Διατήρηση δεδομένων

Χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία ελέγχου διατήρησης δεδομένων του Google Analytics, μπορείτε να ορίσετε το χρονικό διάστημα που θέλετε να μεσολαβεί προτού τα δεδομένα επιπέδου χρήστη και επιπέδου συμβάντος που αποθηκεύονται από το Google Analytics διαγραφούν αυτόματα από τους διακομιστές του Analytics.

Διατήρηση δεδομένων χρηστών και συμβάντων

Η περίοδος διατήρησης ισχύει για δεδομένα σε επίπεδο χρήστη και σε επίπεδο συμβάντος που σχετίζονται με cookie, αναγνωριστικά χρήστη (π.χ. user ID) και αναγνωριστικά διαφημίσεων (π.χ. cookie DoubleClick, αναγνωριστικό διαφήμισης Android, αναγνωριστικό Apple για διαφημιζόμενους).

Λάβετε υπόψη ότι δεν επηρεάζεται η βασική συγκεντρωτική αναφορά του Google Analytics. Τα δεδομένα χρήστη και συμβάντος, η διαχείριση των οποίων γίνεται μέσω αυτής της ρύθμισης, είναι απαραίτητα μόνο όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες σύνθετες λειτουργίες, όπως την εφαρμογή προσαρμοσμένων τμημάτων σε αναφορές ή τη δημιουργία ασυνήθιστων προσαρμοσμένων αναφορών.

Παρόλο που η περίοδος διατήρησης και τα στοιχεία ελέγχου ανανέωσης της δραστηριότητας χρηστών καλύπτουν δεδομένα επιπέδου συμβάντος και επιπέδου χρήστη που έχουν αποθηκευτεί από το Google Analytics, το Google Analytics διαγράφει από προεπιλογή ορισμένα δεδομένα με κλειδί χρήστη μετά από 6 μήνες αδράνειας για έναν συγκεκριμένο χρήστη.

Μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο το Analytics θα διατηρεί δεδομένα, πριν τα διαγράψει αυτόματα:

  • 14 μήνες
  • 26 μήνες
  • 38 μήνες
  • 50 μήνες
  • Να μην λήγει αυτόματα

Όταν φθάσει το τέλος της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα διαγράφονται αυτόματα σε μηνιαία βάση.

Αν μειώσετε την περίοδο διατήρησης, τότε τα δεδομένα που ενδεχομένως επηρεάζονται διαγράφονται κατά την επόμενη μηνιαία διαδικασία. Για παράδειγμα, αν αλλάξετε την περίοδο διατήρησης από 26 μήνες σε 14 μήνες, τότε οποιαδήποτε δεδομένα που είναι παλαιότερα των 14 μηνών διαγράφονται κατά την επόμενη μηνιαία διαδικασία.

Ωστόσο, αν αυξήσετε την περίοδο διατήρησης ή την αλλάξετε ώστε Να μην λήγει αυτόματα, τα δεδομένα που έχετε ήδη συλλέξει δεν επηρεάζονται. Για παράδειγμα, τα δεδομένα που συλλέξατε όταν ίσχυε η περίοδος διατήρησης για 14 μήνες θα διαγραφούν σε κάθε περίπτωση 14 μήνες μετά τη συλλογή τους, ακόμα και αν αλλάξετε την περίοδο διατήρησης σε 26 μήνες.

Κάθε φορά που τροποποιείτε την περίοδο διατήρησης, το Analytics τηρεί περίοδο αναμονής 24 ωρών προτού εφαρμόσει την αλλαγή. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 24 ωρών, μπορείτε να επαναφέρετε την αλλαγή χωρίς να επηρεαστούν τα δεδομένα.

Επαναφορά σε περίπτωση νέας δραστηριότητας

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή, για να γίνεται επαναφορά της περιόδου διατήρησης του αναγνωριστικού χρήστη κάθε φορά που υπάρχει νέο συμβάν από τον συγκεκριμένο χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο η ημερομηνία λήξης ορίζεται στην τρέχουσα ώρα συν την περίοδο διατήρησης. Για παράδειγμα, αν η περίοδος διατήρησης δεδομένων έχει οριστεί στους 14 μήνες, αλλά ένας χρήστης ξεκινά μια νέα περίοδο σύνδεσης κάθε μήνα, τότε το αναγνωριστικό του χρήστη αυτού ανανεώνεται κάθε μήνα και δεν φθάνει ποτέ την ημερομηνία λήξης των 14 μηνών. Αν ο χρήστης δεν ξεκινήσει νέα περίοδο σύνδεσης πριν λήξει η περίοδος διατήρησης, τότε τα δεδομένα του χρήστη αυτού διαγράφονται.

Αν δεν θέλετε να γίνεται επαναφορά της περιόδου διατήρησης για ένα αναγνωριστικό χρήστη όταν ο χρήστης πραγματοποιεί νέα δραστηριότητα, απενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή. Τα δεδομένα που σχετίζονται με το αναγνωριστικό χρήστη θα διαγραφούν αυτόματα μετά την περίοδο διατήρησης.

Ρύθμιση επιλογών

Για να ορίσετε αυτές τις επιλογές, χρειάζεται να έχετε δικαίωμα επεξεργασίας για την ιδιοκτησία που αφορά η ρύθμιση.

  1. Συνδεθείτε στο Google Analytics.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής και μεταβείτε στην ιδιοκτησία που θέλετε να επεξεργαστείτε.
  3. Στη στήλη ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες παρακολούθησης > Διατήρηση δεδομένων.
  4. Διατήρηση δεδομένων χρήστη: Επιλέξτε την περίοδο διατήρησης που θέλετε.
  5. Επαναφορά σε περίπτωση νέας δραστηριότητας: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον διακόπτη.

Διατήρηση δεδομένων και η μέτρηση "Χρήστες"

Από τον Φεβρουάριο του 2018, προσθέσαμε τη μέτρηση "Χρήστες" σε πολλές επιπλέον αναφορές. Επειδή η συγκεκριμένη μέτρηση είναι νέα σε αυτές τις αναφορές, δεν έχουμε συγκεντρωτικά δεδομένα της για όλες αυτές τις αναφορές, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να έχει επίπτωση στο ιστορικό των αναφορών: μπορεί η μέτρηση "Χρήστες" να εμφανίζεται ως μηδέν πριν από τη χρονική στιγμή για την οποία έχουμε συγκεντρωτικά δεδομένα για τη συγκεκριμένη μέτρηση.

Αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε δεδομένα για ιδιοκτησίες 360 την 1η Μαΐου 2016 και για βασικές ιδιοκτησίες την 1η Σεπτεμβρίου 2016.

Ωστόσο, αυτό δεν επηρεάζει την αναφορά "Επισκόπηση κοινού", η οποία έχει συγκεντρωτικά δεδομένα χρήστη για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;