การเก็บรักษาข้อมูล

การควบคุมการเก็บรักษาข้อมูลของ Google Analytics ช่วยให้คุณกำหนดระยะเวลาก่อนที่ข้อมูลระดับผู้ใช้และระดับเหตุการณ์ซึ่ง Google Analytics จัดเก็บไว้จะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ของ Analytics โดยอัตโนมัติ

การเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้และเหตุการณ์

ระยะเวลาเก็บรักษาจะใช้กับข้อมูลระดับผู้ใช้และระดับเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับคุกกี้ ตัวระบุผู้ใช้ (เช่น User-ID) และตัวระบุการโฆษณา (เช่น คุกกี้ DoubleClick, รหัสโฆษณาของ Android [AAID หรือ AdID], ตัวระบุของ Apple สําหรับผู้ลงโฆษณา [IDFA])

แม้ว่าการควบคุมการรีเซ็ตระยะเวลาเก็บรักษาและเหตุการณ์ของผู้ใช้จะครอบคลุมข้อมูลระดับเหตุการณ์และข้อมูลระดับผู้ใช้ที่ Google Analytics จัดเก็บไว้ แต่โดยค่าเริ่มต้นแล้ว Google Analytics จะลบข้อมูลบางอย่างที่ผู้ใช้ป้อน (เช่น อายุ เพศ ความสนใจ) หลังจากที่ผู้ใช้รายนั้นไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 6 เดือนสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics หรือหลังจากผ่านไป 2 เดือนสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4

คุณเลือกระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลก่อนที่ Analytics จะลบโดยอัตโนมัติได้

ระยะเวลาสูงสุดที่ Analytics จะเก็บรักษาข้อมูล Google Signals ไว้คือ 26 เดือน โดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่าของคุณ โดยค่าเริ่มต้น ข้อมูลที่มีการลงชื่อเข้าใช้ Google จะหมดอายุหลังผ่านไป 26 เดือน อย่างไรก็ตาม หากตั้งค่าการเก็บรักษาข้อมูล Analytics ไว้สั้นกว่า 26 เดือน ข้อมูลที่มีการลงชื่อเข้าใช้ Google ก็จะหมดอายุตามกรอบเวลาที่สั้นลงนี้

พร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4

สำหรับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 คุณสามารถกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลระดับผู้ใช้ได้โดยมีตัวเลือกดังต่อไปนี้

 • 2 เดือน
 • 14 เดือน

ระยะเวลาเก็บรักษานี้จะมีผลกับข้อมูล Conversion ด้วย

สำหรับข้อมูลเหตุการณ์อื่นๆ ทั้งหมด คุณสามารถตั้งค่าการเก็บรักษาข้อมูลได้โดยมีตัวเลือกดังต่อไปนี้

 • 2 เดือน
 • 14 เดือน
 • 26 เดือน (360 เท่านั้น)
 • 38 เดือน (360 เท่านั้น)
 • 50 เดือน (360 เท่านั้น)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการเก็บรักษาข้อมูล 360

ข้อมูลอายุ เพศ และความสนใจจะมีอายุการเก็บรักษา 2 เดือนเสมอ ไม่ว่าคุณจะตั้งไว้เท่าใดก็ตาม

เมื่อคุณเพิ่มระยะเวลาเก็บรักษา ระยะเวลาดังกล่าวจะมีผลกับข้อมูลที่คุณรวบรวมไว้แล้ว

พร็อพเพอร์ตี้ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่มากมีระยะเวลาจํากัดอยู่ที่ 2 เดือน

โปรดทราบว่าการตั้งค่าการเก็บรักษาข้อมูลจะไม่มีผลกับรายงานสรุปรวมแบบมาตรฐาน (รวมถึงมิติข้อมูลหลักและรอง) ในพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 แม้ว่าคุณจะสร้างการเปรียบเทียบในรายงานก็ตาม การตั้งค่าการเก็บรักษาข้อมูลจะมีผลกับรายงาน Funnel และการสำรวจเท่านั้น

พร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics

สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics การตั้งค่าจะมีผลกับข้อมูลระดับผู้ใช้และระดับเหตุการณ์ ซึ่งมีตัวเลือกดังต่อไปนี้

 • 14 เดือน
 • 26 เดือน
 • 38 เดือน
 • 50 เดือน
 • ไม่ให้หมดอายุโดยอัตโนมัติ
อย่างไรก็ตาม การเพิ่มระยะเวลาเก็บรักษาหรือเปลี่ยนเป็นไม่ให้หมดอายุโดยอัตโนมัติจะไม่มีผลกับข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว ตัวอย่างเช่น หากเคยรวบรวมข้อมูลไว้ขณะที่ตั้งระยะเวลาเก็บรักษาไว้ที่ 14 เดือน ระบบก็ยังจะลบข้อมูลนั้นหลังจากผ่านไปแล้ว 14 เดือน แม้ว่าตอนนี้คุณจะเปลี่ยนเป็น 26 เดือนแล้วก็ตาม

