Mẫu trang tổng quan

 

 

Một số báo cáo Analytics (bao gồm cả các báo cáo Tổng quan trong mỗi danh mục) sử dụng mẫu trang tổng quan.

Trang tổng quan bao gồm một số thẻ, trong đó mỗi thẻ tập trung vào các nhóm chỉ số-thứ nguyên cụ thể, ví dụ:

  • Người dùng và doanh thu trong 30 ngày qua
  • Người dùng theo kênh hoặc nguồn/phương tiện
  • Số lần nhấp, chi phí và doanh thu trên mỗi chiến dịch

Thông tin tập trung này cung cấp sẵn câu trả lời cho các câu hỏi bạn thường thắc mắc về doanh nghiệp của mình, chẳng hạn như:

  • Doanh thu của tôi trong tháng vừa qua là bao nhiêu?
  • Tôi có được nhiều người dùng nhất thông qua những kênh nào?
  • Chiến dịch nào tạo ra doanh thu nhiều nhất?

Công cụ chọn phạm vi ngày trên mỗi thẻ cho phép bạn áp dụng phạm vi ngày xác định trước hoặc tùy chỉnh.

Hình ảnh hóa

Các hình ảnh trên trang tổng quan được thiết kế để giúp bạn hiểu ngay về các mối quan hệ chỉ số-thứ nguyên. Ví dụ: Người dùng theo Quốc gia.

Đường dẫn liên kết báo cáo

Nếu có một đường dẫn liên kết ở dưới cùng của thẻ, đường dẫn liên kết này sẽ mở báo cáo đầy đủ. Tại đây, bạn có thể thấy một tập hợp số liệu rộng hơn và chọn các thứ nguyên chính và phụ khác nhau.

Các tài nguyên liên quan

Giới thiệu về báo cáo Google Analytics 4

Báo cáo, thứ nguyên và chỉ số

Mẫu trình khám phá

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố