Dataopbevaring

Kontrolelementerne til dataopbevaring i Google Analytics giver dig mulighed for at vælge, hvor lang tid der skal gå, inden data på brugerniveau og hændelsesniveau, der er gemt af Google Analytics, automatisk slettes fra Analytics' servere.

Opbevaring af bruger- og hændelsesdata

Opbevaringsperioden gælder for data på bruger- og hændelsesniveau, som er tilknyttet cookies, bruger-id'er (f.eks. User-ID) og annoncerings-id'er (f.eks. DoubleClick-cookies, Androids annoncerings-id (AAID, Android Advertising ID) eller (AdID, advertising ID), Apples id for annoncører (IDFA, Identifier for Advertising)).

Mens opbevaringsperioden og nulstilling af brugeraktivitet omfatter hændelses- og brugerdata, der er gemt i Google Analytics, slettes visse brugerdata (f.eks. alder, køn og interesser) som standard i Google Analytics, når en bruger har været inaktiv i seks måneder i en Universal Analytics-ejendom eller efter to måneder i en Google Analytics 4-ejendom.

Du kan vælge, hvor længe Analytics opbevarer dataene, inden de slettes automatisk.

Analytics opbevarer maksimalt data om Google-signaler i 26 måneder, uanset hvilke indstillinger du har valgt. Logindata på Google-konti udløber som standard efter 26 måneder. Hvis indstillingen for dataopbevaring i Analytics er angivet til en periode, der er kortere end 26 måneder, opbevares data i forbindelse med login på Google-konti dog i overensstemmelse med denne kortere tidsramme.

Google Analytics 4-ejendomme

For Google Analytics 4-ejendomme kan du indstille opbevaringsperioden for data på brugerniveau til:

 • 2 måneder
 • 14 måneder

Denne opbevaringsperiode gælder også for konverteringsdata.

For alle andre hændelsesdata kan opbevaring af data angives til:

 • 2 måneder
 • 14 måneder
 • 26 måneder (kun 360)
 • 38 måneder (kun 360)
 • 50 måneder (kun 360)

Få flere oplysninger om dataopbevaring i Analytics 360

Opbevaringsperioden på to måneder gælder altid for data om alder, køn og interesser, uanset hvilke indstillinger du har valgt.

Hvis du forlænger opbevaringsperioden, gælder den for data, du allerede har indsamlet.

For store ejendomme og meget store ejendomme er perioden begrænset til to måneder.

Husk! Indstillingen for dataopbevaring har ingen betydning for standardrapporterne med samlede data (herunder primære og sekundære dimensioner) på din Google Analytics 4-ejendom, heller ikke selvom du opretter sammenligninger i rapporterne. Indstillingen for dataopbevaring påvirker kun udforskninger og tragtrapporter.

Universal Analytics-ejendomme

Hvis der er tale om Universal Analytics-ejendomme, gælder indstillingen for data på bruger- og hændelsesniveau. Du kan vælge følgende:

 • 14 måneder
 • 26 måneder
 • 38 måneder
 • 50 måneder
 • Udløber ikke automatisk
Hvis du derimod forlænger opbevaringsperioden eller ændrer den til Udløber ikke automatisk, påvirker det ikke de data, du allerede har indsamlet. De data, der blev indsamlet, da indstillingen var 14 måneder, bliver stadig slettet 14 måneder efter, at de blev indsamlet. Det gælder også, hvis du ændrer opbevaringsperioden til 26 måneder.

Husk, at samlet standardrapportering i Google Analytics ikke påvirkes. De bruger- og hændelsesdata, der administreres via denne indstilling, er kun nødvendige, når du bruger bestemte avancerede funktioner såsom anvendelse af tilpassede segmenter på rapporter eller oprettelse af særlige tilpassede rapporter.

Forkort, eller forlæng opbevaringsperioden

Når opbevaringsperioden for data udløber, slettes dataene automatisk på månedsbasis.

Hvis du forkorter opbevaringsperioden, slettes eventuelle berørte data ved den næste månedlige kørsel. Hvis du f.eks. ændrer opbevaringsperioden fra 26 måneder til 14 måneder, slettes data, der er ældre end 14 måneder, ved den næste månedlige kørsel.

Hvis du forlænger opbevaringsperioden eller ændrer den til Udløber ikke automatisk for en Universal Analytics-ejendom, påvirker det ikke data, du allerede har indsamlet. De data, der blev indsamlet, da indstillingen var 14 måneder, bliver stadig slettet 14 måneder efter, at de blev indsamlet. Det gælder også, hvis du ændrer opbevaringsperioden til 26 måneder.

