Uchovávanie údajov

Nastavenia uchovávania údajov v službe Google Analytics vám umožňujú nastaviť obdobie, po ktorom sa údaje na úrovni používateľa a udalosti uložené službou Google Analytics automaticky odstránia zo serverov služby Analytics.

Uchovávanie údajov používateľov a udalostí

Obdobie uchovávania sa vzťahuje na údaje na úrovni používateľa a udalosti súvisiace so súbormi cookie, identifikátormi používateľov (napr. identifikátorom User‑ID) a reklamnými identifikátormi (napr. súborom cookie služby DoubleClick, reklamným identifikátorom pre Android [AAID alebo AdID], identifikátorom spoločnosti Apple pre inzerentov [IDFA].

Uchovávanie údajov na úrovni udalosti a používateľa v službe Google Analytics závisí od nastavení pre obdobie uchovávania a resetovanie aktivity používateľa, ale niektoré údaje zadané používateľmi (napríklad vek, pohlavie alebo záujmy) Google Analytics predvolene odstraňuje po šiestich (ak ide o vlastníctvo v službe Universal Analytics), respektíve dvoch (ak ide o vlastníctvo v službe Google Analytics 4) mesiacoch nečinnosti daného používateľa.

V službe Analytics môžete vybrať, ako dlho sa budú údaje pred automatickým odstránením uchovávať.

Maximálne obdobie, počas ktorého bude Analytics uchovávať údaje o signáloch Googlu, je 26 mesiacov, a to bez ohľadu na vaše nastavenia. Údaje zhromaždené po prihlásení cez Google predvolene vypršia po 26 mesiacoch. Ak je však uchovávanie údajov v službe Google Analytics nastavené na kratšie obdobie než 26 mesiacov, spracúvanie údajov zhromaždených po prihlásení cez Google sa bude riadiť týmto kratším obdobím.

Vlastníctva v službe Google Analytics 4

Pre vlastníctva v službe Google Analytics 4 môžete nastaviť obdobie uchovávania údajov na úrovni používateľa na:

 • 2 mesiace,
 • 14 mesiacov.

Toto obdobie uchovávania údajov sa vzťahuje aj na údaje o konverziách.

V prípade všetkých ostatných údajov udalostí môžete nastaviť dĺžku ich uchovávania na:

 • 2 mesiace,
 • 14 mesiacov,
 • 26 mesiacov (iba 360),
 • 38 mesiacov (iba 360),
 • 50 mesiacov (iba 360).

Ďalšie informácie o možnostiach uchovávania údajov v službe 360

Dvojmesačné obdobie uchovávania údajov sa vždy aplikuje na údaje o veku, pohlaví a záujmoch bez ohľadu na vaše nastavenia.

Keď obdobie uchovávania predĺžite, aplikuje sa na údaje, ktoré ste už zhromaždili.

Veľké vlastníctva a veľmi veľké vlastníctva majú uchovávanie obmedzené na dva mesiace.

Pripomíname, že nastavenie uchovávania údajov nemá vplyv na štandardné agregované reporty (vrátane primárnych a sekundárnych dimenzií) vo vlastníctve v službe Google Analytics 4, a to ani v prípade, že v reportoch vytvoríte porovnania. Nastavenie uchovávania údajov má vplyv len na prieskumy a reporty lievikov.

Vlastníctva v službe Universal Analytics

Pri vlastníctvach v službe Universal Analytics sa toto nastavenie vzťahuje na údaje na úrovni používateľa a udalosti. Máte na výber z týchto možností:

 • 14 mesiacov,
 • 26 mesiacov,
 • 38 mesiacov,
 • 50 mesiacov,
 • neukončiť platnosť automaticky.
Ak však obdobie uchovávania predĺžite alebo vyberiete Neukončiť platnosť automaticky, nebude to mať vplyv na už zhromaždené údaje. Napríklad údaje zhromaždené pri nastavenom období 14 mesiacov budú odstránené 14 mesiacov potom, čo boli zhromaždené, aj keď obdobie uchovávania zmeníte na 26 mesiacov.

Pripomíname, že štandardné agregované reporty v službe Google Analytics nie sú ovplyvnené. Údaje používateľov a udalostí spravované týmto nastavením sa vyžadujú, iba keď používate niektoré pokročilé funkcie, napríklad používanie vlastných segmentov v reportoch alebo vytváranie neobvyklých vlastných reportov.

Skrátenie alebo predĺženie obdobia uchovávania

Na konci obdobia uchovávania sa údaje každý mesiac automaticky odstránia.

Ak obdobie uchovávania skrátite, dotknuté údaje budú odstránené počas ďalšieho mesačného procesu. Ak napríklad zmeníte obdobie uchovávania z 26 mesiacov na 14 mesiacov, údaje staršie ako 14 mesiacov budú odstránené počas ďalšieho mesačného procesu.

Ak predĺžite obdobie uchovávania pre vlastníctvo v službe Universal Analytics alebo preň vyberiete možnosť Neukončiť platnosť automaticky, nebude to mať vplyv na už zhromaždené údaje. Napríklad údaje zhromaždené pri nastavenom období 14 mesiacov budú odstránené 14 mesiacov potom, čo boli zhromaždené, aj keď obdobie uchovávania zmeníte na 26 mesiacov.

Ak predĺžite obdobie uchovávania pre vlastníctvo v službe Google Analytics 4, zmena sa uplatní na údaje, ktoré ste už zhromaždili a ktoré ešte neboli odstránené.

Zavedenie každej zmeny obdobia uchovávania sa v službe Analytics prejaví po 24 hodinách. Počas tohto 24‑hodinového obdobia môžete svoju zmenu vrátiť a vaše údaje nebudú ovplyvnené.

Ak používate obdobie pre neagregované reporty (napr. Prieskumy v službe Google Analytics 4), ktoré je dlhšie ako vaše obdobie uchovávania, údaje za toto dodatočné obdobie sa v reportoch nezobrazia. Ak napríklad nastavíte uchovávanie na 14 mesiacov a použijete obdobie 14 mesiacov + 1 deň, údaje za tento 1 deň navyše nebudú v reportoch dostupné.

Keď veľké vlastníctva prekročia limity zhromažďovania udalostí

Keď sa štandardné vlastníctvo zmení na veľké alebo sa vlastníctvo 360 zmení na XL, nastavenie uchovávania údajov na úrovni udalosti sa automaticky zníži na dva mesiace a údaje na úrovni udalosti staršie než dva mesiace budú neprístupné a natrvalo odstránené.

Ak vlastníctvo čoskoro dosiahne tieto limity na základe týždenného objemu udalostí, Analytics odošle všetkým správcom vlastníctva e‑mail s upozornením. Po dosiahnutí limitu odošle Analytics všetkým správcom vlastníctiev ďalší e‑mail s upozornením, že nastavenie uchovávania údajov bolo znížené.

Medzi týmito dvoma upozorneniami môžete znížiť počet fakturovateľných udalostí odoslaných do vlastníctva v službe Google Analytics 4, aby ste neprekročili aktuálne limity veľkosti vlastníctva a zachovali dlhšie uchovávanie na úrovni udalosti. Ak ste dostali upozornenie pre bezplatné vlastníctvo, môžete takisto prejsť na verziu 360 a získať tak vyššie limity.

Resetovanie pri novej aktivite

Túto možnosť zapnite, ak chcete obdobie uchovávania identifikátora používateľa resetovať pri každej novej udalosti tohto používateľa. (Takto nastavíte dátum vypršania na aktuálny čas navýšený o obdobie uchovávania.) Ak je napríklad uchovávanie údajov nastavené na 14 mesiacov, ale používateľ iniciuje novú reláciu každý mesiac, identifikátor tohto používateľa sa obnovuje každý mesiac a nikdy nedosiahne 14‑mesačné obdobie vypršania platnosti. Ak daný používateľ neiniciuje novú reláciu pred vypršaním obdobia uchovávania, údaje tohto používateľa sa odstránia.

Ak nechcete, aby sa obdobie uchovávania pre identifikátor používateľa resetovalo pri novej aktivite tohto používateľa, túto možnosť vypnite. Údaje súvisiace s identifikátorom daného používateľa sa automaticky odstránia po období uchovávania.

Funkcia resetovania sa týka iba údajov na úrovni používateľa.

Nastavenie možností

Na nastavenie tejto možnosti pre vlastníctvo v službe Google Analytics potrebujete rolu redaktora.
 1. V prípade vlastníctiev v službe Universal Analytics: v stĺpci VLASTNÍCTVO kliknite na Informácie o sledovaní > Uchovávanie údajov.
  V prípade vlastníctiev v službe Google Analytics 4: v stĺpci VLASTNÍCTVO kliknite na Nastavenia údajov > Uchovávanie údajov.
 2. V prípade vlastníctiev v službe Universal Analytics: v sekcii Uchovávanie údajov používateľov a udalostí vyberte požadované obdobie uchovávania.
  V prípade vlastníctiev v službe Google Analytics 4: v sekcii Uchovávanie údajov udalostí vyberte požadované obdobie uchovávania.
 3. V prípade vlastníctiev v službe Universal Analytics: zapnite alebo vypnite možnosť Resetovať pri novej aktivite.
  V prípade vlastníctiev v službe Google Analytics 4: zapnite alebo vypnite možnosť Resetovať údaje používateľa pri novej aktivite.
 4. Kliknite na Uložiť.

Uchovávanie údajov a metrika Používatelia

Vo februári 2018 sme do mnohých ďalších reportov pridali metriku Používatelia. Keďže je táto metrika v týchto reportoch nová, nemáme pre ňu agregované údaje pre všetky tieto reporty za celý čas. Môže to mať vplyv na historické reporty: pred časom, pre ktorý sme agregovali údaje pre danú metriku, sa v nich môžu zobrazovať nulové počty používateľov.

Údaje pre vlastníctva 360 sme začali agregovať od 1. mája 2016 a údaje pre štandardné vlastníctva sme začali agregovať od 1. septembra 2016.

Nemá to však vplyv na report Prehľad publika, ktorý obsahuje agregované údaje používateľov za oveľa dlhšie obdobie.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
15814097240537816730
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
69256