Duomenų saugojimas

„Google Analytics“ duomenų saugojimo valdikliai suteikia galimybę nustatyti laiko trukmę iki tada, kai „Google Analytics“ saugomi naudotojo ir įvykio lygio duomenys automatiškai ištrinami iš „Analytics“ serverių.

Naudotojo ir įvykio duomenų saugojimas

Saugojimo laikotarpis taikomas naudotojo ir įvykio lygio duomenims, susietiems su slapukais, naudotojo identifikatoriais (pvz., „User ID“) ir reklamavimo identifikatoriais (pvz., „DoubleClick“ slapukais, „Android“ reklamavimo ID, „Apple“ reklamuotojų identifikatoriumi).

Atminkite, kad tai nepaveiks „Google Analytics“ standartinių sukauptų duomenų ataskaitų. Naudotojų ir įvykių duomenys, tvarkomi šiuo nustatymu, yra reikalingi tik naudojant tam tikras išplėstines funkcijas, pvz., taikant tinkintus segmentus ataskaitose arba kuriant neįprastas tinkintas ataskaitas.

„Google Analytics“ saugomiems įvykio ir naudotojo lygio duomenims taikomas duomenų saugojimo laikotarpis ir naudotojų aktyvumo nustatymo iš naujo valdikliai, tačiau pagal numatytuosius nustatymus „Google Analytics“ ištrina tam tikrus su naudotoju susietus duomenis, jei konkretus naudotojas 6 mėnesius būna neaktyvus.

Galite pasirinkti, kiek laiko „Analytics“ saugos duomenis, kol jie bus automatiškai ištrinti. Žiniatinklio nuosavybėms galite rinktis:

 • 14 mėn.;
 • 26 mėn.;
 • 38 mėn.;
 • 50 mėn.;
 • galiojimas automatiškai nepanaikinamas.

Programų ir žiniatinklio nuosavybėms galite rinktis 2 mėn. arba 14 mėn.

Įvykių duomenų saugojimas 14 mėnesių vis dar kuriamas programų ir žiniatinklio nuosavybėms (beta versija). Šiuo metu įvykių duomenys gali būti saugomi tik 2 mėnesius. Jei pasirinksite 14 mėnesių įvykių duomenų saugojimą, šis nustatymas galios įvykių duomenims, kurie bus aktyvūs sistemoje, kai funkcija taps pasiekiama.

Kai pasiekiama duomenų saugojimo laikotarpio pabaiga, jie automatiškai kas mėnesį ištrinami.

Jei sumažinsite duomenų saugojimo laikotarpį, bet kokie paveikti duomenys bus ištrinti per kitą kas mėnesį vykdomą procesą. Pavyzdžiui, jei pakeisite iš 26 mėn. į 14 mėn., bet kokie senesni nei 14 mėn. duomenys bus ištrinti per kitą kas mėnesį vykdomą procesą.

Tačiau padidinus duomenų saugojimo laikotarpį arba pakeitus į Galiojimas automatiškai nepanaikinamas, tai neturi įtakos jau surinktiems duomenims. Pvz., duomenys, surinkti galiojant 14 mėn. laikotarpiui, bus ištrinti po 14 mėn. nuo surinkimo datos, net jei pakeisite duomenų saugojimo laikotarpį į 26 mėn.

Kai tik pakeisite saugojimo laikotarpį, „Analytics“ palauks 24 val. prieš pritaikydama pakeitimą. Per šį 24 val. laikotarpį galite grąžinti pakeitimą, ir jūsų duomenys nebus paveikti.

Jei neapibendrintose ataskaitose naudojate dienų seką, kuri yra ilgesnė už saugojimo laikotarpį, papildomas laikas ataskaitose nerodomas. Pavyzdžiui, jei saugojimo laikotarpis yra 14 mėnesių, o naudojate 14 mėnesių ir 1 dienos dienų seką, tuomet papildomos vienos dienos duomenys ataskaitose nerodomi.

Naujos veiklos nustatymas iš naujo

ĮJUNKITE šią parinktį, jei norite iš naujo nustatyti naudotojo identifikatoriaus saugojimo laikotarpį įvykus kiekvienam naujam to naudotojo įvykiui (nustatyti galiojimo laiko pabaigos datą į dabartinį laiką ir saugojimo laikotarpį). Pavyzdžiui, jei nustatytas 14 mėn. duomenų saugojimo laikotarpis, bet naudotojas kiekvieną mėnesį inicijuoja naują seansą, tuomet tas naudotojo identifikatorius atnaujinamas kiekvieną mėnesį ir niekada nepasiekia 14 mėn. galiojimo datos pabaigos. Jei naudotojas neinicijuoja naujo seanso prieš pasibaigiant saugojimo laikotarpiui, naudotojo duomenys ištrinami.

Jei nenorite iš naujo nustatyti naudotojo identifikatoriaus saugojimo laikotarpio, kai tas naudotojas vykdo naują veiklą, IŠJUNKITE šią parinktį. Duomenys, susieti su naudotojo identifikatoriumi, bus ištrinti automatiškai pasibaigus saugojimo laikotarpiui.

Parinkčių nustatymas

Jei norite nustatyti šias parinktis, turite turėti nuosavybės redagavimo leidimą.

 1. Prisijunkite prie „Google Analytics“..
 2. Spustelėkite „Administratorius“ ir eikite į norimą redaguoti nuosavybę.
 3. Žiniatinklio nuosavybėms: stulpelyje NUOSAVYBĖ spustelėkite Stebėjimo informacija > Duomenų saugojimas.
  Programų ir žiniatinklio nuosavybėms: stulpelyje NUOSAVYBĖ spustelėkite Duomenų nustatymai > Duomenų saugojimas.
 4. Naudotojo duomenų saugojimas: pasirinkite norimą saugojimo laikotarpį.
 5. Naujos veiklos nustatymas iš naujo: įjunkite arba išjunkite jungiklį.
 6. Spustelėkite Išsaugoti.

Duomenų saugojimas ir naudotojų metrika

Nuo 2018 m. vasario mėn. pridėjome naudotojų metriką prie daug papildomų ataskaitų. Kadangi ši metrika yra nauja šiose ataskaitose, neturime sukauptų visų šių ataskaitų viso laikotarpio šios metrikos duomenų. Tai gali turėti įtakos ataskaitų istorijai: gali būti rodoma nulinė naudotojų skaičiaus vertė iki to laiko, kai turime sukauptų šios metrikos duomenų.

360 nuosavybių duomenis pradėjome kaupti nuo 2016 gegužės 1 d., o įprastų nuosavybių – nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Tačiau tai neturi įtakos auditorijos apžvalgos ataskaitai, kurioje teikiami gerokai ilgesnio laikotarpio sukaupti naudotojų duomenys.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?