[GA4] Zadržavanje podataka

Kontrole za zadržavanje podataka u Google Analyticsu omogućuju postavljanje vremena nakon kojeg se podaci na razini korisnika i na razini događaja pohranjeni u Google Analyticsu automatski brišu s Analyticsovih poslužitelja.

Zadržavanje podataka o korisnicima i događajima

Razdoblje zadržavanja odnosi se na podatke na razini korisnika i podatke na razini događaja koji su povezani s kolačićima, identifikatore korisnika (npr. User ID) i identifikatore oglašavanja (npr. DoubleClick kolačiće, Androidov ID za oglašavanje, Appleov identifikator za oglašivače).

Napominjemo da ono neće utjecati na standardno agregirano izvješćivanje u Google Analyticsu. Podaci o korisnicima i događajima kojima ta postavka upravlja potrebni su samo kada koristite određene napredne značajke, poput primjene prilagođenih segmenata na izvješća ili izrade neuobičajenih prilagođenih izvješća.

Dok razdoblje zadržavanja i kontrole poništavanja korisničkih aktivnosti obuhvaćaju podatke na razini događaja i korisnika pohranjene u Google Analyticsu, Google Analytics prema zadanim će postavkama brisati određene podatke koje je unio korisnik nakon šest mjeseci neaktivnosti tog korisnika.

Možete odabrati koliko se dugo podaci zadržavaju u Analyticsu prije automatskog brisanja.

Maksimalno vrijeme tijekom kojeg će Google Analytics zadržati podatke Google signala jest 26 mjeseci, neovisno o vašim postavkama.

Za Universal Analytics entitete postavka se primjenjuje na podatke na razini korisnika i na razini događaja. Možete odabrati:

 • 14 mjeseci
 • 26 mjeseci
 • 38 mjeseci
 • 50 mjeseci
 • Bez automatskog isteka
Povećanje razdoblja zadržavanja ili njegovo mijenjanje u Bez automatskog isteka ne utječe, međutim, na podatke koje ste već prikupili. Na primjer, podaci prikupljeni kada je na snazi bilo razdoblje zadržavanja od 14 mjeseci izbrisat će se 14 mjeseci nakon što su prikupljeni čak i ako promijenite razdoblje zadržavanja na 26 mjeseci.

 

Podaci na razini korisnika, uključujući konverzije, zadržavaju se maksimalno 14 mjeseci za Google Analytics 4 entitete. Za sve ostale podatke o događajima možete odabrati trajanje zadržavanja:

 • dva mjeseca
 • 14 mjeseci

Razdoblje zadržavanja od dva mjeseca uvijek se primjenjuje na podatke o dobi, spolu i interesima, bez obzira na postavke.

Povećanje razdoblja zadržavanja ili njegova promjena u Bez automatskog isteka primjenjuju se na podatke koje ste već prikupili.

 

Podaci se automatski brišu kad im istekne razdoblje zadržavanja, jedanput mjesečno.

Ako smanjite razdoblje zadržavanja, svi podaci na koje se to odnosi brišu se prilikom sljedeće mjesečne obrade. Na primjer, ako razdoblje od 26 mjeseci promijenite na 14 mjeseci, svi podaci stariji od 14 mjeseci brišu se prilikom sljedeće mjesečne obrade.

Svaki put kad promijenite razdoblje zadržavanja, ta se promjena implementira u Analyticsu tek za 24 sata. U tom roku od 24 sata možete poništiti promjenu te ona neće utjecati na podatke.

Ako za neagregirana izvješća koristite datumski raspon koji je dulji od razdoblja zadržavanja, podaci za to dodatno vrijeme nisu vidljivi u izvješćima. Na primjer, ako postavite zadržavanje na 14 mjeseci i koristite datumski raspon od 14 mjeseci + 1 dan, tada podaci za dodatan 1 dan nisu dostupni u izvješćima.

Vraćanje na zadano nakon nove aktivnosti

UKLJUČITE ovu opciju da biste razdoblje zadržavanja identifikatora korisnika vratili na zadano sa svakim novim događajem povezanim s tim korisnikom (čime ćete datum isteka postaviti na trenutačno vrijeme plus razdoblje zadržavanja). Na primjer, ako je vrijeme zadržavanja podataka postavljeno na 14 mjeseci, ali korisnik svaki mjesec pokrene novu sesiju, tada se identifikator tog korisnika osvježava svaki mjesec pa nikad ne dođe do isteka tih 14 mjeseci. Ako korisnik ne pokrene novu sesiju prije isteka razdoblja zadržavanja, podaci tog korisnika se brišu.

Ako ne želite da se razdoblje zadržavanja identifikatora korisnika vraća na zadano nakon aktivnosti tog korisnika, ISKLJUČITE ovu opciju. Podaci povezani s identifikatorom korisnika automatski se brišu nakon razdoblja zadržavanja.

Značajka vraćanja na zadano primjenjuje se samo na podatke na razini korisnika.

Postavljanje opcija

Da biste postavili ovu opciju za Google Analytics entitet, morate imati dopuštenje za uređivanje.
 1. Prijavite se u Google Analytics..
 2. Kliknite Administrator i prijeđite na entitet koji želite urediti.
 3. Za web-entitete: u stupcu ENTITET kliknite Podaci o praćenju > Zadržavanje podataka.
  Za Google Analytics 4 entitete: u stupcu ENTITET kliknite Postavke podataka > Zadržavanje podataka.
 4. Za web-entitete: Zadržavanje podataka o korisnicima i događajima: odaberite željeno razdoblje zadržavanja.
  Za Google Analytics 4 entitete: Zadržavanje podataka o događajima: odaberite željeno razdoblje zadržavanja.
 5. Za web-entitete: Vraćanje na zadano nakon nove aktivnosti: uključite ili isključite prekidač.
  Za Google Analytics 4 entitete: Vraćanje korisničkih podataka na zadano nakon nove aktivnosti: uključite ili isključite prekidač.
 6. Kliknite Spremi.

Zadržavanje podataka i mjerni podatak Korisnici

Od veljače 2018. dodali smo mjerni podatak Korisnici u brojna dodatna izvješća. Budući da je taj mjerni podatak novost u tim izvješćima, za njega još nismo agregirali podatke za sva ta izvješća za cjelokupno razdoblje. To može utjecati na povijesna izvješća: za podatke o broju korisnika mogu se prikazivati nule za razdoblje prije agregacije za taj mjerni podatak.

Podatke za entitete usluge 360 počeli smo objedinjavati 1. svibnja 2016., a za standardne entitete 1. rujna 2016.

No, to ne utječe na izvješće Pregled publike, u kojem su podaci o korisnicima agregirani za puno dulje razdoblje.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?