Adatmegőrzés

A Google Analytics adatmegőrzési vezérlői lehetővé teszik annak az időtartamnak a beállítását, amelynek letelte után a Google Analytics által tárolt felhasználói és eseményszintű adatok automatikusan törlődnek az Analytics szervereiről.

Felhasználói és eseményadatok megőrzése

A megőrzési időszak értéke azokra a felhasználói és eseményszintű adatokra vonatkozik, amelyek cookie-khoz, felhasználói azonosítókhoz (ilyen például a User-ID), valamint hirdetési azonosítókhoz (ilyenek például a DoubleClick-cookie-k, az Android hirdetésazonosítója vagy az Apple Identifier for Advertisers azonosító) vannak társítva.

Míg a megőrzési időszak és a felhasználói tevékenység visszaállítási vezérlői a Google Analytics szolgáltatásban tárolt esemény- és felhasználószintű adatokra (mint például életkor, nem, érdeklődési kör) vonatkoznak, a Google Analytics alapértelmezés szerint az adott felhasználó hat hónapnyi inaktivitása után törli a Universal Analytics-tulajdonokat és két hónapnyi inaktivitás után a Google Analytics 4-tulajdonokat.

Kiválaszthatja, hogy az Analytics mennyi ideig őrizze meg az adatokat a törlés előtt.

Az Analytics a beállításoktól függetlenül legfeljebb 26 hónapig őrzi meg a Google-jelek adatait. Alapértelmezés szerint a Google bejelentkezési adatok 26 hónap után lejárnak. Azonban ha az Analytics Adatmegőrzés beállításának értéke kevesebb mint 26 hónap, a Google bejelentkezési adatokra ez a rövidebb időkeret fog vonatkozni.

Google Analytics 4-tulajdonok

A Google Analytics 4-tulajdonok esetében a felhasználószintű adatok megőrzési időszakát a következőre lehet beállítani:

 • 2 hónap
 • 14 hónap

Ez a megőrzési időszak a konverziós adatokra is vonatkozik.

Az összes többi eseményadatnál a következő időtartamokra állíthatja be a megőrzést:

 • 2 hónap
 • 14 hónap
 • 26 hónap (csak a 360-as szolgáltatás esetén)
 • 38 hónap (csak a 360-as szolgáltatás esetén)
 • 50 hónap (csak a 360-as szolgáltatás esetén)

További információ az Analytics 360 szolgáltatás adatmegőrzési lehetőségeiről

A megadott beállítástól függetlenül az életkorra, a nemre és az érdeklődésre vonatkozó adatokat a rendszer csak két hónapig tartja meg.

Ha növeli a megőrzési időtartamot, a rendszer a már összegyűjtött adatokra alkalmazza azt.

Nagy és XL-tulajdonok esetében kizárólag a 2 hónapos időtartam használható.

Fontos, hogy az adatmegőrzési beállítás még akkor sem befolyásolja a Google Analytics 4-tulajdon szokásos összesített jelentéseit (az elsődleges és a másodlagos dimenziókat is beleértve), ha összehasonlításokat hoz létre a jelentésekben. Az adatmegőrzési beállítás csak a felfedezésekre és a tölcsérjelentésekre van hatással.

Universal Analytics-tulajdonok

Universal Analytics-tulajdonok esetén a beállítás a felhasználó- és az eseményszintű adatokra vonatkozik. Az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • 14 hónap
 • 26 hónap
 • 38 hónap
 • 50 hónap
 • Nem jár le automatikusan
A megőrzési időszak meghosszabbítása, illetve a Nem jár le automatikusan beállítás aktiválása nem érinti a már összegyűjtött adatokat. Például a 14 hónap beállítással gyűjtött adatok továbbra is törlődnek 14 hónappal a gyűjtésük után akkor is, ha a megőrzési időtartamot a 26 hónap beállításra módosítja.

A normál, összesített Google Analytics-jelentéseket ez nem érinti. Az ezzel a funkcióval kezelt felhasználói és eseményadatokra csak akkor van szükség, amikor olyan, haladó funkciókat használ, mint az egyéni szegmensek jelentésekben történő alkalmazása, illetve a nem szokványos egyéni jelentések létrehozása.

A megőrzési időszak csökkentése vagy növelése

Amikor a tárolt adatok kora eléri a megőrzési időszak végét, a rendszer automatikusan törli őket. Az adatok törlésére havonta kerül sor.

Ha módosítja a megőrzési időszak értékét, akkor az érintett adatokat a rendszer a következő havi törlési ciklusban törli. Ha például a 26 hónap megőrzési időszakról 14 hónap-ra vált, akkor a 14 hónapnál régebb óta tárolt adatokat a rendszer a következő havi törlési ciklusban törli.

Ha növeli a megőrzési időszakot, vagy a Nem jár le automatikusan lehetőséget választja a Universal Analytics-tulajdonnál, ez nem befolyásolja a már összegyűjtött adatokat. Például a 14 hónapos beállítással gyűjtött adatok továbbra is törlődnek 14 hónappal a gyűjtésük után akkor is, ha a megőrzési időtartamot a 26 hónapos beállításra módosítja.

Ha növeli a Google Analytics 4-tulajdon adatmegőrzési időszakát, a rendszer a már összegyűjtött és a még nem törölt adatokra alkalmazza a módosítást.

A megőrzési időszak módosításakor az Analytics 24 órát várakozik, mielőtt életbe léptetné a módosítást. Amennyiben ebben a 24 órás időszakban visszavonja a megadott beállítást, akkor az adatok érintetlenek maradnak.

Ha a nem összesített jelentésekhez (pl. a Google Analytics 4 Felfedezésekhez) olyan dátumtartományt használ, amely meghaladja a megőrzési időszakot, akkor a megőrzési időt meghaladó idő adatai nem jelennek meg a jelentésekben. Ha például a megőrzési időt 14 hónapra állítja be, és egy 14 hónap + 1 napos dátumtartományt használ, akkor a 14 hónapon felüli 1 nap adatai nem állnak rendelkezésre a jelentésekben.

Amikor a nagy tulajdonok túllépik az eseménygyűjtési korlátokat

Amikor egy normál tulajdon nagy tulajdonná válik, vagy egy 360-tulajdon XL-re változik, akkor az eseményszintű adatmegőrzési beállítás automatikusan 2 hónapra csökken, a 2 hónapnál régebbi eseményszintű adatok pedig a továbbiakban nem lesznek hozzáférhetők, és véglegesen törlődnek.

Ha a tulajdon a heti eseménymennyiség alapján hamarosan eléri ezeket a határértékeket, az Analytics figyelmeztető e-mailt küld a tulajdon összes adminisztrátorának. A határérték elérésekor az Analytics egy újabb e-mailt küld a tulajdon adminisztrátorainak, amelyben értesíti őket az adatmegőrzési időszak csökkentéséről.

E két értesítés között csökkentheti a Google Analytics 4-tulajdonnak küldött számlázható események számát, hogy a tulajdon méretére vonatkozó jelenlegi határértékeken belül maradjon, és megtartsa az eseményszintű adatok hosszabb megőrzési idejét. Ha díjmentes tulajdonra vonatkozó figyelmeztetést kapott, akkor azt a megoldást is választhatja, hogy 360-as verzióra vált, mert ott magasabb a határérték.

Visszaállítás új tevékenység esetén

Kapcsolja BE ezt a beállítást, ha vissza szeretné állítani a felhasználói azonosító megőrzési időszakát minden alkalommal, amikor az adott felhasználóval kapcsolatban új esemény keletkezik. (Ilyenkor a rendszer ismét hozzáadja a megőrzési időszakot az adatok lejárati dátumához.) Ha például az adatmegőrzési időszak beállítása 14 hónap, azonban a felhasználó minden hónapban új munkamenetet kezd, akkor az adott felhasználó azonosítója minden hónapban frissül, és sosem éri el a 14 hónapos lejárati korlátot. Ha a felhasználó nem kezd új munkamenetet a megőrzési időszak letelte előtt, akkor a felhasználó adatai törlődnek.

Ha nem szeretné, hogy a felhasználói azonosítóhoz tartozó megtartási időszak újrainduljon, amikor a felhasználó új tevékenységet végez, akkor kapcsolja KI ezt a beállítást. Ebben az esetben a felhasználói azonosítóhoz társított adatok a megőrzési időszak leteltével automatikusan törlődnek.

Az visszaállítási funkció csak a felhasználószintű adatokra vonatkozik.

A beállítások megadása

E beállítások Google Analytics-tulajdonokhoz való megadásához szerkesztői szerepkör szükséges.
 1. Universal Analytics-tulajdonok esetén: A TULAJDON oszlopban kattintson a Követési adatok > Adatmegőrzés lehetőségre.
  Google Analytics 4-tulajdonok esetén: A TULAJDON oszlopban kattintson az Adatbeállítások > Adatmegőrzés lehetőségre.
 2. Universal Analytics-tulajdonok esetén: Felhasználói és eseményadatok megőrzése – Válassza ki a kívánt megőrzési időszakot.
  Google Analytics 4-tulajdonok esetén: Eseményadatok megőrzése – Válassza ki a kívánt megőrzési időszakot.
 3. Universal Analytics-tulajdonok esetén: Visszaállítás új tevékenység esetén – Kapcsolja be vagy ki a kapcsolót.
  Google Analytics 4-tulajdonok esetén: Felhasználói adatok visszaállítása új tevékenység hatására – Kapcsolja be vagy ki a kapcsolót.
 4. Kattintson a Mentés gombra.

Az adatok megőrzése és a Felhasználók mutató

2018. februárjától a Felhasználók mutató számos további jelentésben is megjelenik. Mivel ez a mutató új ezekben a jelentésekben, nem mindig állnak rendelkezésre hozzá összesített adatok. Ez hatással lehet az előzményjelentésekre: lehetséges, hogy nullákat fog látni a Felhasználók száma alatt az azt megelőző időszakban, hogy a rendszer elkezdte volna gyűjteni a mutató adatait.

A 360-tulajdonok adatait 2016. május 1-jén, a normál tulajdonok adatait pedig 2016. szeptember 1-jén kezdtük gyűjteni.

Ez nincs hatással a Közönség áttekintése jelentésre, amelynek összesített felhasználói adatai sokkal hosszabb időszakot fognak át.

Hasznosnak találta?

Hogyan fejleszthetnénk?
false
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü