Przechowywanie danych

Formanty przechowywania danych Google Analytics umożliwiają ustawienie czasu, zanim dane użytkownika i dane na poziomie zdarzenia przechowywane przez Google Analytics zostaną automatycznie usunięte z serwerów Analytics.

Przechowywanie danych o użytkownikach i zdarzeniach

Okres przechowywania dotyczy danych na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia powiązanych z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. User-ID) i identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator wyświetlania reklam na Androida i identyfikator Apple dla reklamodawców).

Pamiętaj, że nie dotyczy to standardowych zagregowanych raportów Google Analytics. Dane użytkowników i zdarzeń zarządzane według tego ustawienia są potrzebne tylko w przypadku korzystania z pewnych zaawansowanych funkcji, takich jak stosowanie niestandardowych segmentów w raportach lub tworzenie nietypowych raportów niestandardowych.

Okres przechowywania i zarządzanie przywracaniem aktywności użytkowników dotyczą tylko danych na poziomie użytkownika i na poziomie zdarzenia przechowywanych przez Google Analytics. Niektóre dane gromadzone z użytkownikiem jako kluczem są domyślnie usuwane przez Google Analytics po sześciu miesiącach braku aktywności danego użytkownika.

Możesz wybrać, jak długo Analytics będzie przechowywać dane przed ich automatycznym usunięciem. W przypadku usług internetowych możesz wybrać:

 • 14 miesięcy
 • 26 miesięcy
 • 38 miesięcy
 • 50 miesięcy
 • Nie wygasają automatycznie

W przypadku usług Aplikacje + internet możesz wybrać okres 2 lub 14 miesięcy.

Nadal pracujemy nad możliwością przechowywania przez 14 miesięcy danych o zdarzeniach zbieranych z usług Aplikacje + internet (wersja beta). Obecnie możesz przechowywać takie dane przez dwa miesiące. Jeśli wybierzesz opcję 14 miesięcy, ustawienie to zacznie działać w przypadku aktywnych danych o zdarzeniach w systemie, gdy ta funkcja stanie się dostępna.

Po zakończeniu okresu przechowywania dane będą automatycznie usuwane raz w miesiącu.

Jeśli skracasz okres przechowywania, wszystkie dane, których dotyczy zmiana, zostaną usunięte podczas procesu usuwania w następnym miesiącu. Jeśli na przykład zmienisz okres z 26 miesięcy na 14 miesięcy, wszystkie dane starsze niż 14 miesięcy zostaną usunięte podczas procesu usuwania w następnym miesiącu.

Wydłużenie okresu przechowywania lub zmiana na Nie wygasają automatycznie nie ma wpływu na dane, które już zostały zebrane. Na przykład dane zebrane podczas wybranego okresu 14 miesięcy będą nadal usuwane 14 miesięcy po ich zebraniu, nawet jeśli zmienisz okres przechowywania na 26 miesięcy.

Po zmodyfikowaniu okresu przechowywania Analytics czeka 24 godziny przed wprowadzeniem zmiany. W ciągu tego 24-godzinnego okresu możesz cofnąć zmianę, a Twoje dane nie zostaną zmodyfikowane.

Jeśli użyjesz do raportów z niezagregowanymi danymi zakresu dat, który jest dłuższy niż okres przechowywania, dane z tego dodatkowego przedziału czasu nie będą widoczne w raportach. Jeśli np. ustawisz okres przechowywania na 14 miesięcy i użyjesz zakresu dat 14 miesięcy + 1 dzień, dane z tego dodatkowego dnia nie będą dostępne w raportach.

Przywróć przy nowej aktywności

WŁĄCZ tę opcję, aby przywrócić okres przechowywania identyfikatora użytkownika przy każdym zdarzeniu pochodzącym od tego użytkownika (w ten sposób ustawisz datę ważności od obecnego momentu plus okres przechowywania). Jeśli na przykład przechowywanie danych jest ustawione na 14 miesięcy, a użytkownik rozpoczyna nową sesję każdego miesiąca, identyfikator tego użytkownika będzie odświeżany co miesiąc i nigdy nie osiągnie 14-miesięcznego okresu wygaśnięcia. Jeśli użytkownik nie rozpocznie nowej sesji przed upływem okresu przechowywania, dane tego użytkownika zostaną usunięte.

Jeśli nie chcesz, aby okres przechowywania był przywracany dla identyfikatora użytkownika, gdy użytkownik ma nową aktywność, WYŁĄCZ tę opcję. Dane powiązane z identyfikatorem użytkownika zostaną automatycznie usunięte po okresie przechowywania.

Ustawianie opcji

Musisz mieć uprawnienia do edycji w tej usłudze, aby ustawić te opcje.

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, którą chcesz edytować.
 3. W przypadku usług internetowych: w kolumnie USŁUGA kliknij Informacje o śledzeniu > Przechowywanie danych.
  W przypadku usług Aplikacje + internet: w kolumnie USŁUGA kliknij Ustawienia danych > Przechowywanie danych.
 4. Przechowywanie danych użytkowników: wybierz żądany okres przechowywania.
 5. Przywróć przy nowej aktywności: włącz lub wyłącz.
 6. Kliknij Zapisz.

Przechowywanie danych i dane użytkowników

Od lutego 2018 roku dodajemy dane użytkowników do wielu dodatkowych raportów. Jest to nowy rodzaj danych w tych raportach, dlatego nie mamy w nich jeszcze wielu informacji z nimi związanych. Może to być widać w raportach historycznych: przed rozpoczęciem okresu, dla którego mamy zebrane dane, zobaczysz 0 wskazujące na liczbę użytkowników.

Agregowanie danych dla usług Analytics 360 rozpoczęliśmy 1 maja 2016 r., a dla usług w standardowej wersji Analytics 1 września 2016 r.

Nie ma to jednak wpływu na raport Odbiorcy ogółem, który gromadzi dane użytkowników przez znacznie dłuższy czas.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?