Oppbevaring av data

Med kontrollene for oppbevaring av data i Google Analytics kan du angi hvor lenge data på brukernivå og hendelsesnivå kan lagres i Google Analytics før de slettes fra Analytics-tjenerne.

Oppbevaring av bruker- og hendelsesdata

Lagringsperioden gjelder for data på bruker- og hendelsesnivå som er knyttet til informasjonskapsler, brukeridentifikatorer (f.eks. User-ID) og annonseringsidentifikatorer (f.eks. DoubleClick-informasjonskapsler, annonserings-ID-en for Android [AAID eller AdID], Apple-identifikatoren for annonsører [IDFA]).

Selv om lagringsperioden og tilbakestillingskontrollene for brukeraktivitet dekker data på hendelses- og brukernivå som lagres i Google Analytics, finnes det visse brukerrelaterte data (f.eks. kjønn, aldersgruppe og interesser) som Google Analytics som standard sletter etter at en gitt bruker har vært inaktiv i seks måneder eller to måneder på henholdsvis Universal Analytics-områder og Google Analytics 4-områder.

Du kan velge hvor lenge Analytics skal beholde data før de automatisk slettes.

Analytics kan maksimalt oppbevare data fra Google-signaler i 26 måneder, uansett hvilke innstillinger du bruker. Som standard utløper data fra Google-påloggede brukere etter 26 måneder. Hvis innstillingen for oppbevaring av data i Analytics derimot er kortere enn 26 måneder, respekteres dette også i forbindelse med data fra påloggede Google-brukere.

Google Analytics 4-områder

For Google Analytics 4-områder (ikke Analytics 360-versjonen) kan oppbevaring av data lagret på brukernivå, deriblant data om konverteringer, angis som maksimalt 14 måneder. For alle andre hendelsesdata kan du selv velge lengden på lagringsperioden:

 • 2 måneder
 • 14 måneder

Finn ut mer om alternativer for oppbevaring av data i 360-områder

Lagringsperioden på to måneder gjelder alltid for data om kjønn, interesser og aldersgruppe – uavhengig av innstillingene dine.

Når du øker lagringsperioden, omfatter den nye perioden også data du allerede har samlet inn.

XL-områder er begrenset til to måneder.

Husk at innstillingen for oppbevaring av data ikke har noen innvirkning på de aggregerte standardrapportene (inkludert primære og sekundære dimensjoner) i Google Analytics 4-området ditt, selv om du oppretter sammenligninger i rapportene. Innstillingen for oppbevaring av data har bare innvirkning på Utforskninger-rapporter.  

Universal Analytics-områder

I Universal Analytics-områder gjelder denne innstillingen for data på bruker- og hendelsesnivå. Du kan velge mellom disse alternativene:

 • 14 måneder
 • 26 måneder
 • 38 måneder
 • 50 måneder
 • Utløper ikke automatisk
Hvis du derimot øker lagringsperioden eller endrer den til Utløper ikke automatisk, påvirkes ikke data du allerede har samlet inn. Data som ble samlet inn da 14 måneder var den angitte perioden, blir for eksempel slettet 14 måneder etter at de ble samlet inn, selv om du endrer lagringsperioden til 26 måneder.

Vær oppmerksom på at standard aggregert Google Analytics-rapportering ikke påvirkes av dette. Du trenger bare bruker- og hendelsesdataene som administreres via denne innstillingen, hvis du bruker enkelte avanserte funksjoner, for eksempel når tilpassede segmenter brukes i rapporter eller uvanlige egendefinerte rapporter opprettes.

Reduser eller øk lagringsperioden

Data som når slutten av lagringsperioden, slettes automatisk på månedlig basis.

Hvis du reduserer oppbevaringsperioden, slettes eventuelle berørte data i løpet av den neste månedlige prosessen. Hvis du for eksempel endrer perioden fra 26 måneder til 14 måneder, blir alle data som er eldre enn 14 måneder, slettet i løpet av den neste månedlige prosessen.

