Search Ads 360 piesaistīšana

Saistiet savu Google Analytics īpašumu un Search Ads 360 kontu.
Šajā rakstā ietvertās tēmas

Par saistīšanu

Patstāvīgi saistot Analytics 360 īpašumus un Search Ads 360 reklāmdevējus, varēsiet izveidot un pārvaldīt saites Analytics 360 sadaļā Administrēšana.

Pēc saistīšanas varēsiet importēt Search Ads 360 kampaņu datus pakalpojumā Analytics 360.

Vēsturiskie Search Ads 360 dati importēšanai nav pieejami: varat importēt tikai tos datus, kas ir ģenerēti kopš saites izveides.

Ja importējat kampaņas datus, varat importēt arī apkopotos Search Ads 360 datus par izmaksām. Ja izvēlēsieties importēt izmaksu datus, pakalpojumam Analytics tiks nosūtītas tikai apkopotās izmaksas; jūsu Analytics kontā nebūs pieejams šo apkopoto izmaksu datu sadalījums. Šie apkopotie izmaksu dati pakalpojumā Analytics 360 tiks rādīti kā metrika SA360 maksa.

Galamērķa vietrāžu URL automātiskā marķēšana tiek ieviesta automātiski.

Varat saistīt vairākus Search Ads 360 reklāmdevējus ar vienu Analytics 360 īpašumu. Varat arī saistīt vienu Search Ads 360 reklāmdevēju ar vairākiem Analytics 360 īpašumiem. Saistīšanas process ir jāatkārto katram atsevišķam Analytics 360 īpašumam.

Katra Search Ads 360 reklāmdevēja un Analytics 360 īpašuma saite tiek uzskatīta par atsevišķu vienību, un jūs varat pārvaldīt katru saiti atsevišķi.

Atgādinājums: pēc kontu saistīšanas attiecīgi pilnvaroti Analytics un Search Ads 360 lietotāji var skatīt abu produktu datus.

Priekšnosacījumi

Lai izveidotu, rediģētu un izdzēstu saites, jums būs nepieciešamas tālāk norādītās atļaujas pakalpojumā Analytics 360 un Search Ads 360.

Izveidot un rediģēt

Lai izveidotu saites vai rediģētu papildu iestatījumus, lietotājam/e-pasta adresei ir nepieciešamas tālāk norādītās atļaujas.

Ja jums ir abas atļaujas, varat izveidot saites patstāvīgi. Ja jums ir tikai Analytics 360 rediģēšanas atļauja, varat nosūtīt saistīšanas pieprasījumu Search Ads 360 lietotājam, kuram ir viena no iepriekš minētajām atļaujām.

Lai rediģētu saites nosaukumu un to, kuri Analytics 360 skati tiek saistīti, ir nepieciešama tālāk norādītā atļauja.

 • Analytics 360: rediģēšanas atļauja tam kontam vai īpašumam, kuram ir izveidota saite.

Dzēšana

Lai izdzēstu saites, ir nepieciešama tikai tālāk norādītā atļauja.

 • Analytics 360: rediģēšanas atļauja tam kontam vai īpašumam, kuram ir izveidota saite.

Lai saistītu Analytics 360 īpašumus un Search Ads 360 reklāmdevējus, veiciet tālāk minētās darbības.

 1. Pierakstieties savā Analytics 360 kontā.
 2. Noklikšķiniet uz Administrēšana un pārejiet uz to kontu un īpašumu, kuru vēlaties saistīt.
 3. Slejā Īpašums noklikšķiniet uz Google Marketing Platform > Saistīšana ar Search Ads 360.
 4. Noklikšķiniet uz + Jauna Search Ads 360 saite. Tiks parādīts to reklāmdevēju saraksts, kuri vēl nav piesaistīti un kuriem jums ir reklāmdevēju pārvaldnieka vai aģentūras pārvaldnieka atļauja.
  Ja netiek rādīts neviens reklāmdevējs, varat izmantot 2. saistīšanas iespēju (aprakstīta tālāk), lai nosūtītu saistīšanas pieprasījumu Search Ads 360 administratoram.
 5. Atlasiet katru reklāmdevēju, kuru vēlaties saistīt ar pašreizējo Analytics 360 īpašumu, un pēc tam noklikšķiniet uz Turpināt.
 6. Sadaļā Saites nosaukums ievadiet vēlamo saites nosaukumu.

  Ņemiet vērā: ja saistīsiet vairāk nekā vienu reklāmdevēju, Analytics 360 izveidos vairākas saites ar vienu un to pašu saites nosaukumu, bet vēlāk varēsiet rediģēt katras saites nosaukumu.

  Sadaļā Piesaistītais(-ie) skats(-i) atlasiet tos Analytics 360 pārskatu sniegšanas skatus, kurus vēlaties saistīt. Pēc noklusējuma nav atlasīts neviens skats.

