Om Google Analytics för Firebase

Om du utvecklar dina appar med hjälp av Firebase är Google Analytics inbyggt.

När du skapar ett nytt Analytics-konto för att kunna rapportera om en av dessa appar identifierar du appen när du skapar den och data som samlas in från appen skickas till standardegendomen. Du kan också skapa en ny mobilappegendom i ett befintligt konto.

Visa rapporterna i antingen Analytics eller på Firebase-konsolen.

Läs mer om hur du konfigurerar Analytics för att kunna spåra dina mobilappar.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?