การเก็บรักษาข้อมูล

การควบคุมการเก็บรักษาข้อมูลของ Google Analytics ช่วยให้คุณกำหนดระยะเวลาก่อนที่ข้อมูลระดับผู้ใช้และระดับเหตุการณ์ซึ่ง Google Analytics จัดเก็บไว้จะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ของ Analytics โดยอัตโนมัติ

การเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้และเหตุการณ์

ระยะเวลาเก็บรักษาจะใช้กับข้อมูลระดับผู้ใช้และระดับเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับคุกกี้ ตัวระบุผู้ใช้ (เช่น รหัสผู้ใช้) และตัวระบุการโฆษณา (เช่น คุกกี้ DoubleClick รหัสโฆษณาของ Android และตัวระบุของ Apple สำหรับผู้ลงโฆษณา)

โปรดทราบว่าการรายงาน Google Analytics ที่รวบรวมแบบมาตรฐานจะไม่ได้รับผลกระทบ คุณจำเป็นต้องใช้ข้อมูลผู้ใช้และเหตุการณ์ที่จัดการโดยการตั้งค่านี้ เฉพาะเวลาที่ใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงบางรายการ เช่น การใช้กลุ่มที่กำหนดเองกับรายงาน หรือการสร้างรายงานที่กำหนดเองแบบพิเศษ

แม้ว่าระยะเวลาเก็บรักษาและการควบคุมการรีเซ็ตกิจกรรมของผู้ใช้จะครอบคลุมเหตุการณ์และข้อมูลระดับผู้ใช้ที่ Google Analytics เป็นผู้จัดเก็บ แต่โดยค่าเริ่มต้นแล้ว Google Analytics จะลบข้อมูลบางอย่างที่ผู้ใช้ป้อนหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 6 เดือน

คุณเลือกระยะเวลาให้ Analytics เก็บรักษาข้อมูลไว้ก่อนที่ระบบจะลบโดยอัตโนมัติได้ โดยจะมีตัวเลือกสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบนอินเทอร์เน็ตดังนี้

  • 14 เดือน
  • 26 เดือน
  • 38 เดือน
  • 50 เดือน
  • ไม่ให้หมดอายุโดยอัตโนมัติ

ส่วนพร็อพเพอร์ตี้แอป + เว็บนั้น คุณเลือกระยะเวลาได้เป็น 2 เดือนหรือ 14 เดือน

การเก็บรักษาข้อมูลเหตุการณ์นาน 14 เดือนยังอยู่ระหว่างการพัฒนาพร็อพเพอร์ตี้แอป + เว็บ (เบต้า) ปัจจุบันข้อมูลเหตุการณ์จะเก็บรักษาได้นานเพียง 2 เดือน หากคุณเลือกการเก็บรักษาข้อมูลเหตุการณ์นาน 14 เดือน การตั้งค่านี้จะส่งผลต่อข้อมูลเหตุการณ์ที่ระบบใช้อยู่เมื่อฟีเจอร์นี้ใช้ได้

เมื่อถึงช่วงสิ้นสุดของระยะเวลาเก็บรักษา ระบบจะลบข้อมูลโดยอัตโนมัติเป็นประจำทุกเดือน

หากคุณลดระยะเวลาเก็บรักษา ระบบจะลบข้อมูลที่ได้รับผลกระทบออกในกระบวนการของเดือนถัดไป ตัวอย่างเช่น หากเปลี่ยนจาก 26 เดือนเป็น 14 เดือน ระบบก็จะลบข้อมูลที่เก่ากว่า 14 เดือนออกในกระบวนการของเดือนถัดไป

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มระยะเวลาเก็บรักษาหรือเปลี่ยนเป็นไม่ให้หมดอายุโดยอัตโนมัติจะไม่มีผลกับข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้ว ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่รวบรวมไว้ขณะที่การตั้งค่า 14 เดือน มีผลจะยังคงถูกลบ 14 เดือนหลังจากที่มีการรวบรวม แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนระยะเวลาเก็บรักษาเป็น 26 เดือนก็ตาม

