov a aplikácií. Okrem reportov poskytovaných Googlom si môžete vytvoriť aj vlastné reporty, aby ste si mohli prezrieť práve tie informácie, ktoré vás zaujímajú.

Analytics predvolene zahŕňa prehľad reportov, report V reálnom čase a nasledujúci report zbieroktém. Ak chcete svoje údaje ďalej analyzovať, môžete použiť PrieskumyBigQuery.

Zbierka Životný cyklus

Reporty v zbierke Životný cyklus vám pomôžu porozumieť aktivite používateľov od ich akvizície až po konverziu.

  • Report akvizície sa zameriava na nových a vracajúcich sa používateľov a spôsob ich získania (napr. médium, zdroj, kampaň).
  • Report zapojenia ukazuje aktivitu používateľov podľa počtu udalostí, doby strávenej interakciami s vaším webom alebo aplikáciou a počet, koľkokrát sa používatelia na váš web alebo do aplikácie vrátili.
  • Report speňažovania obsahuje informácie o tom, aké výnosy získavate prostredníctvom nákupov v elektronickom obchode, nákupov v aplikácii, odberov a mobilných reklám.
  • Report udržania uvádza, ako efektívne dokážete nových používateľov premeniť na vracajúcich sa používateľov a aké percento používateľov sa pravidelne vracia.

Analytics nahrádza zbierku Životný cyklus zbierkou Prehľady hier v prípadoch, keď máte nastavenú kategóriu odvetvia Hry alebo aspoň polovica vašich streamov aplikácie súvisí s aplikáciami kategorizovanými ako Hry.

Zbierka Používateľ

V zbierke Používateľ nájdete témy, ktoré vám pomôžu urobiť si predstavu o ľuďoch používajúcich váš web alebo aplikáciu.

  • Report Demografické údaje kategorizuje používateľov podľa veku, oblasti, záujmov a ďalších kritérií.
  • Report technológií zobrazuje technológie, ktoré ľudia používajú, a adopciu jednotlivých vydaní.

Zbierka Vývojár aplikácií

Ak v aplikácii používate súpravu Google Analytics for Firebase (GA4F) SDK, zobrazí Google v ľavej navigácii zbierku Vývojár aplikácie. Táto zbierka poskytuje informácie o vašich pripojených aplikáciách.

Úprava obdobia

V reportoch v službe Google Analytics sa predvolene zobrazujú údaje za posledných 28 dní. Obdobie môžete upraviť pomocou rozbaľovacej ponuky vpravo hore v reporte. Úpravou obdobia v jednom reporte zmeníte obdobie aj v ostatných reportoch v účte. V reporte V reálnom čase nemôžete upravovať obdobie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false
false