[GA4] Analytics oturumları hakkında

Etkinlikler başladığında oturum kimliklerinin ve numaralarının nasıl oluşturulduğu dahil olmak üzere Google Analytics 4 oturumları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Oturum, bir kullanıcının web siteniz veya uygulamanızla etkileşim kurduğu süreyi ifade eder.

Hangi işlemler oturum olarak sayılır?

Analytics'te bir oturum, etkin oturum yokken (ör. önceki oturumu zaman aşımına uğradığında) kullanıcı uygulamanızı ön planda açtığında veya bir sayfayı ya da ekranı görüntülediğinde başlar.

Varsayılan olarak, kullanıcı 30 dakika boyunca hiçbir işlem yapmazsa oturum sonlandırılır (zaman aşımına uğrar). Oturumlar için maksimum süre sınırı yoktur.

Oturum zaman aşımını düzenleyin

Uygulama oturumu zaman aşımını ayarlama

Bir uygulama arka plana taşındığında uygulama oturumunun zaman aşımına uğraması için geçmesi gereken süre sayılmaya başlar. Bununla birlikte, uygulama arka plandayken gönderdiğiniz etkinliklere extend_session parametresini (1 değeriyle) ekleyerek bu oturumu uzatabilirsiniz. Uygulamanız çoğunlukla arka planda kullanılıyorsa (ör. navigasyon ve müzik uygulamaları) bu özellik yararlıdır.

Uygulama oturumlarında 30 dakikalık varsayılan zaman aşımını setSessionTimeoutDuration yöntemiyle değiştirin.

Web oturumu zaman aşımını ayarlama

Web oturumlarında 30 dakikalık varsayılan zaman aşımını değiştirmek için:

 1. Mülk sütununda, Veri Akışları'nı tıklayın.
 2. Web veri akışı seçin.
 3. Sayfanın en altında, Etiket ayarlarını yapılandırın'ı tıklayın.
 4. Mevcut tüm seçenekleri görmek için Ayarlar bölümünde Tümünü göster'i tıklayın.
 5. Oturum zaman aşımını düzenleyin'i tıklayın.
  • Oturum zaman aşımını düzenleyin: Oturum zaman aşımını saat ve dakika cinsinden ayarlayın.
  • Etkileşim sağlanan oturumlar için zamanlayıcıyı ayarlayın: Bir oturumun etkileşim sağlanan oturum olarak sayılması için gereken süreyi saniye cinsinden seçin.
 6. Kaydet'i tıklayın.

Etkinlikler bir oturum kimliği ve numarasıyla nasıl ilişkilendirilir?

Google, bir oturum başladığında otomatik olarak bir session_start etkinliği toplar ve session_start etkinliği üzerinden bir oturum kimliği (ga_session_id) ve oturum sayısı (ga_session_number) oluşturur.

 • Oturum kimliği, bir etkinliğin geldiği oturumu tanımlar. Örneğin, bir kullanıcının web sitenizde iki ayrı oturumu olduğunda, iki farklı oturum kimliği oluşturulur.
 • Oturum sayısı, kullanıcının geçerli oturuma (ör. sitenizdeki üçüncü veya beşinci oturumu) kadar açtığı oturum sayısını tanımlar.

Hem oturum kimliği hem de oturum sayısı, gtag.js ve Firebase için Google Analytics SDK'sı üzerinden bir oturumdaki her etkinlikle otomatik olarak ilişkilendirilir. Ancak tanımlayıcı, Measurement Protocol veya Verileri İçe Aktarma'daki etkinliklere otomatik olarak dahil edilmez.

Bazen oturum kimliği session_start etkinliğiyle ilişkilendirilmez (ör. etkinlik bir alt mülkten filtrelendiğinde). Analytics, bu durumlarda bile bir oturum kimliği oluşturur.

Oturum sayısı nasıl hesaplanır?

Analytics, benzersiz oturum kimliklerinin sayısını tahmin ederek sitenizde veya uygulamanızda gerçekleşen oturum sayısını hesaplar.