โปรดทราบว่ารายงานสรุปรวมแบบมาตรฐานของ Google Analytics จะไม่ได้รับผลกระทบ คุณต้องใช้ข้อมูลผู้ใช้และเหตุการณ์ที่จัดการโดยการตั้งค่านี้เฉพาะเมื่อใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงบางรายการเท่านั้น เช่น การใช้กลุ่มที่กำหนดเองกับรายงาน หรือการสร้างรายงานที่กำหนดเองแบบพิเศษ

ลดหรือเพิ่มระยะเวลาเก็บรักษา

เมื่อถึงช่วงสิ้นสุดของระยะเวลาเก็บรักษา ข้อมูลจะถูกลบโดยอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือน

หากคุณลดระยะเวลาเก็บรักษา ระบบจะลบข้อมูลที่ได้รับผลกระทบออกในกระบวนการของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น หากเปลี่ยนจาก 26 เดือนเป็น 14 เดือน ระบบก็จะลบข้อมูลที่เก่ากว่า 14 เดือนออกในกระบวนการของเดือนถัดไป

หากคุณเพิ่มระยะเวลาเก็บรักษาหรือเปลี่ยนเป็นไม่ให้หมดอายุโดยอัตโนมัติสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics การดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลต่อข้อมูลที่คุณรวบรวมไว้แล้ว เช่น หากเคยรวบรวมข้อมูลไว้ขณะที่ตั้งระยะเวลาเก็บรักษาไว้ที่ 14 เดือน ระบบก็ยังจะลบข้อมูลนั้นหลังจากผ่านไปแล้ว 14 เดือน แม้ว่าตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น 26 เดือนแล้วก็ตาม

หากคุณเพิ่มระยะเวลาเก็บรักษาพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับข้อมูลที่คุณรวบรวมไว้แล้วและยังไม่ได้ลบ

เมื่อใดก็ตามที่คุณแก้ไขระยะเวลาเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงนั้นจะใช้เวลา 24 ชั่วโมงจึงจะมีผลใน Analytics ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงนี้ คุณสามารถแก้ไขการเปลี่ยนแปลงกลับเป็นเหมือนเดิมได้โดยที่ข้อมูลจะไม่ได้รับผลกระทบ

หากใช้ช่วงวันที่สำหรับรายงานแบบไม่สรุปรวม (เช่น การสำรวจใน Google Analytics 4) ซึ่งนานกว่าระยะเวลาเก็บรักษา ข้อมูลสําหรับเวลาที่เพิ่มมาจะไม่ปรากฏในรายงาน เช่น หากตั้งการเก็บรักษาเป็นเวลา 14 เดือนและใช้ช่วงวันที่ 14 เดือน + 1 วัน ข้อมูลของอีก 1 วันที่เพิ่มมาจะไม่แสดงในรายงาน

เมื่อพร็อพเพอร์ตี้ขนาดใหญ่เกินขีดจำกัดการรวบรวมเหตุการณ์

เมื่อพร็อพเพอร์ตี้มาตรฐานกลายเป็นพร็อพเพอร์ตี้ขนาดใหญ่หรือพร็อพเพอร์ตี้ 360 กลายเป็นพร็อพเพอร์ตี้ขนาด XL การตั้งค่าการเก็บรักษาข้อมูลระดับเหตุการณ์จะลดระยะเวลาเหลือ 2 เดือนโดยอัตโนมัติ และข้อมูลระดับเหตุการณ์ที่มีอายุมากกว่า 2 เดือนจะไม่สามารถเข้าถึงได้และถูกลบอย่างถาวร

หากพร็อพเพอร์ตี้กำลังจะถึงขีดจำกัดเหล่านี้ตามปริมาณเหตุการณ์รายสัปดาห์ Analytics จะส่งอีเมลคำเตือนไปยังผู้ดูแลระบบพร็อพเพอร์ตี้ทุกคน เมื่อถึงขีดจำกัดแล้ว Analytics จะส่งอีเมลอีกฉบับถึงผู้ดูแลระบบพร็อพเพอร์ตี้ทุกคนเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีการลดระยะเวลาในการตั้งค่าการเก็บรักษาข้อมูลให้น้อยลง

ในช่วงระหว่างการแจ้งเตือน 2 รายการนี้ คุณสามารถลดจำนวนเหตุการณ์ที่เรียกเก็บเงินได้ซึ่งส่งไปยังพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 เพื่อให้ขนาดพร็อพเพอร์ตี้ไม่เกินขีดจำกัดปัจจุบัน และทำให้ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลระดับเหตุการณ์นานขึ้นได้ หากได้รับคำเตือนเกี่ยวกับพร็อพเพอร์ตี้ฟรี คุณยังสามารถอัปเกรดเป็น 360 เพื่อเข้าถึงการใช้งานโดยมีขีดจำกัดที่สูงขึ้นได้อีกด้วย

รีเซ็ตเหตุการณ์ใหม่

เปิดตัวเลือกนี้เพื่อรีเซ็ตระยะเวลาเก็บรักษาของตัวระบุผู้ใช้ที่มีเหตุการณ์ใหม่จากผู้ใช้รายนั้น (ซึ่งก็คือตั้งวันหมดอายุให้เป็นเวลาปัจจุบันบวกระยะเวลาเก็บรักษา) เช่น หากตั้งการเก็บรักษาข้อมูลไว้ที่ 14 เดือน แต่ผู้ใช้เริ่มเซสชันใหม่ทุกเดือน ระบบจะรีเฟรชตัวระบุของผู้ใช้ทุกเดือนและจะไม่มีวันครบกำหนดหมดอายุ 14 เดือน แต่หากผู้ใช้ไม่ได้เริ่มเซสชันใหม่ก่อนที่ระยะเวลาเก็บรักษาจะหมดอายุ ข้อมูลของผู้ใช้รายนั้นจะถูกลบออก

หากคุณไม่ต้องการรีเซ็ตระยะเวลาเก็บรักษาของตัวระบุผู้ใช้เมื่อผู้ใช้รายนั้นมีเหตุการณ์ใหม่ ให้ปิดตัวเลือกนี้ ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับตัวระบุผู้ใช้จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากพ้นระยะเวลาเก็บรักษา

ฟีเจอร์รีเซ็ตจะมีผลกับข้อมูลระดับผู้ใช้เท่านั้น

ตั้งค่าตัวเลือก

คุณต้องมีบทบาทผู้แก้ไขจึงจะตั้งค่าตัวเลือกนี้สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics ได้
 1. สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics: ในคอลัมน์พร็อพเพอร์ตี้ ให้คลิกข้อมูลการติดตาม > การเก็บรักษาข้อมูล
  สำหรับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4: ในคอลัมน์พร็อพเพอร์ตี้ ให้คลิกการตั้งค่าข้อมูล > การเก็บรักษาข้อมูล
 2. สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics: เลือกระยะเวลาเก็บรักษาที่ต้องการในส่วนการเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้และเหตุการณ์
  สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4: เลือกระยะเวลาเก็บรักษาที่ต้องการในส่วนการเก็บรักษาข้อมูลเหตุการณ์
 3. สำหรับพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics: เปิดหรือปิดสวิตช์ในส่วนรีเซ็ตเหตุการณ์ใหม่
  สำหรับพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4: เปิดหรือปิดสวิตช์ในส่วนรีเซ็ตข้อมูลผู้ใช้ในเหตุการณ์ใหม่
 4. คลิกบันทึก

การเก็บรักษาข้อมูลและเมตริกผู้ใช้

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2018 เราได้เพิ่มเมตริกผู้ใช้ลงในรายงานเพิ่มเติมจำนวนมาก แต่เราไม่ได้รวมข้อมูลของเมตริกนี้ในรายงานดังกล่าวทั้งหมดในทุกช่วงเวลา เนื่องจากเป็นเมตริกใหม่ในรายงานเหล่านี้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการรายงานในอดีต โดยคุณอาจเห็นค่า 0 สำหรับจำนวนผู้ใช้ก่อนถึงเวลาที่เราได้รวมข้อมูลสำหรับเมตริกดังกล่าว

เราเริ่มรวมข้อมูลสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ 360 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2016 และสำหรับพร็อพเพอร์ตี้มาตรฐานเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2016

การดำเนินการนี้ไม่ส่งผลต่อรายงานภาพรวมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้รวมข้อมูลผู้ใช้ไว้เป็นระยะเวลานานกว่ามาก

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
เลือกเส้นทางการเรียนรู้ของคุณเอง

โปรดไปที่ google.com/analytics/learn ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ที่จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจาก Google Analytics 4 เว็บไซต์ใหม่นี้มีทั้งวิดีโอ บทความ และขั้นตอนพร้อมคำแนะนำ รวมถึงลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ Google Analytics เช่น Discord, บล็อก, ช่อง YouTube ตลอดจนที่เก็บ GitHub

เริ่มเรียนรู้วันนี้เลย

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก