Mẫu trình khám phá

 

Tổng quan

Một số báo cáo Analytics sử dụng mẫu trình khám phá và mang đến cho bạn cơ hội tương tác với dữ liệu.

Có hai phương pháp hình ảnh hóa và một bảng cho phép bạn so sánh các chỉ số trên các thứ nguyên khác nhau (ví dụ: Số người dùng và Doanh thu trên các kênh chuyển đổi khác nhau hoặc trên các nhóm thiết bị/hệ điều hành khác nhau).

Công cụ kiểm soát phạm vi ngày cho phép bạn chọn phạm vi mặc định hoặc tùy chỉnh.

Hình ảnh hóa

Các phương pháp hình ảnh hóa cung cấp cho bạn hai chế độ xem dữ liệu. Ví dụ:

  • Biểu đồ thanh ở bên trái so sánh tổng số người dùng hoặc phiên theo từng thứ nguyên trong toàn bộ phạm vi ngày (ví dụ: tổng số người dùng theo quốc gia trong 30 ngày qua).
  • Biểu đồ tán xạ ở bên phải so sánh tổng số người dùng theo từng thứ nguyên trong một phạm vi ngày (ví dụ: tổng số người dùng theo từng quốc gia trong 30 ngày qua).

Các phương pháp hình ảnh hóa thay đổi tùy thuộc vào dữ liệu.

Bảng

Bảng so sánh các chỉ số theo thứ nguyên. Ví dụ: Số người dùng, Số phiên và Doanh thu cho từng nhóm kênh mặc định.

Nhấp vào tiêu đề cột để thay đổi dữ liệu trong biểu đồ.

Công cụ kiểm soát phạm vi ngày

Chọn phạm vi ngày mặc định như Chủ nhật - thứ Bảy tuần trước, 7 ngày qua hoặc 30 ngày qua.

Đặt một phạm vi ngày tùy chỉnh bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc.

Khi bạn so sánh phạm vi ngày, Analytics sẽ lấy ngày tương ứng trong tuần để bắt đầu phạm vi ngày so sánh. Ví dụ: nếu bạn sử dụng phạm vi ngày Chủ nhật – thứ Bảy tuần trước, thì Analytics sẽ so sánh với Chủ nhật – thứ Bảy tuần trước nữa. Nếu bạn sử dụng phạm vi ngày tùy chỉnh (ví dụ: 7 ngày bắt đầu vào thứ Hai), thì Analytics sẽ so sánh bắt đầu với thứ Hai tuần trước.

Thứ nguyên chính và phụ

Chọn một thứ nguyên chính từ menu ở đầu cột đầu tiên trong bảng.

Nhấp vào dấu + ở đầu cột đầu tiên để mở cột dữ liệu thứ nguyên phụ. Sử dụng menu ở đầu cột đó để chọn thứ nguyên phụ.

Các tài nguyên liên quan

Giới thiệu về báo cáo Google Analytics 4

Báo cáo, thứ nguyên và chỉ số

Mẫu trang tổng quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố