Duomenų saugojimas

„Google Analytics“ duomenų saugojimo valdikliai suteikia galimybę nustatyti laiko trukmę iki tada, kai „Google Analytics“ saugomi naudotojo ir įvykio lygio duomenys automatiškai ištrinami iš „Analytics“ serverių.

Naudotojo ir įvykio duomenų saugojimas

Saugojimo laikotarpis taikomas naudotojo ir įvykio lygio duomenims, susietiems su slapukais, naudotojo identifikatoriais (pvz., naudotojo ID) ir reklamavimo identifikatoriais (pvz., „DoubleClick“ slapukais, „Android“ reklamavimo ID, „Apple“ reklamuotojų identifikatoriumi).

Atminkite, kad tai nepaveiks „Google Analytics“ standartinių sukauptų duomenų ataskaitų. Naudotojų ir įvykių duomenys, tvarkomi šiuo nustatymu, yra reikalingi tik naudojant tam tikras išplėstines funkcijas, pvz., taikant tinkintus segmentus ataskaitose arba kuriant neįprastas tinkintas ataskaitas.

Galite pasirinkti, kiek laiko „Analytics“ saugos duomenis, kol jie bus automatiškai ištrinti:

  • 14 mėn.;
  • 26 mėn.;
  • 38 mėn.;
  • 50 mėn.;
  • galiojimas automatiškai nepanaikinamas.

Kai pasiekiama duomenų saugojimo laikotarpio pabaiga, jie automatiškai kas mėnesį ištrinami.

Jei pakeisite saugojimo laikotarpį, bet kokie paveikti duomenys bus ištrinti per kitą kas mėnesį vykdomą procesą. Pavyzdžiui, jei pakeisite iš 26 mėn. į 14 mėn., bet kokie senesni nei 14 mėn. duomenys bus ištrinti per kitą kas mėnesį vykdomą procesą.

Kai tik pakeisite saugojimo laikotarpį, „Analytics“ palauks 24 val. prieš pritaikydama pakeitimą. Per šį 24 val. laikotarpį galite grąžinti pakeitimą, ir jūsų duomenys nebus paveikti.

Naujos veiklos nustatymas iš naujo

ĮJUNKITE šią parinktį, jei norite iš naujo nustatyti naudotojo identifikatoriaus saugojimo laikotarpį įvykus kiekvienam naujam to naudotojo įvykiui (nustatyti galiojimo laiko pabaigos datą į dabartinį laiką ir saugojimo laikotarpį). Pavyzdžiui, jei nustatytas 14 mėn. duomenų saugojimo laikotarpis, bet naudotojas kiekvieną mėnesį inicijuoja naują seansą, tuomet tas naudotojo identifikatorius atnaujinamas kiekvieną mėnesį ir niekada nepasiekia 14 mėn. galiojimo datos pabaigos. Jei naudotojas neinicijuoja naujo seanso prieš pasibaigiant saugojimo laikotarpiui, naudotojo duomenys ištrinami.

Jei nenorite iš naujo nustatyti naudotojo identifikatoriaus saugojimo laikotarpio, kai tas naudotojas vykdo naują veiklą, IŠJUNKITE šią parinktį. Duomenys, susieti su naudotojo identifikatoriumi, bus ištrinti automatiškai pasibaigus saugojimo laikotarpiui.

Parinkčių nustatymas

Jei norite nustatyti šias parinktis, turite turėti nuosavybės redagavimo teises.

  1. Prisijunkite prie „Google Analytics“..
  2. Spustelėkite Administratorius ir eikite į norimą redaguoti nuosavybę.
  3. Stulpelyje NUOSAVYBĖ spustelėkite Stebėjimo informacija > Duomenų saugojimas.
  4. Naudotojo duomenų saugojimas: pasirinkite norimą saugojimo laikotarpį.
  5. Naujos veiklos nustatymas iš naujo: įjunkite arba išjunkite jungiklį.

Duomenų saugojimas ir naudotojų metrika

Nuo 2018 m. vasario mėn. pridėjome naudotojų metriką prie daug papildomų ataskaitų. Kadangi ši metrika yra nauja šiose ataskaitose, neturime sukauptų visų šių ataskaitų viso laikotarpio šios metrikos duomenų. Tai gali turėti įtakos ataskaitų istorijai: gali būti rodoma nulinė naudotojų skaičiaus vertė iki to laiko, kai turime sukauptų šios metrikos duomenų.

360 nuosavybių duomenis pradėjome kaupti nuo 2016 gegužės 1 d., o įprastų nuosavybių – nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Tačiau tai neturi įtakos auditorijos apžvalgos ataskaitai, kurioje teikiami gerokai ilgesnio laikotarpio sukaupti naudotojų duomenys.

Ar šis straipsnis buvo naudingas?
Kaip galime jį patobulinti?