Veri saklama

Google Analytics Veri Saklama denetimleri, Google Analytics tarafından depolanan kullanıcı düzeyinde ve etkinlik düzeyinde verilerin Analytics'in sunucularından otomatik olarak silinmesi için gereken süreyi belirlemenize olanak tanır.

Kullanıcı ve etkinlik verilerini saklama

Saklama süresi; çerezler, kullanıcı tanımlayıcıları (ör. User ID) ve reklam tanımlayıcıları (ör. DoubleClick çerezleri, Android Reklam Kimliği, Apple Reklamveren Tanımlayıcısı) ile ilişkili kullanıcı düzeyinde ve etkinlik düzeyinde veriler için geçerlidir.

Standart Google Analytics toplu raporlarının bu kapsamın dışında kaldığını unutmayın. Bu ayarla yönetilen kullanıcı ve etkinlik verileri, yalnızca raporlara özel segmentler uygulama ya da olağan dışı özel raporlar oluşturma gibi belirli ileri düzey özellikleri kullandığınızda gerekir.

Saklama süresi ve kullanıcı etkinliği sıfırlama kontrolleri, Google Analytics tarafından depolanan etkinlik ve kullanıcı düzeyindeki verileri kapsarken, kullanıcı özelliklerine dayalı bazı veriler, belirli bir kullanıcı için 6 ay kullanılmadığında Google Analytics tarafından varsayılan olarak silinir.

Analytics'in verileri otomatik olarak silmeden önce ne kadar süre saklayacağını seçebilirsiniz.

Web mülkleri için bu ayar, kullanıcı düzeyi ve etkinlik düzeyi veriler için geçerlidir. Şunları seçebilirsiniz:

 • 14 ay
 • 26 ay
 • 38 ay
 • 50 ay
 • Otomatik olarak sona ermesin

Uygulama + Web mülklerinde, dönüşümler de dahil olmak üzere kullanıcı düzeyindeki verilerin saklanması, 14 aylık süreye kadar sabitlenir. Diğer tüm etkinlik verileri için saklama süresini seçebilirsiniz:

 • 2 ay
 • 14 ay
Etkinlik verilerini 14 ay boyunca saklama özelliği, Uygulama + Web (beta) mülkleri için henüz geliştirilme aşamasındadır. Şu anda, etkinlik verileri yalnızca 2 ay boyunca saklanmaktadır. 14 ay seçeneğini belirlerseniz bu ayar, söz konusu özellik kullanıma sunulduğunda sistemde aktif olan etkinlik verileri için geçerli olacaktır.

Saklama süresi sona eren veriler her ay otomatik olarak silinir.

Saklama süresini düşürürseniz etkilenen tüm veriler bir sonraki aylık süreçte silinir. Örneğin süreyi 26 ay yerine 14 ay olarak değiştirirseniz 14 aydan daha eski olan veriler bir sonraki aylık süreçte silinir.

Saklama süresini artırmak veya Otomatik olarak sona ermesin şeklinde değiştirmek önceden toplamış olduğunuz verileri etkilemez. Örneğin, 14 ay geçerliyken toplanan veriler, saklama süresini 26 ay olarak değiştirseniz bile toplanmalarından 14 ay sonra silinir.

Saklama dönemini her değiştirdiğinizde, Analytics söz konusu değişikliği 24 saat sonra uygular. Bu 24 saatlik süre içinde değişikliğinizi geri alabilirsiniz. Verileriniz etkilenmez.

Toplu olmayan raporlar için saklama sürenizden daha uzun bir tarih aralığı kullanıyorsanız bu ek süreye ait veriler raporlarda görünmez. Örneğin, saklama süresini 14 ay olarak belirlerseniz ve 14 ay + 1 gün şeklinde bir tarih aralığı kullanırsanız bu ek 1 güne ait veriler raporlarınızda sunulmaz.

Yeni etkinlik olduğunda sıfırlama

Kullanıcı her yeni etkinlik gerçekleştirdiğinde kullanıcı tanımlayıcısının saklama süresinin sıfırlanması için bu seçeneği AÇIK konumuna getirin (böylece saklama tarihinin sonu, geçerli tarihe saklama süresinin eklenmesiyle ulaşılan tarih olur). Örneğin, veri saklama 14 aya ayarlanırsa ancak kullanıcı her ay yeni bir oturum başlatırsa, kullanıcının tanımlayıcısı her ay yenilenir ve 14 aylık sürenin sonuna hiçbir zaman ulaşılmaz. Kullanıcı, saklama süresi dolmadan yeni bir oturum başlatmazsa, söz konusu kullanıcının verileri silinir.

Kullanıcı tanımlayıcılarını saklama süresinin kullanıcıların etkinliklerine bağlı olarak sıfırlanmasını istemiyorsanız bu seçeneği KAPALI hale getirin. Saklama süresi sonra erdiğinde kullanıcı tanımlayıcısı ile ilişkili veriler otomatik olarak silinir.

Sıfırlama özelliği yalnızca kullanıcı düzeyindeki veriler için geçerlidir.

Seçenekleri ayarlama

Bu seçenekleri ayarlamak için mülkü Düzenleme izninizin olması gerekir.

 1. Google Analytics'te oturum açın..
 2. Yönetici'yi tıklayıp düzenlemek istediğiniz mülke gidin.
 3. Web mülkleri için: MÜLK sütununda, İzleme Bilgileri > Veri Saklama'yı tıklayın.
  Uygulama + Web mülkleri için: MÜLK sütununda, Veri Ayarları > Veri Saklama'yı tıklayın.
 4. Web mülkleri için: Kullanıcı ve etkinlik verilerini saklama: İstediğiniz saklama süresini seçin.
  Uygulama + Web mülkleri için: Etkinlik verilerini saklama: İstediğiniz saklama süresini seçin.
 5. Web mülkleri için: Yeni etkinlikte sıfırlama: Anahtarı açık veya kapalı konuma getirin.
  Uygulama + Web mülkleri için: Kullanıcı verilerini yeni etkinlikte sıfırlama: Anahtarı açık veya kapalı konuma getirin.
 6. Kaydet'i tıklayın.

Veri saklama ve Kullanıcılar metriği

Şubat 2018'den itibaren, birçok rapora Kullanıcılar metriğini ekledik. Söz konusu metrik bu raporlara yeni eklendiğinden, raporların tamamı için bu metriğin tüm zamanlara ait birleştirilmiş verileri mevcut değildir. Bu durum geçmiş raporlamanızı etkileyebilir: Söz konusu metriğe ait verileri birleştirdiğimiz tarihten öncesine ait Kullanıcı sayılarını sıfır olarak görebilirsiniz.

360 mülkleri için 1 Mayıs 2016, standart mülkler içinse 1 Eylül 2016 tarihinde verileri birleştirmeye başladık.

Bu durum, çok daha uzun bir döneme ait birleştirilmiş Kullanıcı verilerine sahip Kitleye Genel Bakış raporunu etkilemez.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?