Hvis du øker lagringsperioden eller endrer den til Utløper ikke automatisk for et Universal Analytics-område, har dette ingen innvirkning på data du allerede har samlet inn. Data som ble samlet inn da 14 måneder var den angitte perioden, blir for eksempel slettet 14 måneder etter at de ble samlet inn, selv om du endrer lagringsperioden til 26 måneder. Hvis du øker lagringsperioden for et Google Analytics 4-område, får denne endringen også innvirkning på data du allerede har samlet inn.

Når du endrer lagringsperioden, venter Analytics i 24 timer før endringen implementeres. I løpet av dette døgnet kan du tilbakestille endringen, slik at dataene dine ikke påvirkes.

Hvis du i enkeltstående rapporter bruker en datoperiode (f.eks. Utforskninger-rapportene i Google Analytics 4) som overgår lagringsperioden din, fremgår ikke data fra denne overskytende perioden i rapportene. Hvis du for eksempel angir lagringsperioden som 14 måneder og bruker en datoperiode på 14 måneder og én dag, vises det ikke data om denne ekstra dagen i rapportene.

Tilbakestill ved ny aktivitet

Slå dette alternativet for å tilbakestille oppbevaringsperioden for brukeridentifikatoren for hver nye hendelse fra brukeren (slik at utløpsdatoen settes til nåværende tidspunkt pluss oppbevaringsperioden). Hvis oppbevaring av data for eksempel er satt til 14 måneder, men en bruker starter en ny økt hver måned, blir identifikatoren for denne brukeren lastet inn på nytt hver måned og når aldri utløpstiden på 14 måneder. Hvis brukeren ikke starter en ny økt før oppbevaringsperioden utløper, blir dataene for denne brukeren slettet.

Hvis du ikke vil at oppbevaringsperioden for en brukeridentifikator skal tilbakestilles ved ny aktivitet fra brukeren, må du slå dette alternativet AV. Data knyttet til brukeridentifikatoren slettes automatisk etter oppbevaringsperioden.

Tilbakestillingsfunksjonen omfatter bare data på brukernivå.

Angi alternativene

Du må ha redigeringstilgang for å kunne angi dette alternativet for Google Analytics-områder.
 1. Logg på Google Analytics..
 2. Klikk på Administrator, og naviger til området du vil endre.
 3. For nettområder: Klikk på Sporingsinformasjon > Oppbevaring av data i OMRÅDE-kolonnen.
  For Google Analytics 4-områder: Klikk på Datainnstillinger > Oppbevaring av data i OMRÅDE-kolonnen.
 4. For nettområder: Oppbevaring av bruker- og hendelsesdata: Velg ønsket oppbevaringsperiode.
  For Google Analytics 4-områder: Oppbevaring av hendelsesdata: Velg ønsket oppbevaringsperiode.
 5. For nettområder: Tilbakestill når ny aktivitet inntreffer: Slå bryteren på eller av.
  For Google Analytics 4-områder: Tilbakestill brukerdata når ny aktivitet inntreffer: Slå bryteren på eller av.
 6. Klikk på Lagre.

Oppbevaring av data og Brukere-beregningen

I februar 2018 la vi til Brukere-beregningen i mange flere rapporter. Ettersom denne beregningen er ny i disse rapportene, har vi ikke innsamlede data for denne beregningen for alle disse rapportene gjennom all tid. Dette kan ha innvirkning på den tidlige rapporteringen din: Det kan hende du ser at antallet brukere fra tiden før vi samlet inn data for den aktuelle beregningen, er null.

Vi begynte å samle inn data for 360-områder 1. mai 2016 og for standardområder 1. september 2016.

Dette har imidlertid ingen innvirkning på «Oversikt over målgrupper»-rapporten, som inneholder aggregerte brukerdata fra en mye lengre tidsperiode.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false
false