Przechowywanie danych

Formanty przechowywania danych Google Analytics umożliwiają ustawienie czasu, zanim dane użytkownika i dane na poziomie zdarzenia przechowywane przez Google Analytics zostaną automatycznie usunięte z serwerów Analytics.

Przechowywanie danych o użytkownikach i zdarzeniach

Okres przechowywania dotyczy danych na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia powiązanych z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. User-ID) i identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator wyświetlania reklam na Androida i identyfikator Apple dla reklamodawców).

Pamiętaj, że nie dotyczy to standardowych zagregowanych raportów Google Analytics. Dane użytkowników i zdarzeń zarządzane według tego ustawienia są potrzebne tylko w przypadku korzystania z pewnych zaawansowanych funkcji, takich jak stosowanie niestandardowych segmentów w raportach lub tworzenie nietypowych raportów niestandardowych.

Możesz wybrać, jak długo Analytics będzie przechowywać dane przed ich automatycznym usunięciem:

  • 14 miesięcy
  • 26 miesięcy
  • 38 miesięcy
  • 50 miesięcy
  • Nie wygasają automatycznie

Po zakończeniu okresu przechowywania dane będą automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Jeśli zmienisz okres przechowywania, wszystkie dane, których dotyczy zmiana, zostaną usunięte podczas procesu usuwania w następnym miesiącu. Jeśli na przykład zmienisz okres z 26 miesięcy na 14 miesięcy, wszystkie dane starsze niż 14 miesięcy zostaną usunięte podczas procesu usuwania w następnym miesiącu.

Po zmodyfikowaniu okresu przechowywania Analytics czeka 24 godziny przed wprowadzeniem zmiany. W ciągu tego 24-godzinnego okresu możesz cofnąć zmianę, a Twoje dane nie zostaną dotknięte zmianą.

Przywróć przy nowej aktywności

WŁĄCZ tę opcję, aby przywrócić okres przechowywania identyfikatora użytkownika przy każdym zdarzeniu pochodzącym od tego użytkownika (w ten sposób ustawisz datę ważności od obecnego momentu plus okres przechowywania). Jeśli na przykład przechowywanie danych jest ustawione na 14 miesięcy, a użytkownik rozpoczyna nową sesję każdego miesiąca, identyfikator tego użytkownika będzie odświeżany co miesiąc i nigdy nie osiągnie 14-miesięcznego okresu wygaśnięcia. Jeśli użytkownik nie rozpocznie nowej sesji przed upływem okresu przechowywania, dane tego użytkownika zostaną usunięte.

Jeśli nie chcesz, aby okres przechowywania był przywracany dla identyfikatora użytkownika, gdy użytkownik ma nową aktywność, WYŁĄCZ tę opcję. Dane powiązane z identyfikatorem użytkownika zostaną automatycznie usunięte po okresie przechowywania.

Ustawianie opcji

Musisz mieć uprawnienia do edycji w tej usłudze, aby ustawić te opcje.

  1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
  2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, którą chcesz edytować.
  3. W kolumnie USŁUGA kliknij Informacje o śledzeniu > Przechowywanie danych.
  4. Przechowywanie danych użytkowników: wybierz żądany okres przechowywania.
  5. Przywróć przy nowej aktywności: włącz lub wyłącz.

Przechowywanie danych i dane użytkowników

Od lutego 2018 roku dodaliśmy dane użytkowników do wielu dodatkowych raportów. Są to nowe dane w tych raportach, dlatego nie posiadamy odpowiednich danych zbiorczych dla wszystkich tych raportów za wszystkie okresy. Może to wpłynąć na raporty historyczne: możesz zobaczyć zero w przypadku liczby użytkowników przed okresem, dla którego mamy odpowiednie dane zbiorcze.

Agregowanie danych dla usług Analytics 360 rozpoczęliśmy 1 maja 2016 r., a dla usług w standardowej wersji Analytics 1 września 2016 r.

Nie ma to jednak wpływu na raport Odbiorcy ogółem, który gromadzi dane użytkowników przez znacznie dłuższy czas.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?