Łączenie kont w usłudze Search Ads 360

Łączenie usługi Google Analytics i konta Search Ads 360.
Tematy w tym artykule:

Informacje o łączeniu

Samodzielne łączenie usług Analytics 360 i kont reklamodawców w usłudze Search Ads 360 umożliwia tworzenie połączeń i zarządzanie nimi na karcie Administracja w Analytics 360.

Po utworzeniu połączeń możesz importować dane kampanii z Search Ads 360 do Analytics 360.

Jeśli importujesz dane kampanii, masz też możliwość zaimportowania zbiorczych danych o kosztach z Search Ads 360. Jeśli zdecydujesz się na zaimportowanie danych o kosztach, do Analytics trafią tylko informacje zbiorcze. Na Twoim koncie Analytics nie będzie żadnego szczegółowego przedstawienia tych danych. Te zbiorcze dane o kosztach występują w Analytics 360 jako dane SA360 – koszt.

Automatyczne tagowanie docelowych adresów URL jest wdrażane domyślnie.

Z pojedynczą usługą Analytics 360 możesz połączyć wiele kont reklamodawców w usłudze Search Ads 360. Możesz również połączyć jedno konto reklamodawcy w usłudze Search Ads 360 z wieloma usługami Analytics 360. Aby to zrobić, musisz powtórzyć procedurę łączenia w przypadku każdej usługi Analytics 360.

Połączenia między kontem reklamodawcy w usłudze Search Ads 360 a usługą Analytics 360 są traktowane odrębnie, więc każdym z tych połączeń można zarządzać niezależnie.

Przypomnienie: po połączeniu kont uprawnieni użytkownicy Analytics i Search Ads 360 będą mogli wyświetlać dane z obu usług.

Wymagania wstępne

Potrzebujesz poniższych uprawnień w Analytics 360 i Search Ads 360 do tworzenia, edytowania i usuwania połączeń.

Tworzenie i edytowanie

Do tworzenia połączeń i edytowania ustawień zaawansowanych ten sam użytkownik (adres e-mail) musi mieć następujące uprawnienia:

 • Analytics 360: uprawnienia do edytowania na poziomie konta lub usługi, którą chcesz połączyć;
 • Search Ads 360: uprawnienia menedżera agencji lub menedżera reklamodawcy.

Jeśli masz oba te uprawnienia, możesz samodzielnie tworzyć połączenia. Jeśli masz tylko uprawnienie do edycji w Analytics 360, możesz przesłać prośbę o połączenie do użytkownika Search Ads 360 mającego odpowiednie uprawnienia.

Aby edytować nazwę połączenia i wybrać widoki danych Analytics 360, które mają być połączone, potrzebujesz tylko następujących uprawnień:

 • Analytics 360: uprawnienie do edytowania w przypadku konta lub usługi, które zostały połączone.

Usuwanie

Do usuwania połączeń potrzebujesz tylko następującego uprawnienia:

 • Analytics 360: uprawnienie do edytowania w przypadku konta lub usługi, które zostały połączone z Search Ads 360.

Aby utworzyć połączenie między usługami Analytics 360 a kontem reklamodawcy w usłudze Search Ads 360:

 1. Zaloguj się na konto Analytics 360.
 2. Kliknij Administracja, a następnie przejdź do konta i usługi, które chcesz połączyć.
 3. W kolumnie Usługa kliknij Google Marketing Platform > Search Ads 360 – łączenie.
 4. Kliknij + Nowe połączenie z Search Ads 360. Pojawi się lista reklamodawców, których konta nie zostały jeszcze połączone, a w których przypadku masz uprawnienia menedżera agencji lub menedżera reklamodawcy.
  Jeśli nie widzisz żadnych reklamodawców, możesz użyć opcji łączenia 2 (poniżej), by przesłać prośbę o połączenie do administratora Search Ads 360.
 5. Zaznacz reklamodawców, których konta chcesz połączyć z bieżącą usługą Analytics 360, a następnie kliknij Dalej.
 6. W polu Tytuł połączenia wpisz nazwę, jakiej chcesz używać dla tego połączenia.

  Pamiętaj, że jeśli łączysz konto więcej niż jednego reklamodawcy, Analytics 360 tworzy wiele połączeń o tej samej zawartości pola Tytuł połączenia, ale masz możliwość późniejszej edycji nazwy każdego połączenia.

  W obszarze Połączone widoki wybierz widoki raportów Analytics 360, które chcesz połączyć. Domyślnie nie są wybrane żadne widoki.

  Automatyczne tagowanie jest domyślnie włączane po zapisaniu grupy połączeń, by usługa Analytics 360 mogła powiązać sesje z kampaniami Search Ads 360.
 7. Opcjonalnie możesz włączyć Ustawienia zaawansowane, zaznaczając pola obok poszczególnych ustawień importowania lub eksportowania.
 8. Kliknij Utwórz połączenia.

Opcja łączenia 2: masz wymagane uprawnienia tylko w usłudze Analytics 360

Aby wysłać prośbę o połączenie usługi Analytics 360 z kontem reklamodawcy w usłudze Search Ads 360:

 1. Zaloguj się na konto Analytics 360.
 2. Kliknij Administracja, a następnie przejdź do konta i usługi, które chcesz połączyć.
 3. W kolumnie Usługa kliknij Google Marketing Platform > Search Ads 360 – łączenie.
 4. Kliknij + Nowe połączenie z Search Ads 360.
 5. W sekcji Reklamodawcy Search Ads 360 wybierz Inni reklamodawcy.
 6. Wpisz identyfikator reklamodawcy Search Ads 360 oraz adres e-mail administratora Search Ads 360.
  • Możesz podać tylko jeden identyfikator reklamodawcy na wiersz. Kliknij Dodaj, by utworzyć kolejny wiersz.
  • Możesz przesłać wiele adresów e-mail na wiersz. Oddziel je przecinkami.
 7. Kliknij Dalej.
 8. W sekcji Konfiguracja połączenia sprawdź i dostosuj ustawienia, które kontrolują dane uwzględniane w połączeniu: Dane raportowania i Dane o kosztach.Te ustawienia:
  • Zostaną zastosowane do wszystkich próśb o połączenie, jeśli w kroku powyżej podasz więcej niż jednego reklamodawcę.
  • Będą uwzględnione w prośbie o zatwierdzenie przesłanej do administratora Search Ads 360. Administrator usługi Search Ads 360 nie może zmienić tych ustawień, a gdy zaakceptuje połączenie, nikt już nie będzie mógł ich zmienić. Aby zmienić te ustawienia, konieczne będzie usunięcie połączenia oraz przesłanie nowej prośby o połączenie.
 9. Kliknij Wyślij prośbę o połączenie.

  Uwaga: wysyłając prośbę o połączenie konta, wyrażasz zgodę na udostępnienie Twojego adresu e-mail lub imienia i nazwiska administratorowi konta Search Ads 360.

 10. Po przeczytaniu instrukcji w wyskakującym okienku kliknij Gotowe.

Oczekujące prośby

Wszystkie prośby o połączenie są dodawane do nowej tabeli Oczekujące prośby w sekcji Administracja > Usługa > Google Marketing Platform > Łączenie z Search Ads 360. W tabeli Oczekujące prośby możesz:

 • Usunąć prośbę: to działanie anuluje prośbę o połączenie. Administrator Search Ads 360 może otrzymać e-mail z prośbą o połączenie, ale gdy kliknie zawarty w nim link, nie zobaczy żadnej prośby.
 • Skopiować połączenie: dzięki temu uzyskasz adres URL prośby, którego administrator Search Ads 360 może użyć do jej zaakceptowania lub odrzucenia. Możesz przesłać ten URL bezpośrednio na odpowiednie konto Search Ads 360.

Twoja prośba o połączenie jest automatycznie usuwana, jeżeli:

 • ma status Oczekuje na zatwierdzenie od 30 dni,
 • ma status Odrzucona od 30 dni,
 • ma status Zaakceptowana, ale przez 60 dni nie zostały podjęte inne działania.

Zatwierdzone prośby

Jeśli administrator Search Ads 360 zatwierdzi Twoją prośbę, otrzymasz e-maila z powiadomieniem. Wykonaj poniższe czynności, by ukończyć tworzenie połączenia.

 1. W tabeli Oczekujące prośby kliknij Utwórz połączenie.
 2. W polu Tytuł połączenia wpisz nazwę, jakiej chcesz używać dla tego połączenia.
 3. W obszarze Połączone widoki wybierz widoki raportów Analytics 360, które chcesz połączyć.
 4. Kliknij Utwórz połączenie.

Po wykonaniu tych czynności połączenie zostanie usunięte z tabeli Oczekujące prośby i przeniesione do tabeli Połączone konta.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?