  Saglabājot saišu kopu, automātiski tiek iespējota automātiskā marķēšana, lai Analytics 360 varētu saistīt sesijas ar Search Ads 360 kampaņām.
 7. Varat arī iespējot opciju Papildu iestatījumi, atzīmējot rūtiņas blakus katram atsevišķajam importēšanas vai eksportēšanas iestatījumam.
 8. Noklikšķiniet uz Izveidot saiti(-es).

2. saistīšanas iespēja. Jums ir tikai Analytics 360 īpašuma atļauja

Lai nosūtītu Analytics 360 īpašuma un Search Ads 360 reklāmdevēju saistīšanas pieprasījumu, veiciet tālāk minētās darbības.

 1. Pierakstieties savā Analytics 360 kontā.
 2. Noklikšķiniet uz Administrēšana un pārejiet uz to kontu un īpašumu, kuru vēlaties saistīt.
 3. Slejā Īpašums noklikšķiniet uz Google Marketing Platform > Saistīšana ar Search Ads 360.
 4. Noklikšķiniet uz + Jauna Search Ads 360 saite.
 5. Sadaļā Search Ads 360 reklāmdevēji atlasiet Citi reklāmdevēji.
 6. Ievadiet Search Ads 360 reklāmdevēja ID un Search Ads 360 administratora e-pasta adresi.
 7. Katrā rindā varat ievadīt tikai vienu reklāmdevēja ID. Lai izveidotu papildu rindu, noklikšķiniet uz Pievienot.
 8. Katrā rindā, atdalot ar komatiem, varat ievadīt vairākas e-pasta adreses.
 9. Noklikšķiniet uz Turpināt.
 10. Sadaļā Saites konfigurēšana varat pārskatīt un pielāgot iestatījumus, kas nosaka, kādi dati saitē tiek ietverti: pārskatu dati un dati par izmaksām. Šie iestatījumi:
  • attiecas uz visiem saistīšanas pieprasījumiem, ja iepriekš aprakstītajā sadaļā ir norādīti vairāki reklāmdevēji;
  • tiks iekļauti apstiprināšanas pieprasījumā, kas tiks nosūtīts Search Ads 360 administratoram. Search Ads 360 administrators nevarēs mainīt šos iestatījumus, un, tiklīdz administrators apstiprinās saistīšanu, iestatījumus nevarēs mainīt. Lai iestatījumus mainītu, jums būs jādzēš izveidotā saite un jāiesniedz jauns saistīšanas pieprasījums.
 11. Noklikšķiniet uz Nosūtīt saistīšanas pieprasījumu.

  Piezīme. Nosūtot šo kontu saistīšanas pieprasījumu, jūs piekrītat, ka jūsu e-pasta adrese un/vai vārds tiek izpausts Search Ads 360 konta administratoram.

 12. Kad esat izlasījis uznirstošajā logā redzamos norādījumus, noklikšķiniet uz Gatavs.

Neapstiprinātie pieprasījumi

Visi saistīšanas pieprasījumi tiks pievienoti jaunai tabulai Neapstiprinātie pieprasījumi sadaļā Administrēšana > Īpašums > Google Marketing Platform > Search Ads 360 saistīšana. Tabulā Neapstiprinātie pieprasījumi varat veikt tālāk norādītās darbības.

 • Dzēst pieprasījumu: atsauciet saistīšanas pieprasījumu. Iespējams, Search Ads 360 administratoriem pa e-pastu būs nosūtīts saistīšanas pieprasījums, taču, noklikšķinot uz saites e-pasta ziņojumā, informācija viņiem netiks parādīta.
 • Kopēt saiti: ģenerējiet pieprasījuma URL, ko Search Ads 360 administrators var izmantot, lai apstiprinātu vai noraidītu pieprasījumu. Vietrādi URL varat tieši nosūtīt Search Ads 360 partnerim.

Saistīšanas pieprasījums tiks automātiski izdzēsts tālāk norādītajos gadījumos.

 • Statuss Neapstiprināts pieprasījums ir ildzis 30 dienas.
 • Pieprasījumam 30 dienas ir statuss Noraidīts.
 • Pieprasījumam 60 dienas ir statuss Apstiprināts, bet nav veiktas tālākas darbības.

Apstiprinātie pieprasījumi

Ja Search Ads 360 administrators apstiprinās jūsu pieprasījumu, jūs saņemsiet paziņojumu pa e-pastu. Lai pabeigtu saistīšanu, veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Tabulā Neapstiprinātie pieprasījumi noklikšķiniet uz Pabeigt saistīšanu.
 2. Sadaļā Saites nosaukums ievadiet vēlamo saites nosaukumu.
 3. Sadaļā Saistīts(-i) skats(-i) atlasiet tos Analytics 360 pārskatu sniegšanas skatus, kurus vēlaties saistīt.
 4. Noklikšķiniet uz Izveidot saiti.

Pēc šo darbību pabeigšanas saite tiks noņemta no tabulas Neapstiprinātie pieprasījumi un pārvietota uz tabulu Saistītie konti.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.