Hvis du forlænger opbevaringsperioden for en Google Analytics 4-ejendom, anvendes ændringen på data, du allerede har indsamlet, og som du ikke allerede har slettet.

Når du ændrer opbevaringsperioden, går der 24 timer, inden Analytics implementerer ændringen. I løbet af disse 24 timer kan du fortryde din ændring. Hvis du gør det, påvirkes dine data ikke.

Hvis du bruger et datointerval til ikke-sammenlagte rapporter (f.eks. udforskningsrapporter i Google Analytics 4), der er længere end din opbevaringsperiode, vil du ikke kunne se data for det pågældende ekstra tidsrum i rapporterne. Hvis du f.eks. angiver opbevaringsperioden til 14 måneder og bruger et datointerval på 14 måneder + 1 dag, indgår data for den ekstra dag ikke i dine rapporter.

Når store ejendomme overskrider grænserne for indsamling af hændelser

Når en standardejendom bliver Stor, eller en 360-ejendom bliver Ekstra stor, reduceres indstillingen for dataopbevaring på hændelsesniveau automatisk til 2 måneder, og data på hændelsesniveau, som er ældre end 2 måneder, bliver utilgængelige og slettes permanent.

Hvis ejendommen er på vej til at nå disse grænser (baseret på antallet af ugentlige hændelser), sender Analytics en advarselsmail til alle ejendomsadministratorer. Når grænsen er nået, sender Analytics en ny mail til alle ejendomsadministratorer, der underretter dem om, at indstillingen for dataopbevaring er blevet reduceret.

I perioden mellem disse to notifikationer kan du reducere antallet af fakturerbare hændelser, der sendes til Google Analytics 4-ejendommen, så de holder sig inden for de aktuelle grænser for din ejendoms størrelse og dermed undgå, at dataopbevaring på hændelsesniveau reduceres til 2 måneder. Hvis du har modtaget advarslen på en gratis ejendom, kan du også opgradere til 360 for at få adgang til højere grænser.

Nulstil ved ny aktivitet

Slå denne valgmulighed TIL for at nulstille opbevaringsperioden for bruger-id'et ved hver ny hændelse fra den pågældende bruger (og dermed angive udløbsdatoen til det aktuelle tidspunkt plus opbevaringsperioden). Hvis dataopbevaringsperioden f.eks. er indstillet til 14 måneder, men en bruger starter en ny session hver måned, opdateres bruger-id'et hver måned, og udløbsdatoen på de 14 måneder nås aldrig. Hvis brugeren ikke starter en ny session, inden opbevaringsperioden udløber, slettes den pågældende brugers data.

Hvis du ikke vil have opbevaringsperioden for et bruger-id nulstillet, når den pågældende bruger har ny aktivitet, skal du slå denne mulighed FRA. De data, som er knyttet til bruger-id'et, slettes automatisk efter opbevaringsperiodens udløb.

Nulstillingen gælder kun for data på brugerniveau.

Angiv indstillingerne

Du skal have rollen redaktør for at kunne konfigurere denne indstilling for en Google Analytics-ejendom.
 1. Universal Analytics-ejendomme: Klik på Sporingsoplysninger > Dataopbevaring i kolonnen EJENDOM.
  Google Analytics 4-ejendomme: Klik på Dataindstillinger > Dataopbevaring i kolonnen EJENDOM.
 2. Universal Analytics-ejendomme: Opbevaring af bruger- og hændelsesdata: Vælg den ønskede opbevaringsperiode.
  Google Analytics 4-ejendomme: Opbevaring af hændelsesdata: Vælg den ønskede opbevaringsperiode.
 3. Universal Analytics-ejendomme: Nulstil ved ny aktivitet: Slå kontakten til eller fra.
  Google Analytics 4-ejendomme: Nulstil brugerdata ved ny aktivitet: Slå kontakten til eller fra.
 4. Klik på Gem.

Dataopbevaring og metric'en Brugere

I februar 2018 blev metric'en Brugere tilføjet i mange andre rapporter. Da der er tale om en ny metric i disse rapporter, har vi ikke samlede data for den for alle perioder i samtlige rapporter. Det kan have betydning for rapporteringen af historiske data, og der vises derfor muligvis "0" for antal brugere for perioder, som ligger før det tidspunkt, hvorfra vi har samlede data for metric'en.

Vi begyndte at samle data for 360-ejendomme den 1. maj 2016 og for standardejendomme den 1. september 2016.

Dette har dog ingen betydning for rapporten Målgruppeoversigt, hvori der er adgang til samlede brugerdata for en meget længere periode.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
false
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu