Datu uzglabāšana

Google Analytics datu uzglabāšanas vadīklas ļauj iestatīt laika termiņu Google Analytics uzglabātajiem lietotāja līmeņa un notikuma līmeņa datiem, pirms tie tiek automātiski dzēsti no Analytics serveriem.

Lietotāja un notikuma datu uzglabāšana

Uzglabāšanas periods attiecas uz lietotāja līmeņa un notikuma līmeņa datiem, kas saistīti ar sīkfailiem, lietotāja identifikatoriem (piem., User ID) un reklamēšanas identifikatoriem (piem., DoubleClick sīkfailiem, Android reklamēšanas ID vai Apple reklāmdevēju identifikatoriem).

Ņemiet vērā, ka standarta apkopotie Google Analytics pārskati netiek ietekmēti. Lietotāju un notikumu dati, ko pārvalda šis iestatījums, ir nepieciešami tikai gadījumos, kad izmantojat noteiktas papildfunkcijas, piemēram, pārskatos lietojat pielāgotus segmentus vai veidojat neparastus pielāgotus pārskatus.

Lai gan saglabāšanas perioda un lietotāja darbību atiestatīšanas vadīklas aptver Google Analytics glabātos notikumu un lietotāju līmeņa datus, dažus ar lietotāju saistītos datus Google Analytics pēc noklusējuma izdzēš, ja attiecīgais lietotājs nav bijis aktīvs sešus mēnešus.

Varat izvēlēties, cik ilgi Analytics saglabās datus pirms to automātiskas izdzēšanas. Tīmekļa īpašumiem varat izvēlēties:

 • 14 mēnešus;
 • 26 mēnešus;
 • 38 mēnešus;
 • 50 mēnešus;
 • iestatījumu “Nebeigt derīguma termiņu automātiski”.

Lietotnei un tīmekļa īpašumiem varat izvēlēties divus mēnešus vai 14 mēnešus.

Dati tiek automātiski izdzēsti saglabāšanas perioda beigās reizi mēnesī.

Ja uzglabāšanas periods tiek samazināts, ietekmētie dati tiek dzēsti nākamā ikmēneša procesa laikā. Piemēram, ja 26 mēnešu periodu nomaina uz 14 mēnešu periodu, tad dati, kas ir vecāki par 14 mēnešiem, tiek dzēsti nākamā mēneša procesa laikā.

Ja uzglabāšanas periods tiek palielināts vai tiek iestatīta opcija Nebeigt derīguma termiņu automātiski, netiek ietekmēti jau vāktie dati. Piemēram, dati, kas tiks vākti, kad tika iestatīts 14 mēnešu periods, tāpat tiks dzēsti 14 mēnešus pēc to vākšanas, pat ja uzglabāšanas periodu mainīsiet uz 26 mēnešiem.

Uzglabāšanas perioda izmaiņu veikšanas gadījumā Analytics tās ievieš tikai pēc 24 stundām. Šo 24 stundu perioda laikā var atgriezt veiktās izmaiņas, atstājot datus neskartus.

Atiestatīšana jaunas darbības gadījumā

Šīs opcijas ieslēgšana atiestata lietotāja identifikatora uzglabāšana periodu katra jauna šī lietotāja notikuma gadījumā (tādējādi iestatot derīguma termiņu uz tā brīža laiku, kam pieskaitīts uzglabāšanas periods). Piemēram, ja datu uzglabāšana ir iestatīta uz 14 mēnešiem, bet lietotājs katru mēnesi sāk jaunu sesiju, tad šī lietotāja identifikators tiek atsvaidzināts katru mēnesi un nekad nesasniedz 14 mēnešu perioda beigas. Ja lietotājs pirms uzglabāšanas perioda beigām neinicializē jaunu sesiju, tad šī lietotāja dati tiek dzēsti.

Ja nevēlaties, lai lietotāja identifikatora uzglabāšanas periods tiktu atiestatīts, kad šim lietotājam ir jauna darbība, izslēdziet šo iespēju. Dati, kas saistīti ar lietotāja identifikatoru, tiks automātiski dzēsti pēc uzglabāšanas perioda.

Opciju iestatīšana

Lai iestatītu šīs opcijas, nepieciešama īpašuma rediģēšanas atļauja.

 1. Pierakstieties pakalpojumā Google Analytics.
 2. Noklikšķiniet uz Administrēšana un pārejiet uz rediģējamo īpašumu.
 3. Tīmekļa īpašumiem slejā ĪPAŠUMS noklikšķiniet uz Izsekošanas informācija > Datu uzglabāšana.
  Lietotnei un tīmekļa īpašumiem slejā ĪPAŠUMS noklikšķiniet uz Datu iestatījumi > Datu uzglabāšana.
 4. Lietotāja datu saglabāšana: atlasiet vēlamo saglabāšanas periodu.
 5. Atiestatīšana jaunas darbības gadījumā: ieslēdziet vai izslēdziet.
 6. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Datu saglabāšana un lietotāju rādītāji

2018. gada februārī paplašinājām pārskatu klāstu, kuros ir pieejama metrika Lietotāji. Tā kā šajos pārskatos šī metrika ir jauna, mēs neesam visu laiku visos pārskatos apkopojuši šīs metrikas datus. Tas var ietekmēt jūsu vēsturiskos pārskatus: iespējams, laika periodos pirms metrikas datu apkopošanas lietotāju skaita vietā tiks rādīta nulle.

Analytics 360 īpašumos datu apkopošana tika sākta 2016. gada 1. maijā, bet standarta īpašumos — 2016. gada 1. septembrī.

Šī problēma neietekmē pārskatu “Auditorijas kopsavilkums”, kurā lietotāju dati ir apkopoti ilgākā laika periodā.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?