Výpočet návštěvy

V Google Analytics pro Firebase se návštěva zahájí, když se na popředí otevře aplikace. Když je aplikace přesunuta do pozadí, začne běžet doba, po jejímž uplynutí návštěva vyprší. Máte ale možnost návštěvu prodloužit zaprotokolováním parametru extend_session (s hodnotou 1) u událostí zaznamenaných v době, kdy aplikace běží na pozadí. To je užitečné, je-li aplikace často používána na pozadí, jako se tomu běžně děje u navigačních a hudebních aplikací.

Výchozí časový limit návštěvy je 30 minut, ale toto nastavení lze přepsat použitím metody setSessionTimeoutDuration.

Události zaprotokolované v průběhu návštěvy jsou k návštěvě přidruženy dvěma způsoby:

  • ga_session_id: jedinečný identifikátor přiřazený každé události, k níž během návštěvy dojde.
  • ga_session_number: parametr přiřazený každé události, k níž během návštěvy dojde. Tento parametr identifikuje pořadí návštěvy vzhledem k uživateli, např. uživatelova 1. nebo 5. návštěva. To se hodí pro identifikaci toho, kdy dochází k určitým typům událostí, např. k událostem in_app_purchase v 85 % případů dochází v průběhu 5. až 7. návštěvy.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?