[GA4] Запознаване с отчетите в Google Анализ

Разгледайте ръководството ни за отчитане, за да разберете в пълна степен основните положения на отчетите в Google Анализ и да разгледате примери за данните, които се събират.

Google Анализ събира данни от уебсайтовете и приложенията Ви, за да създава отчети, които предоставят статистика за бизнеса Ви. Можете да използвате отчетите, за да наблюдавате трафика, да проучвате данни и да разбирате потребителите си и активността им.

Щом Анализ започне да получава данни, те се показват в отчета в реално време и малко след това – в другите Ви отчети. Някои от данните в отчетите Ви се събират от уебсайтовете и приложенията Ви, щом настроите Google Анализ, докато други изискват допълнително настройване.

Можете да намерите всичките си отчети, като кликнете върху Отчети Отчети вляво.

Екранна снимка на секцията „Отчети“ вляво с откроена опция „Отчети“

Първи стъпки

Когато започнете да използвате Google Анализ, ще видите отчет с моментна снимка на отчетите, отчет в реално време и определен брой предварително дефинирани отчети. Всички, които имат достъп до профила Ви в Анализ, ще виждат един и същ набор отчети вляво.

Екранна снимка на отчети с откроена навигация вляво

Вляво ще намерите следните типове отчети:

  • Отчетът за общ преглед представлява отчет, в който се обобщават данните по дадена тема; например отчетите „Общ преглед на придобиването“ и „Общ преглед на ангажираността“.
  • Подробният отчет представлява отчет, който Ви дава възможност да направите разбивка по една или две величини, за да изследвате данните си по-подробно. например отчетите „Покупки от електронна търговия“ и „Събития“.

Персонализиране на отчетите

Можете да променяте отчетите, които се показват вляво, както и информацията, включена във всеки отчет. Макар че Google Анализ предоставя колекция от отчети, съобразена с бизнеса Ви, персонализирането на отчетите и навигацията Ви дава възможност допълнително да персонализирате интерфейса, така че да отговаря на бизнес нуждите Ви. Научете повече за персонализирането на отчетите.

Ориентиране в интерфейса

Следва пример за отчет в Google Анализ:

Екранна снимка с етикет на отчета за придобиването на потребители

  1. Приложете филтър, за да разглеждате подмножество от отчетните си данни. Научете повече
  2. Приложете сравнение, за да разглеждате паралелно набори от данни. Научете повече
  3. Определете каква част от данните Ви да се показва в отчета. Научете повече
  4. Коригирайте периода от време за всичките Ви отчети. Няма да намерите тази опция в отчета в реално време.
  5. Персонализирайте отчета, споделете или експортирайте отчета и получете статистика за данните си.

Колекции с отчети

Наборът от отчети под моментната снимка на отчетите и отчетите в реално време вляво се нарича „Колекции с отчети“. Ще виждате някои от следните колекции с отчети въз основа на информацията, която сте предоставили по време на настройването. Можете да персонализирате колекциите с отчети така, че да включват който и да е отчет.

Колекция с отчети Какво представлява Показва се автоматично, когато...
Програмист на приложения

Обобщава ключовите показатели за приложенията, които свързвате с Firebase, включително данните за потребителите Ви и поведението им

добавите SDK на Google Анализ за Firebase към свързаното си мобилно приложение
Отчитане за игри

Предоставя специфична за играта информация, чрез която можете да измервате поведението на клиентите във фунията на потребителите и да получавате статистика на базата на показатели относно мобилните си приложения за игри

разполагате с поне един поток от данни от приложение, свързан с приложение за игра в Google Play Магазин или Apple App Store; или категорията на отрасъла в настройките на собствеността Ви е зададена на „Игри“
През целия период

Помага Ви да разберете всеки етап от пътя на клиента – от придобиването до задържането

Всички собствености в Google Анализ започват с тази колекция по подразбиране.
Потребител

Помага Ви да разберете какви хора използват уебсайтовете и приложенията Ви, като например възрастта, интересите, устройствата и версиите на приложенията

Всички собствености в Google Анализ започват с тази колекция по подразбиране.

Какво следва

Когато искате да изследвате допълнително определени елементи от данните, можете да създадете изследване за по-задълбочено проучване или да експортирате данните си в BigQuery, за да изпълнявате команди от тип SQL за данните си.

Освен това можете да изтеглите приложението Google Анализ, за да имате достъп до профилите и данните си в Анализ от телефона или таблета си. Приложението Google Анализ включва много от същите отчети, които намирате в Анализ в мрежата. Можете да изтеглите мобилното приложение Google Анализ за Android или iOS. Научете повече

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
false
false
true
69256
false
false