Zadržavanje podataka

Postavke zadržavanja podataka u Google Analyticsu omogućuju postavljanje vremena nakon kojeg se podaci na razini korisnika i na razini događaja pohranjeni u Google Analyticsu automatski brišu sa Analyticsovih poslužitelja.

Zadržavanje podataka o korisnicima i događajima

Razdoblje zadržavanja odnosi se na podatke na razini korisnika i podatke na razini događaja koji su povezani s kolačićima, identifikatorima korisnika (npr. ID-jem korisnika) i identifikatorima oglašavanja (npr. DoubleClick kolačićima, Androidovim ID-jem za oglašavanje, Appleovim identifikatorom za oglašivače).

Napominjemo da ono neće utjecati na standardno skupno izvješćivanje u Google Analyticsu. Podaci korisnika o događaja kojima upravlja ta postavka potrebni su samo ako koristite određene napredne značajke poput primjene prilagođenih segmenata na izvješća ili izrade neuobičajenih prilagođenih izvješća.

Možete odabrati koliko se dugo podaci zadržavaju u Analyticsu prije automatskog brisanja:

  • 14 mjeseci
  • 26 mjeseci
  • 38 mjeseci
  • 50 mjeseci
  • Bez automatskog isteka

Podaci se automatski brišu kad im istekne razdoblje zadržavanja, jedanput mjesečno.

Ako promijenite razdoblje zadržavanja, svi podaci na koje se to odnosi brišu se u sljedećem postupku brisanja koji se odvija jedanput mjesečno. Na primjer, ako razdoblje od 26 mjeseci promijenite na 14 mjeseci, svi podaci stariji od 14 mjeseci brišu se tijekom sljedećeg postupka brisanja.

Svaki put kad promijenite razdoblje zadržavanja, ta se promjena implementira u Analyticsu tek za 24 sata. U tom roku od 24 sata možete poništiti promjenu te ona neće utjecati na podatke.

Vraćanje na zadano nakon nove aktivnosti

UKLJUČITE ovu opciju da biste razdoblje zadržavanja identifikatora korisnika vratili na zadano sa svakim novim događajem povezanim s tim korisnikom (čime ćete datum isteka postaviti na trenutačno vrijeme plus razdoblje zadržavanja). Na primjer, ako je vrijeme zadržavanja podataka postavljeno na 14 mjeseci, ali korisnik svaki mjesec pokrene novu sesiju, tada se identifikator tog korisnika osvježava svaki mjesec pa nikad ne dođe do isteka tih 14 mjeseci. Ako korisnik ne pokrene novu sesiju prije isteka razdoblja zadržavanja, podaci tog korisnika se brišu.

Ako ne želite da se razdoblje zadržavanja identifikatora korisnika vraća na zadano nakon aktivnosti tog korisnika, ISKLJUČITE ovu opciju. Podaci povezani s identifikatorom korisnika automatski se brišu nakon razdoblja zadržavanja.

Postavljanje opcija

Za postavljanje ovih opcija za entitet trebate imati dopuštenje za uređivanje.

  1. Prijavite se u Google Analytics..
  2. Kliknite Administrator i prijeđite na entitet koji želite urediti.
  3. U stupcu ENTITET kliknite Podaci o praćenju > Zadržavanje podataka.
  4. Zadržavanje podataka o korisnicima: odaberite razdoblje zadržavanja.
  5. Vraćanje na zadano nakon nove aktivnosti: uključite ili isključite prekidač.

Zadržavanje podataka i mjerni podatak Korisnici

Od veljače 2018. dodali smo mjerni podatak Korisnici u brojna dodatna izvješća. Kako je taj mjerni podatak novost u tim izvješćima, za njega još nismo objedinili podatke u svim tim izvješćima za cjelokupno razdoblje. To može utjecati na povijesna izvješća: za podatke o broju korisnika mogu se prikazivati nule za razdoblje prije objedinjavanja podataka za taj mjerni podatak.

Podatke za entitete usluge 360 počeli smo objedinjavati 1. svibnja 2016., a za standardne entitete 1. rujna 2016.

No to ne utječe na izvješće Pregled publike u kojem su podaci o korisnicima objedinjeni puno duže.

Je li ovaj članak koristan?
Kako to možemo poboljšati?