Oturum metriklerini görebileceğiniz yerler

Oturum ve kullanıcı metrikleri, tahmin yoluyla hesaplanır. Google Analytics Oturum, Etkileşim sağlanan oturum ve Kullanıcı başına etkileşim sağlanan oturum sayısı gibi çeşitli oturum metrikleri sağlar. Bu metrikler sayesinde, sitenizde veya uygulamanızda başlatılan oturumların sayısıyla ilgili verileri görebilirsiniz.

Metrikler; Edinmeye genel bakış, Kullanıcı edinme ve Etkileşime genel bakış gibi raporlarda gösterilir. Oturum metriklerini Explorations'da da görebilirsiniz.

Oturum sayıları arasındaki farklar

Ekim 2021'den itibaren Google Analytics, standart ve özel raporlarınız ile Explorations ve Looker Studio'daki oturum metriklerine ilişkin hesaplama yöntemini, oturumları yüksek doğruluk ve düşük hata oranıyla daha verimli bir şekilde saymak için güncellemeye başladı. Sonuç olarak, önceki hesaplama yöntemine göre oturum sayılarında küçük farklılıklar görebilirsiniz.

Bu yeni hesaplama yöntemi, Ekim 2021'e kadarki oturum verilerine uygulanır. Raporunuzun tarih aralığı Ekim 2021'e ait verileri içeriyorsa Analytics verileri göstermez. Ancak event=session_start için filtre uygulayarak etkinlik raporunuzdaki geçmiş verilere erişebilirsiniz.

BigQuery ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar

Google Analytics'te oturum sayılarını görüntülemenin yanı sıra verilerinizi BigQuery'ye aktarabilirsiniz. Böylece, oturum sayılarını SQL benzeri bir söz dizimiyle sorgulayabilirsiniz. BigQuery'de, oturumların tam sayısını hesaplamak için yeterli zaman ve kaynak vardır. Bu nedenle, oturum metrikleri için verimli hesaplama yöntemi (HyperLogLog++ algoritması) uygulanmaz. Daha fazla bilgi

BigQuery daha verimli hesaplama yöntemini uygulamadığından, sonuçları standart ve özel raporlarınız ile Explorations ve Looker Studio'daki sonuçlarla karşılaştırırken oturum sayılarında küçük farklar görebilirsiniz.

Verilerinize nereden bakacağınızı seçerken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

 • Ham verilerinizden daha kesin sonuçlar almak istediğinizde sonuçları BigQuery'de görüntüleyin.
 • Daha verimli sonuçlar elde etmek istediğinizde standart ve özel raporlarınız ile Explorations ve Looker Studio'daki sonuçları görüntüleyebilirsiniz.

Yeni hesaplama yönteminin sonuçları, sorgularınızın çoğu için oturum metriklerini zaman içinde etkili bir şekilde karşılaştırmanıza olanak tanır.

Örnek
 
Geçen haftaya ait oturum sayılarına göz atarken raporlarınızda 1.463, BigQuery'de ise 1.501 oturum gördüğünüzü varsayalım. Bu haftanın oturum sayısına baktığınızda ise raporlarınızda 1.828, BigQuery'de ise 1.876 oturum kaydedildiğini fark ediyorsunuz. Rakamlarda bir miktar farklılık olsa da oturum sayısındaki artışın %25 olduğunu görüyorsunuz. Yani aynı verileri kullanarak oturum sayısındaki değişimi yönüyle birlikte gözlemleyebilirsiniz.
 
Kaynak Geçen hafta (oturumlar) Bu hafta (oturumlar)
Raporlar 1.463 1.828 (+25%)
BigQuery 1.501 1.876 (+25%)

Universal Analytics'ten farklılıklar

Google Analytics 4 mülkünüzdeki oturum sayıları, Universal Analytics mülkünüzdeki oturum sayılarından daha düşük olabilir. Bunun nedeni, oturum sırasında kampanya kaynağı değiştiğinde Google Analytics 4 yeni oturum oluşturmazken Universal Analytics'in böyle bir durumda yeni oturum oluşturmasıdır.

Bir oturum gün sınırını geçerse (ör. saat 23:55'te başlayıp saat 00:05'te sona ererse) her gün için birer kez sayılmasına rağmen tek bir oturum olarak kabul edilir. Oturum farklılıkları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
3162961589895246679
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
69256