[GA4] Przechowywanie danych

Opcje przechowywania danych Google Analytics umożliwiają ustawienie czasu, po którego upływie dane na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia przechowywane przez Google Analytics zostaną automatycznie usunięte z serwerów Analytics.

Przechowywanie danych o użytkownikach i zdarzeniach

Okres przechowywania dotyczy danych na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia powiązanych z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. User-ID) i identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator wyświetlania reklam na Androida i identyfikator Apple dla reklamodawców).

Pamiętaj, że nie dotyczy to standardowych zbiorczych danych raportowania Google Analytics. Dane użytkowników i zdarzeń zarządzane według tego ustawienia są potrzebne tylko w przypadku korzystania z pewnych zaawansowanych funkcji, takich jak stosowanie niestandardowych segmentów w raportach lub tworzenie nietypowych raportów niestandardowych.

Okres przechowywania i zarządzanie przywracaniem aktywności użytkowników dotyczą tylko danych na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia przechowywanych przez Google Analytics. Niektóre dane gromadzone z użytkownikiem jako kluczem są domyślnie usuwane przez Google Analytics po sześciu miesiącach braku aktywności danego użytkownika.

Możesz wybrać, jak długo Analytics będzie przechowywać dane przed ich automatycznym usunięciem.

Maksymalny czas, przez jaki Analytics będzie przechowywać dane Google Signals, wynosi 26 miesięcy, niezależnie od ustawień.

W przypadku usług Universal Analytics ustawienie to odnosi się do danych na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia. Możesz wybrać:

 • 14 miesięcy
 • 26 miesięcy
 • 38 miesięcy
 • 50 miesięcy
 • Nie wygasa automatycznie
Wydłużenie okresu przechowywania lub zmiana na Nie wygasa automatycznie nie ma wpływu na dane, które już zostały zebrane. Na przykład dane zebrane podczas wybranego okresu 14 miesięcy będą nadal usuwane 14 miesięcy po ich zgromadzeniu nawet wtedy, gdy w międzyczasie zmienisz okres przechowywania na 26 miesięcy.

 

W przypadku usług Google Analytics 4 przechowywanie danych na poziomie użytkownika, w tym konwersji, ma wybrany na stałe okres do 14 miesięcy. Dla pozostałych danych o zdarzeniach możesz wybrać jeden z tych okresów przechowywania:

 • 2 miesiące
 • 14 miesięcy

Dwumiesięczny okres przechowywania jest zawsze stosowany do danych o wieku, płci i zainteresowaniach, niezależnie od wybranych przez Ciebie ustawień.

Wydłużenie okresu przechowywania lub zmiana go na Nie wygasa automatycznie jest stosowane do danych, które zostały już zebrane.

 

Po zakończeniu okresu przechowywania dane będą automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Jeśli skracasz okres przechowywania, wszystkie dane, których dotyczy zmiana, zostaną usunięte podczas procesu usuwania w następnym miesiącu. Jeśli np. zmienisz okres z 26 miesięcy na 14 miesięcy, wszystkie dane starsze niż 14 miesięcy zostaną usunięte podczas procesu usuwania w następnym miesiącu.

Po zmodyfikowaniu okresu przechowywania Analytics czeka 24 godziny przed wprowadzeniem zmiany. W ciągu tego 24-godzinnego okresu możesz cofnąć zmianę, a Twoje dane nie zostaną zmodyfikowane.

Jeśli użyjesz do raportów z niezagregowanymi danymi zakresu dat, który jest dłuższy niż okres przechowywania, dane z tego dodatkowego przedziału czasu nie będą widoczne w raportach. Jeśli np. ustawisz okres przechowywania na 14 miesięcy i użyjesz zakresu dat 14 miesięcy + 1 dzień, dane z tego dodatkowego dnia nie będą dostępne w raportach.

Przywróć przy nowej aktywności

WŁĄCZ tę opcję, aby przywrócić okres przechowywania identyfikatora użytkownika przy każdym zdarzeniu pochodzącym od tego użytkownika (w ten sposób ustawisz datę ważności od obecnego momentu plus okres przechowywania). Jeśli na przykład przechowywanie danych jest ustawione na 14 miesięcy, a użytkownik rozpoczyna nową sesję każdego miesiąca, identyfikator tego użytkownika będzie odświeżany co miesiąc i nigdy nie osiągnie 14-miesięcznego okresu wygaśnięcia. Jeśli użytkownik nie rozpocznie nowej sesji przed upływem okresu przechowywania, dane tego użytkownika zostaną usunięte.

Jeśli nie chcesz, by okres przechowywania był przywracany dla identyfikatora użytkownika, gdy użytkownik wykona nowe działanie, wybierz dla tej opcji ustawienie WYŁ. Dane powiązane z identyfikatorem użytkownika zostaną automatycznie usunięte po okresie przechowywania.

Funkcja przywracania ma zastosowanie tylko do danych na poziomie użytkownika.

Ustawianie opcji

Aby ustawić tę opcję w usłudze Google Analytics, musisz mieć uprawnienia do edycji.
 1. Zaloguj się na konto Google Analytics..
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, którą chcesz edytować.
 3. W przypadku usług internetowych: w kolumnie USŁUGA kliknij Informacje o śledzeniu > Przechowywanie danych.
  W przypadku usług Google Analytics 4: w kolumnieUSŁUGA kliknijUstawienia danych > Przechowywanie danych.
 4. W przypadku usług internetowych: Przechowywanie danych o użytkownikach i zdarzeniach – wybierz odpowiedni okres przechowywania.
  W przypadku usług Google Analytics 4: Przechowywanie danych o zdarzeniach – wybierz odpowiedni okres przechowywania.
 5. W przypadku usług internetowych: Przywróć przy nowej aktywności – włącz lub wyłącz przełącznik.
  W przypadku usług Google Analytics 4: Resetuj dane użytkownika przy nowym działaniu – włącz lub wyłącz przełącznik.
 6. Kliknij Zapisz.

Przechowywanie danych i dane użytkowników

Od lutego 2018 roku dodajemy dane użytkowników do wielu dodatkowych raportów. Jest to nowy rodzaj danych w tych raportach, dlatego nie mamy w nich jeszcze wielu informacji z nimi związanych. Może to być widać w raportach historycznych: przed rozpoczęciem okresu, dla którego mamy zebrane dane, zobaczysz 0 wskazujące na liczbę użytkowników.

Agregowanie danych dla usług Analytics 360 rozpoczęliśmy 1 maja 2016 r., a dla usług w standardowej wersji Analytics 1 września 2016 r.

Nie ma to jednak wpływu na raport Odbiorcy ogółem, który gromadzi dane o użytkownikach przez znacznie dłuższy czas.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?