Tilknytt Search Ads 360

Knytt sammen Google Analytics-områder og Search Ads 360-kontoer.
Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Om tilknytning

Med selvbetjent sammenknytting av Analytics 360-områder og Search Ads 360-annonsører kan du opprette og administrere tilknytninger under Administrator i Analytics 360.

Når du oppretter tilknytningene, kan du importere Search Ads 360-kampanjedata i Analytics 360.

Hvis du importerer kampanjedata, har du også muligheten til å importere data for samlede Search Ads 360-kostnader. Hvis du velger å importere kostnadsdata, deles bare totalkostnaden med Analytics. Ingen av de underliggende tallene er tilgjengelige i Analytics-kontoen din. Dataene for totalkostnaden vises som verdien for SA360-kostnad i Analytics 360.

Automatisk merking av destinasjonsadressene dine slås automatisk på.

Du kan knytte flere Search Ads 360-annonsører til ett enkelt Analytics 360-område. Du kan også knytte én enkelt Search Ads 360-annonsør til flere Analytics 360-områder. Du må gjenta tilknytningsprosessen for hvert enkelt Analytics 360-område.

Hver enkelt tilknytning mellom en Search Ads 360-annonsør og et Analytics 360-område står oppført som en separat enhet, og du kan administrere de ulike tilknytningene hver for seg.

Husk følgende: Når du knytter sammen kontoene, kan autoriserte brukere i Analytics og Search Ads 360 se data fra begge produktene.

Forutsetninger

Du må ha tillatelsene nedenfor i Analytics 360 og Search Ads 360 for å kunne opprette, endre og slette tilknytninger:

Opprett og rediger

For å kunne opprette tilknytninger eller redigere avanserte innstillinger må den samme brukeren eller e-postadressen ha disse tillatelsene:

Hvis du har begge disse tillatelsene, kan du opprette tilknytninger selv. Hvis du bare har redigeringstillatelse for Analytics 360, kan du sende forespørsler om tilknytning til Search Ads 360-brukere via en av tillatelsene ovenfor.

For å endre navnet på en tilknytning og angi hvilke Analytics 360-rapporteringsvisninger som er tilknyttet, trenger du bare denne tillatelsen:

Slett

For å slette tilknytninger trenger du bare følgende tillatelse:

Slik oppretter du tilknytninger mellom Analytics 360-områder og Search Ads 360-annonsører:

 1. Logg på Analytics 360-kontoen din.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til kontoen og området du vil tilknytte.
 3. Klikk på Google Marketing Platform > Tilknytning til Search Ads 360 i Område-kolonnen.
 4. Klikk på + Ny tilknytning til Search Ads 360. Du får se en liste over annonsører som det ennå ikke er opprettet noen tilknytning til, og som du har administratortillatelse for byråer eller annonsører for.
  Hvis du ikke ser noen annonsører, kan du bruke Tilknyttingsmulighet 2 (nedenfor) for å sende en forespørsel om tilknytning til en Search Ads 360-administrator.
 5. Velg annonsørene du vil knytte til det aktuelle Analytics 360-området, og klikk deretter på Fortsett.
 6. Under Tittel på tilknytningen skriver du inn navnet du ønsker å gi tilknytningen.

  Vær oppmerksom på at dersom du oppretter tilknytninger til mer enn én annonsør, opprettes det flere tilknytninger med samme Tittel på tilknytningen i Analytics 360, men du kan endre navnet på hver enkelt tilknytning senere.

  Under Tilknyttede rapporteringsvisninger velger du Analytics 360-rapporteringsvisningene du ønsker å opprette tilknytninger til. Som standard er ingen av rapporteringsvisningene valgt.

  Automatisk merking slås automatisk på når du lagrer den tilknyttede kontogruppen, slik at økter kan forbindes med Search Ads 360-kampanjer i Analytics 360.
 7. Som et alternativ kan du slå på Avanserte innstillinger ved å merke av i rutene ved siden av de enkelte import- eller eksportinnstillingene.
 8. Klikk på Opprett tilknytninger.

Tilknyttingsmulighet 2: Du har bare de nødvendige tillatelsene for Analytics 360-området

Slik sender du forespørsler om å knytte Analytics 360-områder til Search Ads 360-annonsører:

 1. Logg på Analytics 360-kontoen din.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til kontoen og området du vil tilknytte.
 3. Klikk på Google Marketing Platform > Tilknytning til Search Ads 360 i Område-kolonnen.
 4. Klikk på + Ny tilknytning til Search Ads 360.
 5. Velg Andre annonsører under Search Ads 360-annonsører.
 6. Skriv inn Search Ads 360-annonsør-ID-en og e-postadressen til Search Ads 360-administratoren.
  • Du kan bare skrive inn én annonsør-ID per rad. Klikk på Legg til for å opprette en ny rad.
  • Du kan sende inn flere e-postadresser per rad, atskilt med komma.
 7. Klikk på Fortsett.
 8. I Konfigurasjon av tilknytning-delen gjennomgår og justerer du innstillingene som styrer hvilke data som tas med i tilknytningen: rapporteringsdata og kostnadsdata.Disse innstillingene
  • gjelder for alle forespørsler om tilknytning hvis mer enn én annonsør er angitt ovenfor
  • tas med i forespørselen om godkjenning som sendes til Search Ads 360-administratoren. Search Ads 360-administratoren kan ikke endre disse innstillingene, og når administratoren har godkjent tilknytningen, er det ikke mulig å endre disse innstillingene. Hvis du trenger å endre dem, må du slette tilknytningen, og sende inn en ny forespørsel om tilknytning.
 9. Klikk på Send forespørsel om tilknytting.

  Merk: Hvis du sender inn denne forespørselen om sammenknytning av kontoer, godtar du at e-postadressen din og navnet ditt deles med administratoren for Search Ads 360-kontoen.

 10. Når du har lest veiledningen i forgrunnsvinduet, klikker du på Ferdig.

Ventende forespørsler

Alle forespørsler om tilknytning legges inn i en ny tabell over ventende forespørsler under Administrasjon > Område > Google Marketing Platform > Tilknytning til Search Ads 360. Du kan gjøre følgende i Ventende forespørsler-tabellen:

 • Slett forespørselen: Hvis du sletter en forespørsel, trekkes forespørselen om tilknytning tilbake. Search Ads 360-administratoren kan ha mottatt e-posten med forespørsel om tilknytning, men hvis vedkommende har klikket på linken i e-posten, ser vedkommende ikke noe som skal gjennomgås.
 • Kopiér linken: Hvis du kopierer en link, får du forespørselsnettadressen Search Ads 360-administratoren kan bruke til å godkjenne eller avvise forespørselen. Du kan sende denne nettadressen direkte til Search Ads 360-motstykket ditt.

Forespørselen din om tilknytning slettes automatisk hvis et av følgende er tilfellet:

 • Den har ventet på godkjenning i mer enn 30 dager.
 • Den har vært avvist i 30 dager.
 • Den er blitt godkjent uten at du trengte å foreta deg noe mer, innen 60 dager.

Godkjente forespørsler

Hvis Search Ads 360-administratoren godkjenner forespørselen din, får du en e-post. Følg fremgangsmåten nedenfor for å fullføre tilknytningen.

 1. Klikk på Fullfør tilknytningen-knappen i Ventende forespørsler-tabellen.
 2. Skriv inn navnet du ønsker å gi tilknytningen, under Tittel på tilknytningen.
 3. Velg Analytics 360-rapporteringsvisningene du ønsker å opprette tilknytninger til, under Tilknyttede rapporteringsvisninger.
 4. Klikk på Opprett tilknytningen.

Når du har gjort dette, blir tilknytningen fjernet fra Ventende forespørsler-tabellen og flyttet til Tilknyttede kontoer-tabellen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?