เมื่อใดก็ตามที่คุณแก้ไขระยะเวลาเก็บรักษา Analytics จะรอ 24 ชั่วโมงก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง โดยช่วงเวลานี้ คุณอาจแก้ไขการเปลี่ยนแปลงกลับเป็นเหมือนเดิมได้และข้อมูลจะไม่ได้รับผลกระทบ

หากใช้ช่วงวันที่สำหรับรายงานที่ไม่มีการรวบรวมข้อมูลซึ่งนานกว่าระยะเวลาเก็บรักษา ข้อมูลสำหรับเวลาที่เพิ่มมาจะไม่ปรากฏในรายงาน เช่น หากตั้งค่าการเก็บรักษาเป็นเวลา 14 เดือนและใช้ช่วงวันที่ 14 เดือน + 1 วันแล้ว ข้อมูลสำหรับอีก 1 วันที่เพิ่มมาจะใช้ไม่ได้ในรายงาน

รีเซ็ตกิจกรรมใหม่

คลิก ON ตัวเลือกนี้ เพื่อรีเซ็ตระยะเวลาเก็บรักษาของตัวระบุผู้ใช้ที่มีเหตุการณ์ใหม่จากผู้ใช้รายนั้น (จึงตั้งวันหมดอายุให้เป็นเวลาปัจจุบันบวกระยะเวลาเก็บรักษา) เช่น ถ้าตั้งการเก็บรักษาข้อมูลไว้ที่ 14 เดือน แต่ผู้ใช้เริ่มต้นเซสชันใหม่ทุกเดือน ระบบจะรีเฟรชตัวระบุของผู้ใช้ทุกเดือนและจะไม่มีวันครบกำหนดหมดอายุ 14 เดือน แต่หากผู้ใช้ไม่ได้เริ่มต้นเซสชันใหม่ก่อนที่ระยะเวลาเก็บรักษาจะหมดอายุ ข้อมูลของผู้ใช้รายนั้นจะถูกลบออก

หากคุณไม่ต้องการรีเซ็ตระยะเวลาเก็บรักษาของตัวระบุผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้รายนั้นมีกิจกรรมใหม่ ให้คลิก ตัวเลือกนี้ ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับตัวระบุผู้ใช้จะถูกลบโดยอัตโนมัติหลังจากพ้นระยะเวลาเก็บรักษา

ตั้งค่าตัวเลือก

คุณต้องมีสิทธิ์แก้ไขพร็อพเพอร์ตี้เพื่อตั้งค่าตัวเลือกเหล่านี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Analytics
  2. คลิกผู้ดูแลระบบแล้งไปที่พร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการแก้ไข
  3. สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบนอินเทอร์เน็ต ให้คลิกข้อมูลการติดตาม > การเก็บรักษาข้อมูลในคอลัมน์พร็อพเพอร์ตี้
    ส่วนพร็อพเพอร์ตี้แอป + เว็บนั้น ให้คลิกการตั้งค่าข้อมูล > การเก็บรักษาข้อมูลในคอลัมน์พร็อพเพอร์ตี้
  4. การเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้: เลือกระยะเวลาเก็บรักษาที่ต้องการ
  5. รีเซ็ตกิจกรรมใหม่: เปิดหรือปิดสวิตช์
  6. คลิกบันทึก

การเก็บรักษาข้อมูลและเมตริกผู้ใช้

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2018 เราได้เพิ่มเมตริกผู้ใช้ลงในรายงานเพิ่มเติมจำนวนมาก เราไม่ได้รวมข้อมูลของเมตริกนี้สำหรับรายงานเหล่านี้ทั้งหมดในทุกช่วงเวลา เนื่องจากเมตริกนี้เป็นรายการใหม่ในรายงานเหล่านี้ จึงอาจส่งผลต่อการรายงานในอดีต โดยคุณอาจเห็นค่า 0 สำหรับจำนวนผู้ใช้ก่อนถึงเวลาที่เราได้รวมข้อมูลสำหรับเมตริกดังกล่าว

เราเริ่มรวมข้อมูลสำหรับพร็อพเพอร์ตี้ของ 360 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2016 และสำหรับพร็อพเพอร์ตี้มาตรฐานเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2016

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้ไม่ส่งผลต่อรายงานภาพรวมผู้ชม ซึ่งได้รวมข้อมูลผู้ใช้ไว้เป็นระยะเวลานานกว่า

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร