[GA4] Datu saglabāšana

Google Analytics datu saglabāšanas vadīklas ļauj iestatīt laika termiņu Google Analytics glabātajiem lietotāja līmeņa un notikuma līmeņa datiem, pirms tie tiek automātiski dzēsti no Analytics serveriem.

Lietotāja un notikuma datu saglabāšana

Saglabāšanas periods attiecas uz lietotāja līmeņa un notikuma līmeņa datiem, kas saistīti ar sīkfailiem, lietotāja identifikatoriem (piem., User ID) un reklamēšanas identifikatoriem (piem., DoubleClick sīkfailiem, Android reklamēšanas ID vai Apple reklāmdevēju identifikatoriem).

Ņemiet vērā, ka standarta apkopotie Google Analytics pārskati netiek ietekmēti. Lietotāju un notikumu dati, ko pārvalda šis iestatījums, ir nepieciešami tikai gadījumos, kad izmantojat noteiktas papildfunkcijas, piemēram, pārskatos lietojat pielāgotus segmentus vai veidojat neparastus pielāgotus pārskatus.

Lai gan saglabāšanas perioda un lietotāja darbību atiestatīšanas vadīklas aptver Google Analytics glabātos notikumu un lietotāju līmeņa datus, dažus ar lietotāju saistītos datus Google Analytics pēc noklusējuma izdzēš, ja attiecīgais lietotājs nav bijis aktīvs sešus mēnešus.

Varat izvēlēties, cik ilgi Analytics saglabās datus pirms to automātiskas izdzēšanas.

Neatkarīgi no iestatījumiem pakalpojums Analytics saglabās Google signālu datus maksimāli 26 mēnešus.

Universal Analytics īpašumiem šis iestatījums attiecas uz lietotāja līmeņa un notikuma līmeņa datiem. Varat izvēlēties:

 • 14 mēnešus;
 • 26 mēnešus;
 • 38 mēnešus;
 • 50 mēnešus;
 • iestatījumu “Nebeigt derīguma termiņu automātiski”.
Ja saglabāšanas periods tiek palielināts vai tiek iestatīta opcija Nebeigt derīguma termiņu automātiski, netiek ietekmēti jau vāktie dati. Piemēram, dati, kas tika vākti, kad darbojās 14 mēnešu iestatījums, tāpat tiks izdzēsti, kad būs pagājuši 14 mēneši kopš to vākšanas, pat ja saglabāšanas periodu mainīsiet uz 26 mēnešiem.

 

Google Analytics 4 īpašumiem lietotāja līmeņa datu, tostarp reklāmguvumu datu, saglabāšanas laiks ir fiksēts — līdz pat 14 mēnešiem. Visiem citiem notikumu datiem varat izvēlēties saglabāšanas ilgumu:

 • 2 mēnešus;
 • 14 mēnešus.

Divu mēnešu saglabāšanas periods vienmēr attiecas uz vecuma, dzimuma un interešu datiem neatkarīgi no iestatījumiem.

Ja saglabāšanas periods tiek palielināts vai tiek iestatīta opcija Nebeigt derīguma termiņu automātiski, tiek ietekmēti jau vāktie dati.

 

Dati tiek automātiski izdzēsti saglabāšanas perioda beigās reizi mēnesī.

Ja saglabāšanas periods tiek samazināts, ietekmētie dati tiek dzēsti nākamās ikmēneša apstrādes laikā. Piemēram, ja 26 mēnešu periodu nomaināt uz 14 mēnešu periodu, tad dati, kas ir vecāki par 14 mēnešiem, tiek dzēsti nākamā mēneša apstrādes laikā.

Uzglabāšanas perioda izmaiņu veikšanas gadījumā Analytics tās ievieš tikai pēc 24 stundām. Šajā 24 stundu periodā var atsaukt veiktās izmaiņas, atstājot datus neskartus.

Ja neapkopotajiem pārskatiem izmantojat datumu diapazonu, kas pārsniedz datu saglabāšanas periodu, dati par šo papildu laiku pārskatos netiek rādīti. Piemēram, ja iestatāt saglabāšanu uz 14 mēnešiem un izmantojat datumu diapazonu 14 mēneši + viena diena, tad šīs vienas papildu dienas dati pārskatos nav pieejami.

Atiestatīšana jaunas darbības gadījumā

Šīs opcijas ieslēgšana atiestata lietotāja identifikatora saglabāšanas periodu katra jauna šī lietotāja notikuma gadījumā (tādējādi iestatot derīguma termiņu uz tā brīža laiku, kam pieskaitīts saglabāšanas periods). Piemēram, ja datu saglabāšana ir iestatīta uz 14 mēnešiem, bet lietotājs katru mēnesi sāk jaunu sesiju, tad šī lietotāja identifikators tiek atsvaidzināts katru mēnesi un nekad nesasniedz 14 mēnešu perioda beigas. Ja lietotājs pirms saglabāšanas perioda beigām nesāk jaunu sesiju, tad šī lietotāja dati tiek dzēsti.

Ja nevēlaties, lai lietotāja identifikatora saglabāšanas periods tiktu atiestatīts, kad šim lietotājam ir reģistrēta jauna darbība, izslēdziet šo opciju. Dati, kas saistīti ar lietotāja identifikatoru, tiks automātiski izdzēsti pēc saglabāšanas perioda.

Atiestatīšanas funkcija attiecas tikai uz lietotāja līmeņa datiem.

Opciju iestatīšana

Lai iestatītu šo opciju Google Analytics īpašumam, ir nepieciešama rediģēšanas atļauja.
 1. Pierakstieties pakalpojumā Google Analytics..
 2. Noklikšķiniet uz Administrēšana un pārejiet uz rediģējamo īpašumu.
 3. Tīmekļa īpašumiem: slejā ĪPAŠUMS noklikšķiniet uz Izsekošanas informācija > Datu saglabāšana.
  Google Analytics 4 īpašumiem: slejā ĪPAŠUMS noklikšķiniet uz Datu iestatījumi > Datu saglabāšana.
 4. Tīmekļa īpašumiem: Lietotāja un notikuma datu saglabāšana: atlasiet vēlamo saglabāšanas periodu.
  Google Analytics 4 īpašumiem: Notikuma datu saglabāšana: atlasiet vēlamo saglabāšanas periodu.
 5. Tīmekļa īpašumiem: Atiestatīšana jaunas darbības gadījumā: ieslēdziet vai izslēdziet slēdzi.
  Google Analytics 4 īpašumiem: Lietotāja datu atiestatīšana jaunas darbības gadījumā: ieslēdziet vai izslēdziet slēdzi.
 6. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Datu saglabāšana un lietotāju rādītāji

2018. gada februārī paplašinājām pārskatu klāstu, kuros ir pieejama metrika Lietotāji. Tā kā šajos pārskatos šī metrika ir jauna, mēs neesam visu laiku visos pārskatos apkopojuši šīs metrikas datus. Tas var ietekmēt jūsu vēsturiskos pārskatus: iespējams, laika periodos, kad metrikas dati vēl netika vākti, lietotāju skaita vietā tiks rādīta nulle.

Analytics 360 īpašumos datu vākšana tika sākta no 2016. gada 1. maija, bet standarta īpašumos — no 2016. gada 1. septembra.

Minētais neietekmē pārskatu “Auditorijas kopsavilkums”, kurā tiek vākti lietotāju dati par daudz ilgāku laika periodu.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?