Gegevensbehoud

Met de beheeropties voor gegevensbehoud van Google Analytics kunt u de tijdsduur instellen voordat de gegevens op gebruikersniveau en gebeurtenisniveau die zijn opgeslagen door Google Analytics worden verwijderd van de servers van Analytics.

Gegevensbehoud voor gebruikers en gebeurtenissen

De bewaarperiode is van toepassing op gegevens op gebruikersniveau en op gebeurtenisniveau die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's en advertentie-ID's (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies, Advertising-ID van Android, Identifier for Advertisers van Apple).

Houd er rekening mee dat standaard verzamelde Google Analytics-rapportage niet wordt beïnvloed. De gebruikers- en gebeurtenisgegevens die met deze instelling worden beheerd, zijn alleen nodig wanneer u bepaalde geavanceerde functies gebruikt en u bijvoorbeeld aangepaste segmenten toepast op rapporten of ongebruikelijke aangepaste rapporten maakt.

U kunt selecteren hoelang Analytics gegevens bewaart voordat deze automatisch worden verwijderd:

  • 14 maanden
  • 26 maanden
  • 38 maanden
  • 50 maanden
  • Niet automatisch verwijderen

Aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd.

Als u de bewaarperiode wijzigt, worden de betreffende gegevens verwijderd tijdens de volgende maandelijkse verwerking. Als u de periode bijvoorbeeld wijzigt van 26 maanden naar 14 maanden, worden alle gegevens ouder dan 14 maanden verwijderd tijdens de volgende maandelijkse verwerking.

Wanneer u de bewaarperiode wijzigt, wacht Analytics 24 uur voordat de wijziging wordt doorgevoerd. Tijdens deze periode van 24 uur kunt u uw wijziging ongedaan maken en heeft dit geen gevolgen voor uw gegevens.

Resetten op nieuwe activiteit

Stel deze optie in op AAN om de bewaarperiode van de gebruikers-ID te resetten voor elke nieuwe gebeurtenis van die gebruiker (de vervaldatum wordt dus ingesteld op de huidige tijd plus de bewaarperiode). Als gegevensbehoud bijvoorbeeld is ingesteld op 14 maanden, maar een gebruiker elke maand een nieuwe sessie start, wordt de ID van die gebruiker elke maand vernieuwd en bereikt deze nooit de vervaldatum van 14-maanden. Als de gebruiker geen nieuwe sessie start voordat de bewaarperiode is verlopen, worden de gegevens van die gebruiker verwijderd.

Als u niet wilt dat de bewaarperiode voor een gebruikers-ID wordt gereset wanneer die gebruiker nieuwe activiteit heeft, schakelt u deze optie UIT. Gegevens die zijn gekoppeld aan de gebruikers-ID worden na de bewaarperiode automatisch verwijderd.

Opties instellen

U moet over bewerkingsrechten voor de property beschikken om deze opties in te stellen.

  1. Log in bij Google Analytics.
  2. Klik op Beheerder en ga naar de property die u wilt bewerken.
  3. Klik in de kolom PROPERTY op Trackinginfo > Gegevensbehoud.
  4. Behoud van gebruikersgegevens : selecteer de gewenste bewaarperiode.
  5. Resetten op nieuwe activiteit: zet de schakelaar aan of uit.

Gegevensbehoud en de statistiek Gebruikers

Sinds februari 2018 is de statistiek Gebruikers toegevoegd aan veel aanvullende rapporten. Aangezien deze statistiek in deze rapporten nieuw is, hebben we geen verzamelde gegevens voor deze statistiek in deze rapporten. Dit kan van invloed zijn op uw historische rapportage. U ziet mogelijk nullen voor aantallen gebruikers van voor de periode waarvoor we voor deze statistiek gegevens hebben verzameld.

Sinds 1 mei 2016 verzamelen we gegevens voor 360-property's en sinds 1 september 2016 voor standaardproperty's.

Dit heeft echter geen invloed op het rapport Doelgroepoverzicht. Voor dat rapport worden al veel langer gebruikersgegevens verzameld.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?